Τέταρτη στην Ευρώπη η Ελλάδα στους φόρους ακινήτων

Σε μία από τις υψηλότερες θέσεις όσον αφορά τους φόρους ακίνητης περιουσίας, ειδικά τους επαναλαμβανόμενους φόρους, κατατάσσεται η Ελλάδα, όπως αποκαλύπτει η μελέτη του ΙΟΒΕ.

Συγκεκριμένα, στους φόρους ακινήτων η Ελλάδα έρχεται στην τέταρτη θέση για την ΕΕ, μετά από χώρες με πολύ ακριβές αγορές ακινήτων.

Η Ελλάδα συγκεντρώνει 3,2% του ΑΕΠ στους φόρους ακίνητης περιουσίας. Στην πρώτη θέση είναι η Γαλλία με 4,7% του ΑΕΠ και ακολουθούν η Βρετανία με 4,3% και το Βέλγιο με 3,6%.

Όσον αφορά τους επαναλαμβανόμενους φόρους η Ελλάδα έρχεται τρίτη με ποσοστό 2,8% του ΑΕΠ. Και σε αυτή την κατηγορία η πρωτιά ανήκει στη Γαλλία με 3,3% του ΑΕΠ, με την Βρετανία με 3,1% να ακολουθεί.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, οι ετήσιες επενδύσεις σε κατοικίες υποχώρησαν κατά 95,4% και διαμορφώθηκαν το 2017 σε 1,1 δισ. ευρώ, έναντι 24,8 δισ. ευρώ το 2007.

Οι επενδύσεις σε κατοικίες αντιστοιχούσαν το 2017 στο 0,6% του ΑΕΠ, έναντι 10,8% το 2007, ενώ οι επενδύσεις σε λοιπές κατασκευές διαμορφώθηκαν κοντά στο 2,0% το 2017.

Η πτώση στις επενδύσεις σε κατοικίες περιόρισε το μερίδιό τους στις συνολικές επενδύσεις από 41,6% το 2007 σε μόλις 4,6% το 2017.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες λειτουργούσαν ενισχυτικά στο ΑΕΠ τα περισσότερα έτη πριν το 2007, ωστόσο μετά το 2008 η μείωσή τους συνέβαλε αρνητικά στη διαμόρφωση του ΑΕΠ, επιταχύνοντας με αυτόν τον τρόπο την πτώση του.

Σύμφωνα με τον ΙΟΒΕ, η ύφεση επηρέασε τις επενδύσεις σε κατοικίες σε ολόκληρη την Ευρώπη, ωστόσο στην Ελλάδα, η πρώτη ήταν τριπλάσια.

Όσον αφορά τον αριθμό συναλλαγών ακινήτων συγκριτικά με το απόθεμα κατοικιών, αυτό έχει υποχωρήσει δραματικά (στο 8‰), ήτοι 4,5 φόρες κάτω από τα επίπεδα του 2005.

Ως αποτέλεσμα του δραστικού περιορισμού της ζήτησης των ακινήτων ήταν,  μεταξύ άλλων, η μείωση των τιμών στα διαμερίσματα κατά 41% μεταξύ 2007 και 2017 (2η μεγαλύτερη στην ΕΕ-28). Συγκεκριμένα, οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα υποχώρησαν ταχύτερα από το κόστος κατασκευής, καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο λιγότερο αποδοτική την κατασκευή κτηρίων.

Η γενικευμένη αυτή τάση της μείωσης τιμών στα ακίνητα, όπως για παράδειγμα αυτή που καταγράφεται στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, με δεδομένο το κόστος κατασκευής, έχει ως αποτέλεσμα την αποδυνάμωση των κινήτρων για κατασκευή νέων κτηρίων, περιορίζοντας έτσι την οικοδομική δραστηριότητα της χώρας μας.

Τελος, η φορολογία ακινήτων αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή φορολόγησης της περιουσίας.

in.gr