Τέλη Ιανουαρίου η προκήρυξη για το νέο “Εξοικονομώ κατ’ οίκον”

Το αργότερο έως τα τέλη του ερχόμενου Ιανουαρίου και μετά από πολύμηνη καθυστέρηση, αναμένεται να εκδοθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης η προκήρυξη του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ οίκον» προϋπολογισμού 350 εκατομμυρίων ευρώ με αναμενόμενους δικαιούχους περίπου 30-40.000 οι οποίοι θα επιλεγούν με βάση εισοδηματικά και οικογενειακά κριτήρια. 

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ οίκον» ,το οποίο αποτελεί ουσιαστικά τη συνέχειά του πρώτου προγράμματος που είχε εφαρμοστεί το 2013-2014 , στοχεύει στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των κατοικιών μέσω της αντικατάστασης κουφωμάτων και σκίασης, της θερμομόνωσης του κτιριακού φλοιού, της αντικατάστασης του λέβητα, της τοποθέτησης ηλιακού θερμοσίφωνα κλπ.

Στους δικαιούχους του προγράμματος θα καταβληθεί δωρεάν επιδότηση στις δαπάνες εργασίας από 25%-70% ανάλογα με το ύψος του ετήσιου εισοδήματός τους.

Το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ οίκον» θα εισάγει σε σχέση με το προηγούμενο , σημαντικές αλλαγές στις προϋποθέσεις και τους όρους συμμετοχής για τους υποψήφιους δικαιούχους καθώς θα μοριοδοτούνται με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά, κοινωνικά αλλά και οικογενειακά κριτήρια, θα μπορούν να καλύπτουν τη συμμετοχή τους με δικά τους χρήματα(η προαιρετικά με άτοκο τραπεζικό δάνειο) ,ενώ η διεκπεραίωση της όλης διαδικασίας θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικά.

Υψηλή μοριοδότηση για την κατά προτεραιότητα υπαγωγή στο πρόγραμμα θα λαμβάνουν οι έχοντες πολύ χαμηλά εισοδήματα ,με πολλά προστατευόμενα μέλη, οι πολύτεκνοι,οι άνεργοι κλπ.

Δικαιούχοι​ του προγράμματος θα είναι μόνον φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα κυριότητας (πλήρους η ψιλής) η επικαρπίας σε μονοκατοικίες η διαμερίσματα πολυκατοικιών και με εισόδημα έως 40.000 ατομικό η 50.000 ευρώ οικογενειακό, χωρίς όμως να προβλέπεται επιδότηση για ατομικά εισοδήματα από 35-40.000 ευρώ και οικογενειακά από 45-50.000 ευρώ.

Το κόστος των επιλέξιμων εργασιών για την ενεργειακή αναβάθμιση μιας κατοικίας θα μπορεί να φτάσει έως τα 25.000 ευρώ μαζί με το ΦΠΑ εκ των οποίων μέσω επιδότησης και αναλόγως την κατηγορία στην οποία θα κατατάσσεται ο κάθε δικαιούχος θα καλύπτεται δωρεάν μέσω του προγράμματος το 25%-70% των δαπανών.

error: Content is protected !!