Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του:

Δωρεάν διάθεση της ψηφιακής υπογραφής εξασφαλίζει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για τα μέλη του!

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του, διευρύνει τις υπηρεσίες του και διαθέτει δωρεάν για τα μέλη του την ψηφιακή υπογραφή, μια σύγχρονη υπηρεσία, που επικυρώνει την αυθεντικότητα του αποστολέα και την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου.

Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής μεταξύ άλλων είναι, η νομική της ισχύ, που είναι ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, η μείωση του κόστους, η εξοικονόμηση χρόνου, η κατάργηση της “φυσικής αρχειοθέτησης”, η διασυνοριακή της ισχύ για επιχειρήσεις με εξωστρέφεια, η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ελληνικού Δημοσίου και πολλά άλλα.

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής των επιχειρήσεων – μέλος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής είναι:

•                   Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

•                   Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Η ψηφιακή υπογραφή που παρέχεται από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και άλλα Επιμελητήρια της χώρας, είναι  Remote Signing (απομακρυσμένης διαχείρισης – άυλη) και η απόκτησή της γίνεται απλά με αίτηση μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά την ταυτοποίηση του χρήστη, (ψηφιακά ή απομακρυσμένα), η ολοκλήρωση της έκδοσης είναι άμεση.

Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής Εγγράφου εδώ: services.businessportal.gr

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ήταν από τα πρώτα της χώρας που ολοκλήρωσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ για την νέα αυτή υπηρεσία ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης δήλωσε :”Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής αποδεικνύει καθημερινά και έμπρακτα την προσήλωσή του στην πρόοδο και την υιοθέτηση πρακτικών και εργαλείων που διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις επιτρέπουν να αναπτύσσονται απερίσπαστες από πρακτικά εμπόδια.  Χτίζουμε μαζί και με όραμα το μέλλον όλων των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής.”   

Σε εξέλιξη το 5ο δίμηνο Βαρόμετρο της Οικονομίας της Χαλκιδικής του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής  – Η συμμετοχή σας αν και είναι προαιρετική , είναι για εμάς απαραίτητη

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προχωρά στην εκπόνηση του 5ου Βαρόμετρου Οικονομικής Συγκυρίας, για το διάστημα Δεκεμβρίου 2022 –  Ιανουαρίου 2023, προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις σας για μια σειρά επίκαιρων ζητημάτων, αλλά και θεμάτων που αφορούν στην πορεία των επιχειρήσεων σας.

Το Βαρόμετρο Οικονομικής Συγκυρίας, που εγκαινιάστηκε τον Απρίλιο του 2022, αποτελεί μια ηλεκτρονική δίμηνη έρευνα, στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε.

Μέσω ενός link που θα λαμβάνετε με το newsletter του Επιμελητηρίου αλλά και με την εβδομαδιαία ενημέρωση θα έχετε τη δυνατότητα να απαντήσετε σε ερωτήσεις που αφορούν την επικαιρότητα, αλλά και την πορεία της επιχείρησης σας.

Το link της έρευνας θα βρίσκεται αναρτημένο και σε ειδικό banner του ιστότοπου του Επιμελητηρίου (www.epihal.gr). Το βαρόμετρο, θα πραγματοποιείται κάθε δίμηνο και τα αποτελέσματα του θα ανακοινώνονται μέσω δελτίων Τύπου.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να δηλώνετε στο τέλος της έρευνας το e-mail σας, ώστε να σας

αποστέλλονται προσωπικά τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης.

Η συμμετοχή σας αν και προαιρετική είναι πολύ σημαντική για εμάς!

Ακολουθεί το link της έρευνας, στην οποία σας καλούμε να συμμετέχετε : https://ee.kobotoolbox.org/single/3c197d94762a4dd6ef39477f90ae0f83   

Προκήρυξη Καθεστώτος Ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα 360» του αναπτυξιακού νόμου 4887/2022

Από 9 Ιανουαρίου έως και τις 10 Απριλίου 2023, θα γίνονται αιτήσεις ένταξης στο καθεστώς ενίσχυσης «Επιχειρηματικότητα 360°» του νέου Αναπτυξιακού νόμου.

Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της προκήρυξης με ειδικότερες πληροφορίες και το υποστηρικτικό υλικό έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων και ΣΔΙΤ (https://ependyseis.mindev.gov.gr) και η υποβολή των αιτήσεων θα πραγματοποιείται μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (https://opsan.mindev.gov.gr). Επίσης στο ΦΕΚ 6872/Β/29.12.2022 https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206872

Υπενθυμίζεται ότι υπάγονται επενδυτικά σχέδια όλων των κατηγοριών. Ενδεικτικά, στο εν λόγω Καθεστώς μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις για επενδυτικά σχέδια που αφορούν:

•                   στην αφαλάτωση θαλασσινού νερού σε νησιωτικές περιοχές,

•                   την ανακύκλωση,

•                   τη δημιουργία κινηματογραφικών στούντιο,

•                   τη δημιουργία γηπέδων και κολυμβητηρίων,’

•                   τη δημιουργία κέντρων αποθεραπείας και αποκατάστασης και οίκων ευγηρίας κ.α., υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που ορίζονται στην προκήρυξη.

 εξαιρουμένων αυτών που εμπίπτουν στα καθεστώτα ενισχύσεων της αγροδιατροφής – πρωτογενούς παραγωγής και μεταποίησης γεωργικών προϊόντων – αλιείας, της μεταποίησης – εφοδιαστικής αλυσίδας, της ενίσχυσης τουριστικών επενδύσεων και των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Τα επενδυτικά σχέδια πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης και να πληρούν μία από τις προϋποθέσεις:

– Δημιουργία νέας μονάδας – Επέκταση της δυναμικότητας της υφιστάμενης μονάδας – Διαφοροποίηση της παραγωγής της μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παρασχεθεί ποτέ από αυτήν με τον όρο ότι οι ενισχυόμενες δαπάνες υπερβαίνουν τουλάχιστον κατά ποσοστό 200% τη λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού που χρησιμοποιούνται εκ νέου, όπως έχει καταγραφεί στο φορολογικό έτος πριν από την αίτηση υπαγωγής του σχεδίου.- Θεμελιώδης αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Επιλέξιμοι Kωδικοί Δραστηριότητας

– Ορυχεία Λατομεία

– Κλάδος παροχής νερού – επεξεργασίας λυμάτων, διαχείρισης αποβλήτων και δραστηριοτήτων εξυγίανσης

– Εκδόσεις

– Παραγωγή ταινιών

– ΤΠΕ (Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας)

– Διαχείριση ακίνητης περιουσίας

– Τομέας υγείας και κοινωνικής μέριμνας

– Δραστηριότητες βιβλιοθηκών, αρχειοφυλακείων, μουσείων και λοιπές πολιτιστικές δραστηριότητες

– Τομέας αθλητικών δραστηριοτήτων & δραστηριοτήτων διασκέδασης και ψυχαγωγίας

– Τομέας των άλλων δραστηριοτήτων παροχής προσωπικών υπηρεσιών

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι των ενισχύσεων των καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι οι φορείς επενδύσεων που είναι εγκατεστημένοι ή έχουν υποκατάστημα στην Ελληνική Επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

α. Εμπορική εταιρεία, β. συνεταιρισμός, γ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.) Οργανώσεις Παραγωγών (Ο.Π.), Αστικοί Συνεταιρισμοί, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (Α.Ε.Σ.), δ. κοινοπραξίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα, ε. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον: – δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού, – δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, – δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων που ορίζει ο Νόμος 4887/22

Χρηματοδοτικό σχήμα επενδυτικού σχεδίου

Η οικονομική συμμετοχή κάθε φορέα στο κόστος του επενδυτικού σχεδίου μπορεί να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια, είτε με εξωτερική χρηματοδότηση, με την προϋπόθεση ότι το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) του ενισχυόμενου κόστους αυτού δεν περιέχει καμία κρατική ενίσχυση, δημόσια στήριξη ή παροχή.

Ποσά Ενίσχυσης

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί τα 3 εκατ. ευρώ για όλα τα είδη ενισχύσεων.

– Το συνολικό ποσό ενίσχυσης ανά επενδυτικό σχέδιο που υποβάλλεται από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπερβεί: – τα 3 εκατ. ευρώ για τις ενισχύσεις της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης ή της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, καθώς και της επιχορήγησης στην περίπτωση των ενισχύσεων για μεσαίες επιχειρήσεις στις Περιφερειακές Ενότητες της Θράκης – τα 5 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της φορολογικής απαλλαγής.

Οι παρεχόμενες σε κάθε φορέα επενδυτικού σχεδίου ενισχύσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι ενισχύσεις σε συνεργαζόμενες ή συνδεδεμένες επιχειρήσεις, δεν μπορεί να υπερβούν σωρευτικά τα 20.000.000 ευρώ για μεμονωμένη επιχείρηση και τα 30.000.000 ευρώ για το σύνολο των συνεργαζόμενων ή συνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.

Στις επιλέξιμες Δαπάνες των Δράσεων περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος, μηχανήματα – εξοπλισμός, πιστοποίηση προϊόντων, δαπάνες marketing, καθώς και δαπάνες  για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Η κάθε επιμέρους Δράση καλύπτει διαφορετικού ύψους επενδυτικά σχέδια.

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 ευρώ έως και 1.000.000 ευρώ (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ).

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 ευρώ έως και 200.000 ευρώ (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

Σημ. Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ». Περισσότερες λεπτομέρειες και για τις δύο δράσεις στο link :

Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»

 Η δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, προϋπολογισμού 300.000.000 ευρώ, στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα και καλύπτει στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ ανάλογα με την υφιστάμενη ψηφιακή και τεχνολογική ωριμότητά τους, αλλά και τις διαφορετικές επενδυτικές ανάγκες τους, ως εξής:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €18.000 έως και €30.000.

Προδημοσίευση Δράσης 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ στο link: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1660

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €50.000 έως και €650.000.

Προδημοσίευση Δράσης 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ στο link: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1660

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €200.001 έως και €1.200.000.

Προδημοσίευση Δράσης 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ στο link: http://www.antagonistikotita.gr/epanek/news.asp?id=1660

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα είναι άμεση (FiFo) και οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογούνται με τη σειρά που υποβάλλονται (ημέρα και ώρα) μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού της Δράσης ανά κατηγορίας Περιφέρειας, βάσει των κριτηρίων που θα ορισθούν στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης και θα αφορούν στην κάλυψη της πλήρωσης των παραπάνω τυπικών προϋποθέσεων.  Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».

Δείτε εδώ την σελίδα της προδημοσίευσης

 http://21-27.antagonistikotita.gr/desmi-draseon-psifiakos-metaschimatismos-mme/

Ταμείο Ανάκαμψης : Δημοσιεύτηκε η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς δικαιούχους επιχειρήσεις για το πρόγραμμα κρατικής ενίσχυσης «ΕΞΥΠΝΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ» στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ως φορείς υλοποίησης της Δράσης «Έξυπνη Μεταποίηση» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ανακοινώνουν τη δημοσίευση της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για το πρόγραμμα «Έξυπνη Μεταποίηση», προϋπολογισμού 73,2 εκατ. ευρώ, η οποία απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του βιομηχανικού οικοσυστήματος.

 Στόχος της Δράσης είναι η επιτάχυνση της βιομηχανικής μετάβασης μέσω της ψηφιοποίησης των επιχειρησιακών και παραγωγικών λειτουργιών των επιχειρήσεων για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της ανθεκτικότητας της ελληνικής Βιομηχανίας. Μέσω της Δράσης επιδιώκεται η αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ, με οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης, ρομποτικής και  τεχνητής νοημοσύνης, με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που θα οδηγήσουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας της μεταποίησης και στην ύπαρξη ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η Δημόσια Δαπάνη  κατανέμεται ως εξής:

-70% του Προϋπολογισμού, ήτοι 51.259.334 ευρώ, θα διατεθεί στις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης και

-30% του Προϋπολογισμού, ήτοι 21.968.286 ευρώ, θα διατεθεί στις μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας πρόσκλησης.

Από τον Προϋπολογισμό που διατίθεται για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, το 80% θα διατεθεί σε υφιστάμενες επιχειρήσεις και το 20% σε νέες.

 Στο πλαίσιο της Δράσης, ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 250.000 ευρώ και μεγαλύτερος των 6.000.000 ευρώ. Τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης καθορίζονται σύμφωνα με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων. Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων επιχειρηματικών σχεδίων θα πρέπει να είναι κατά μέγιστο 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής τους.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επιχειρηματικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (http://www.ependyseis.gr/) ορίζεται η 23η Νοεμβρίου 2022 με καταληκτική ημερομηνία την 23η Ιανουαρίου 2023.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται μετά από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας από:

•                   τo Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (OEE), Mητροπόλεως 12, Aθήνα, Τ.Κ.: 105 63, τηλ. κέντρο: 213-2141800, email: [email protected] και

•                   το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Νίκης 4, 10563, Αθήνα, τηλ. 210-3291200, email: [email protected]

Τυχόν ερωτήματα θα διατυπώνονται εγγράφως και θα αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], μετά από δέκα (10) εργάσιμες ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

Μπορείτε να καταβάσετε την Πρόσκληση με συνημμένο τον Οδηγό υλοποίησης της Δράσης από τον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.ggb.gr/el/smart_manufacture

Παράταση υποβολών για τη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις γούνας και συναφών ειδών»

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Παράτασης της Πρόσκλησης Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχεδίων στη Δράση του ΕΠΑνΕΚ «Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν», σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης μέχρι την Παρασκευή 20/01/2023 και ώρα 15:00, από την Παρασκευή 09/12/2022 και ώρα 15:00, όπως ίσχυε.

Η Δράση αφορά στη στήριξη – ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου των γούνινων και συναφών ειδών που έχουν πληγεί από την εμπόλεμη κατάσταση στην Ουκρανία και τις διεθνείς κυρώσεις προς τη Ρωσία.

Ωφελούμενοι της Δράσης είναι επιχειρήσεις του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών βάσει των επιλέξιμων ΚΑΔ της Δράσης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή.

Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση, θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών αγορών πρώτων υλών και λειτουργικών δαπανών.

Για τις επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2021 ανεξάρτητα εάν είχαν έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή όχι λαμβάνουν κατ αποκοπή ποσό ύψους 4.000 ευρώ.

Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως κατ αποκοπή ποσό ανέρχεται σε 60.000 ευρώ ανά ωφελούμενη επιχείρηση (διακριτό ΑΦΜ).

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών:

(i) γίνεται ηλεκτρονικά στο: www.ependyseis.gr

(ii) διαρκεί από  12/10/2022 μέχρι 20/01/2023

Η Δράση συγχρηματοδοτείται με πόρους της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης – ΕΤΠΑ REACT EU).

Για κάθε πρόσθετη πληροφορία σχετικά με τη Δράση μπορείτε να απευθυνθείτε ή να ανατρέξετε:

• στο Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Δραγατσανίου 8, πλατεία Κλαυθμώνος, Αθήνα. Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 10.00 π.μ. έως τις 2.00 μ.μ.

• στο 801 11 36 300 (από σταθερό, με αστική χρέωση από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ.

• στην ιστοσελίδα της Δράσης

• στην ιστοσελίδα www.espa.gr

στα σημεία Πληροφόρησης ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr

 Πρόγραμμα «Πράσινα ΤΑΞΙ»: Επιδότηση για την αντικατάσταση 2.000 παλαιών ΤΑΞΙ με νέα ηλεκτρικά οχήματα

 Ξεκινά από τις 9 Ιανουαρίου η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Πράσινα ΤΑΞΙ», μέσω της οποίας επιδοτείται με 22.500 ευρώ η αντικατάσταση παλαιών ταξί με νέα ηλεκτρικά. Όπως ανακοίνωσε σήμερα το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τίθεται παράλληλα σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα της δράσης https://prasinataxi.gov.gr όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η νέα δράση «Πράσινα ΤΑΞΙ» συνολικού προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας με σκοπό την προώθηση της ηλεκτροκίνησης στον στόλο των οχημάτων ΤΑΞΙ που κυκλοφορούν εντός της ελληνικής επικράτειας με αντικατάσταση περίπου 2.000 παλιών και ρυπογόνων ταξί με νέα αμιγώς ηλεκτρικά.

Με το νέο πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα επιδότησης σε ιδιοκτήτες οχήματος ΤΑΞΙ, για αγορά ή χρονομίσθωση (leasing) αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος ΤΑΞΙ καθώς και της αγοράς και εγκατάστασης «έξυπνου» σημείου επαναφόρτισης ηλεκτρικού οχήματος.

Η επιδότηση (οικολογικό bonus) ανέρχεται σε ποσοστό 40%, με το μέγιστο ποσό να αγγίζει τις 17.500 ευρώ και την υποχρεωτική απόσυρση οχήματος ΤΑΞΙ, να επιβραβεύεται με 5.000 ευρώ. Επίσης, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα ΑμεΑ, τις οικογένειες με 3 εξαρτώμενα τέκνα και άνω και τους νέους έως 29 ετών, με ξεχωριστή προσαύξηση σε κάθε κατηγορία.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο ΦΕΚ 6789/Β/28.12.2022 στο Link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206789

 Ξεκινά, στις αρχές του νέου έτους, το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για τον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο

 Τις πρώτες μέρες του Ιανουαρίου θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία το νέο «Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας» που έχει στόχο τη χρηματοδότηση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο. Αυτό προέκυψε κατά την συνάντηση που είχε ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ‘Αδωνις Γεωργιάδης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γεώργιος Γεωργαντάς με τον πρόεδρο της HDB, Γιώργο Ζαββό και την διευθύνουσα σύμβουλο, Αθηνά Χατζηπέτρου στα γραφεία της HDB.

Υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 με πόρους ύψους 21,5 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά κεφάλαια που θα λάβουν οι δικαιούχοι θα ξεπεράσουν τα 40 εκατ. ευρώ και αναμένεται να ωφεληθούν πάνω από 2.500 αγροτικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις.

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – HDB έχει ήδη δημοσιεύσει την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των Χρηματοπιστωτικών Οργανισμών που θα συμμετέχουν στο Ταμείο και επτά τράπεζες έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους.

Σημειώνεται ότι το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο εισαγάγει σημαντικά πλεονεκτήματα για τους δικαιούχους που θα ωφεληθούν, όπως:

– 100% επιδότηση επιτοκίου για τα δύο πρώτα έτη του πενταετούς δανείου

– 50% μειωμένο επιτόκιο για τα υπόλοιπα τρία έτη του δανείου

– Επιχορήγηση συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring).

Το εύρος των δανείων θα είναι από 3.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ προς γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μεταποιητικές επιχειρήσεις, χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις.

330 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων στο Καθεστώς «Αγροδιατροφή- Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων- Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια»

Ολοκληρώθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2022, ο 1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στο καθεστώς «Αγροδιατροφή – Πρωτογενής Παραγωγή και Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων – Αλιεία – Υδατοκαλλιέργεια» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022. Στο εν λόγω καθεστώς ενίσχυσης κατατέθηκαν συνολικά 330 αιτήσεις επενδυτικών σχεδίων προς υπαγωγή, συνολικού προϋπολογισμού 483.575.704,17 €.

Συγκεκριμένα:

• 56 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, συνολικού προϋπολογισμού 86.631.660,43 €

• 55 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 122.421.644,94 €.

• 39 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, συνολικού προϋπολογισμού 35.520.194,99 €.

• 36 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην Περιφέρεια Κρήτης, συνολικού προϋπολογισμού 35.193.054,54 €.

• 30 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 38.497.284,18 €.

• 24 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην Περιφέρεια Ηπείρου, συνολικού προϋπολογισμού 27.440.183,03 €.

• 23 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, συνολικού προϋπολογισμού 33.177.297,76 €.

• 22 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, συνολικού προϋπολογισμού 23.636.542,52 €.

• 22 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, συνολικού προϋπολογισμού 31.217.866,49 €.

• 13 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην Περιφέρεια Αττικής, συνολικού προϋπολογισμού 28.269.440,46 €.

• 6 επενδυτικά σχέδια αφορούν στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 14.839.398,52 €.

• 3 επενδυτικά σχέδια αφορούν Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνολικού προϋπολογισμού 6.562.736,32 €.

• 1 επενδυτικό σχέδιο αφορά στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, συνολικού προϋπολογισμού 168.400,00 €.

Το προσεχές διάστημα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των ανωτέρω αιτήσεων υπαγωγής, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία που ορίζεται στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022.

Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας : Πρόσκληση συμμετοχής για τις επιχειρήσεις αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα SUSTEM / Sustainable European food and wine from the Mediterranean

Η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ είναι ο συντονιστής εταίρος σε συνεργασία με τον ΕΟΣ ΣΑΜΟΥ και την ENOTECA REGIONALE EMILIA ROMAGNA από την Ιταλία.

Στόχοι του SUSTEM είναι (α) η Ανάδειξη της βιωσιμότητας του αγροδιατροφικού τομέα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, (β) η Ενίσχυση της Αναγνωρισιμότητας και της ζήτησης των προϊόντων στις αγορές της Γερμανίας και της Σουηδίας.

Δράσεις του SUSTEM είναι (α) Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων & ποτών, (β) Εκδηλώσεις για επαγγελματίες (Ολοήμερες εκδηλώσεις για επαγγελματίες με showroom προϊόντων, masterclass οίνων και μαγειρικές επιδείξεις) , (γ) εβδομάδες εστιατορίων (προώθηση προϊόντων σε συνεργασία με εστιατόρια στη Γερμανία & Σουηδία) , (δ) Επισκέψεις εργασίας (Οργάνωση επιχειρηματικών αποστολών με τη φυσική παρουσία των συμμετεχόντων επιχειρήσεων στις εκθέσεις και στις εκδηλώσεις στην Γερμανία και Σουηδία), (ε) Διαφήμιση (Εξατομικευμένη προβολή προϊόντων & επιχειρήσεων μέσω της ιστοσελίδας και των λογαριασμών κοινωνικών δικτύων καθώς και προβολή προϊόντων και επιχειρήσεων σε περιοδικά με υψηλή αναγνωσιμότητα στις δύο αγορές).

Στις δράσεις του έργου μπορούν να συμμετάσχουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα όρια της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στην παραγωγή και εμπορία των παρακάτω  κατηγοριών προϊόντων :

–                   Τυροκομικά προϊόντα ΠΟΠ και γιαούρτι

–                   Ελαιόλαδο και ελιές ΠΟΠ

–                   Ελαιόλαδο και ελιές

–                   Μεταποιημένα φρούτα και λαχανικά

–                   Προϊόντα δημητριακών , ρύζι

–                   Αρτοσκευάσματα και προϊόντα ζαχαροπλαστικής

–                   Οίνοι ΠΟΠ, ΠΓΕ και ποικιλιακοί

–                   Τσίπουρο

–                   Λοιπά προϊόντα ζωικής προέλευσης

Οι επιχειρήσεις που θα συμμετάσχουν στις δράσεις τους θα λάβουν την ιδιότητα του Συνεργαζόμενου Μέλους της ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ της ΠΚΜ (https://agromacedonia.gr/kanonismos/)

Για Δράσεις προβολής (δημόσιες σχέσεις, Ιστοσελίδα & κοινωνικά δίκτυα, έντυπα, ηλεκτρονική διαφήμιση, προωθητικά βίντεο) το κόστος συμμετοχής ανά έτος ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €).

Για Δράσεις προώθησης το ποσό κυμαίνεται αναλόγως την επιλογή του κάθε συμμετέχοντα.

Περισσότερες πληροφορίες για προϋποθέσεις συμμετοχής στο link : https://epihal.gr/prosklisi-summetoxis-sustem-sustainable-european-food-and-wine-from-the-mediterranean/

Επικοινωνία με : Γεώργιος Μίσκας , [email protected], Δάφνη Καψάλα , [email protected]  καθώς και στα τηλέφωνα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης ΠΚΜ 2313 330053.

Αλλαγές στο επίδομα ανεργίας

Αρχές του νέου έτους θα ισχύσει η μεγάλη αλλαγή στο επίδομα ανεργίας, το οποίο λαμβάνουν κοντά στους 150.000 άνεργοι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (τέως ΟΑΕΔ).  Ο λόγος για τη μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε “επίδομα εργασίας”, δηλαδή την καταβολή του επιδόματος ανεργίας στο 50% για όποιον δικαιούχο του, εθελοντικά διακόψει την επιδότηση προκειμένου να εργασθεί ξανά.

Η σχετική ρύθμιση προβλέπεται στο νόμο “Δουλειές Ξανά”, ο οποίος έχει ψηφισθεί από τον Απρίλιο, αλλά δεν έχει σήμερα εφαρμοσθεί, καθώς δεν έχει εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση και διαπιστωτική πράξη. Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη του Υπουργείου Εργασίας, αυτό θα συμβεί από τις αρχές του ερχόμενου έτους και έτσι η εφαρμογή της εν λόγω ρύθμισης θα επέλθει αμέσως μετά.

ΔΥΠΑ : Πίνακες αποτελεσμάτων για το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων, με έμφαση στις γυναίκες και επιχορήγηση 14.800 ευρώ

Την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022, αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ οι πίνακες με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης για τον Β΄ κύκλο του προγράμματος νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις γυναίκες. Ο στόχος της 12μηνης δράσης είναι η προώθηση στην αυτοαπασχόληση 1.000 νέων ανέργων μέσω της δημιουργίας βιώσιμων επιχειρήσεων, ενώ τουλάχιστον 60% των δικαιούχων θα είναι άνεργες γυναίκες.

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ και θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις ως εξής:

•                   1η δόση 4.000 ευρώ, μετά την έναρξη δραστηριότητας στη ΔΟΥ

•                   2η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του α’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

•                   3η δόση 5.400 ευρώ, μετά τη λήξη του β’ εξαμήνου από την έναρξη της επιχείρησης

Αιτιολογημένες ενστάσεις (με τυχόν δικαιολογητικά συνημμένα) μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των 10 ημερών από την ηλεκτρονική ενημέρωση των δυνητικά δικαιούχων στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr

Η δράση, συνολικού προϋπολογισμού 43.400.000 ευρώ, συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο/Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια βίου Μάθηση 2014 -2020». Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τον ιστότοπο της ΔΥΠΑ www.dypa.gov.gr 

ΔΥΠΑ : Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6015/Β/28.11.2022 η Απόφαση Αριθμ. 110359 «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 3.000 ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών». Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία 3.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων ηλικίας 56 ετών και άνω, που ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών που προβλέπεται στην υπό στοιχεία οικ. 28286/450/20.6.2017 κοινή υπουργική απόφαση.

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της Χώρας. Περισσότερες πληροφορίες στο link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206015

Δ.ΥΠ.Α. : Δύο νέα προγράμματα για «ειδικές κατηγορίες» ανέργων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5106/Β/29.09.2022 η Απόφαση Αριθμ. 90097 που αφορά δύο νέα προγράμματα για τους ανέργους . Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά από Τετάρτη 07 Δεκεμβρίου 2022 . Οι εργοδότες που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους αποκλειστικά ηλεκτρονικά είτε α) μέσω της πλατφόρμας e-services της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr) είτε β) μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του ελληνικού δημοσίου gov.gr κάνοντας χρήση των προσωπικών τους κωδικών TAXISnet. Πρόκειται για τα παρακάτω προγράμματα :

A.                Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3.000 ανέργων που ανήκουν σε δύσκολα εξυπηρετήσιμες πληθυσμιακές ομάδες

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα για τις «πιο δύσκολα εξυπηρετήσιμες» πληθυσμιακές ομάδες και ειδικότερα τα άτομα με αναπηρία, οι αποφυλακισμένοι, τα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες άτομα, τα νεαρά παραβατικά άτομα ή νεαρά άτομα που βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο, τα θύματα ενδοοικογενειακής ή έμφυλης βίας, τα διεμφυλικά πρόσωπα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και τα πρόσωπα που συνεχίζουν να διαμένουν μετά την ενηλικίωσή σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας και Φροντίδας, μέσω της διασφάλισης της έγκαιρης έναρξης του εργασιακού βίου και της παρουσίας τους σε δουλειές με προοπτική.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

(α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα για όλες τις ομάδες στόχο του παρόντος κεφαλαίου, και

(β) επιχειρήσεις ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού, όσον αφορά στην απασχόληση ατόμων με αναπηρία σε όλη την επικράτεια.

Β. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 7.000 ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάσχεση των συνεπειών της ανεργίας και η διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, για συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων που αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ένταξη ή στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας: οι μητέρες που επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους, οι μακροχρόνια άνεργοι άνω των 24 μηνών, οι άνεργοι άνω των 55 ετών με 12μηνη ανεργία, άνεργοι που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι ρομά.

Δικαιούχοι του παρόντος προγράμματος είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα, σε όλη την επικράτεια.

Το πρόγραμμα αφορά στην επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων των κάτωθι κατηγοριών εγγεγραμμένων στο μητρώο των Υπηρεσιών της Δ.ΥΠ.Α.

i. άνεργες μητέρες, οι οποίες επιστρέφουν στην αγορά εργασίας μετά την ανατροφή των παιδιών τους και έχουν τουλάχιστον ένα τέκνο έως οκτώ (8) ετών και εξάμηνη ανεργία, (ii). άνεργοι άνω των 55 ετών με δωδεκάμηνη ανεργία, (iii). άνεργοι με 24μηνη ανεργία, (iv). άνεργα άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση χωρίς στη συνέχεια να έχουν προχωρήσει σε ανώτερη βαθμίδα εκπαίδευσης, (v). άνεργα μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, και (vi). άνεργοι ρομά.

Η επιχορήγηση για την αποζημίωση δαπανών της δράσης ανέρχεται σε ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό του 75% του μοναδιαίου κόστους (μισθολογικό και μη μισθολογικό) με ανώτερο όριο τα 700 ευρώ μηνιαίως. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος συμπεριλαμβάνονται οι ακαθάριστες πραγματικές μηνιαίες αποδοχές και οι εισφορές που βαρύνουν τον εργοδότη. Οι αποζημιώσεις του Δώρου Χριστουγέννων, Δώρου Πάσχα και Επιδόματος Αδείας αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη του προγράμματος, και συμπεριλαμβάνονται στο συνολικό ανώτατο ποσό επιχορήγησης (ήτοι 700 ευρώ) των μηνών όπου αυτά καταβάλλονται.

Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται στους δώδεκα (12) μήνες. Το ανώτερο ποσό επιχορήγησης που μπορεί να λάβει μία επιχείρηση για κάθε ωφελούμενο είναι 8.400 ευρώ = 12 ΜΗΝΕΣ x 700 ευρώ.

Η αίτηση υπαγωγής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφορικό Σύστημα της Δ.ΥΠ.Α. (e-services), στην ιστοσελίδα αυτής (https://www.dypa.gov.gr/)

Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα για να απασχοληθούν σε αυτά, υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα, στο αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης στο Π.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο ΓΕ ΕΚΟ ή ΚΠΑ2, πριν την υποβολή της αίτησης υπαγωγής. Υποβάλλεται μόνο μια αίτηση ανά έδρα ή/και υποκατάστημα ανάλογα με τα όρια σώρευσης του καθεστώτος ενίσχυσης που επιλέγει η επιχείρηση.

Περισσότερες πληροφορίες και για τα δύο προγράμματα στο link : http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205106

Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους νέους ηλικίας έως 29 ετών σε όλη της επικράτεια.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4530/Β/26.08.2022 η απόφαση Αριθμ. 78564 «Πρόγραμμα προεργασίας για 10.000 ανέργους

νέους, ηλικίας 18-30 ετών».Η έναρξη και λήξη υποβολής των αιτήσεων δημοσιεύονται με δελτία τύπου και αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Δ.ΥΠ.Α. (www.oaed.gr) και του ΕΣΠΑ (www.espa.gr). Στόχος της δράσης είναι η προετοιμασία δέκα χιλιάδων (10.000) εγγεγραμμένων στα Μητρώα ανέργων των ΚΠΑ2 της Δ.ΥΠ.Α., εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης που κατοικούν σε όλη την επικράτεια, ηλικίας 18 έως 29 ετών, αποφοίτων τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σε εργασιακό περιβάλλον του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα ενόψει της ένταξής τους στην αγορά εργασίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε: α) ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και σε

β) επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α’ 101) και επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε περιοχές των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας

Η διάρκεια του προγράμματος είναι επτά (7) μήνες (πλήρης απασχόληση). Η προεργασία ορίζεται στις οκτώ (8) ώρες ημερησίως και πέντε (5) ημέρες μέσα στην εβδομάδα (από Δευτέρα έως και Σάββατο) σύμφωνα με το αντικείμενο δραστηριότητας και το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του παρόχου. Δεν είναι δυνατή η προεργασία μετά την 22η ώρα βραδινή έως και την 6η ώρα πρωινή. Η προεργασία πιστοποιείται με την τήρηση παρουσιολογίου. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο http://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220204530

Για επιπλέον πληροφορίες στην Χαλκιδική στο Δ.ΥΠ.Α. – ΚΠΑ2 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Διεύθυνση: Πολυτεχνείου 7 Πολύγυρος Χαλκιδικής, Τ.Κ. 63100

Τηλέφωνο:  23710 22369, 23710 24875

E-mail:    [email protected]

ΔΥΠΑ : Voucher για 150.000 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα σε απόκτηση ψηφιακών και «πράσινων» γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 5961/Β/22.11.2022 η Απόφαση Αριθμ 6073/125  «Επιχορήγηση της Δ.ΥΠ.Α. για την υλοποίηση του Έργου: Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5174739)» στο πλαίσιο της δράσης: «SUB2: Οριζόντια προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programs to targeted populations) – Δράση 16913».

Το έργο θα υλοποιηθεί με τη διαδικασία της παροχής επιταγών κατάρτισης (vouchers) προς τους ωφελούμενους, οι οποίοι θα επιλεγούν μέσω δημόσιας πρόσκλησης της ΔΥΠΑ. Οι ωφελούμενοι του έργου, δικαιούνται μια προσωπική επιταγή κατάρτισης, με την οποία αποκτούν τη δυνατότητα να καταρτιστούν σε συγκεκριμένο θεματικό αντικείμενο που επιλέγουν οι ίδιοι, κατά τη φάση της υποβολής αίτησης στην πρόσκληση, που θα εκδώσει η ΔΥΠΑ. Το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης, διάρκειας 50 έως 100 ωρών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε διάστημα 2 μηνών. Για τη συμμετοχή των ωφελουμένων στα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης η ΔΥΠΑ θα δημοσιεύει πρόσκληση, η οποία θα απευθύνεται σε εργαζόμενους, στον Ιδιωτικό Τομέα, όλων των κλάδων της οικονομίας, τους οποίους θα καλεί να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής. Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής των εργαζομένων στο έργο θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά. Η διαδικασία και οι προϋποθέσεις συμμετοχής των εργαζομένων θα καθορίζονται αναλυτικά στην πρόσκληση. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205961

ΔΥΠΑ : Πρόγραμμα Πάω Μπροστά – Kατάρτιση 150.000 εργαζομένων στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

“Συνολικά 150.000 εργαζόμενοι σε όλους τους κλάδους της οικονομίας θα έχουν την ευκαιρία να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους με το νέο Πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και η χρηματοδότηση προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ύψους 154,5 εκατομμυρίων ευρώ. 

Για πρώτη φορά, η ΔΥΠΑ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔιΒιΜ) των Πανεπιστημίων, διεθνείς κολοσσούς τεχνολογίας και αδειοδοτημένα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), θα προσφέρει στους εργαζόμενους μία μεγάλη λίστα επιμέρους προγραμμάτων κατάρτισης με έμφαση στις ψηφιακές και «πράσινες» δεξιότητες, από τα οποία θα μπορούν να επιλέξουν, ανάλογα με το εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους προφίλ.

Ενδεικτικά, οι επιλογές θα περιλαμβάνουν από βασικά ψηφιακά εργαλεία γραφείου, προγράμματα για social media marketing και διαχείριση e-shop, μέχρι αντικείμενα πιο υψηλής εξειδίκευσης όπως data analytics, εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, logistics και υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών στον αγροτικό τομέα.

Στόχος είναι οι εργαζόμενοι να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις των σύγχρονων τάσεων στους χώρους εργασίας, να αναβαθμίσουν τις προοπτικές τους και κατά συνέπεια να συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας.

Από σήμερα (Πέμπτη 22/12/2022) στη 13:00 οι ενδιαφερόμενοι, μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μέσω της ιστοσελίδας voucher.gov.gr, πατώντας στον σύνδεσμο «Εγγραφή στο Μητρώο Ωφελουμένων Εργαζομένων για κατάρτιση». Αφού οριστικοποιηθεί η πρώτη φάση του Μητρώου Ωφελουμένων, οι εργαζόμενοι  θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης  που επιθυμούν να παρακολουθήσουν, από τη λίστα των προσφερόμενων που θα εμφανίζεται στην προαναφερόμενη ιστοσελίδα.

Η επιλογή των ωφελουμένων θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Ο κάθε ωφελούμενος θα παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 80 ωρών (διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης).

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος και την επιτυχία  της πιστοποίησης των γνώσεων ο καταρτιζόμενος θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης. Οι ωφελούμενοι που θα ολοκληρώσουν την κατάρτιση υποχρεούνται να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης και με την επιτυχή εξέτασή τους θα λάβουν από τον φορέα πιστοποίησης που έχουν επιλέξει «Πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων».

Συνεπώς αν κάποιος ολοκληρώσει το πρόγραμμα 80 ωρών και πετύχει στις εξετάσεις πιστοποίησης θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα ύψους 400 ευρώ. Το πρόγραμμα «Πάω Μπροστά» εντάσσεται στη συνολικότερη πολιτική της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την επανακατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τόσο των ανέργων όσο και των εργαζομένων.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια για συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του ΔΥΠΑ στο link : https://www.dypa.gov.gr/proghramma-pao-mprosta

Τα μέτρα που ισχύουν στην επικράτεια από την Κυριακή 01 Ιανουαρίου έως Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ 7005/Β/31.12.2022 η Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297 « Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00».Περισσότερες λεπτομέρειες στο link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220207005

Επιπλέον σύμφωνα με τον Ν. 5007_23.12.2022 (ΦΕΚ 241Α) επείγουσες ρυθμίσεις σχετικά με το Εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμών, ισχύς  των όρων χρήσης δοκιμασιών ταχέων μοριακών ελέγχων (rapid test) και της υποχρέωσης ηλεκτρονικής καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ασθενών COVID-19 κλπ,  παρατείνεται από τη λήξη τους έως την 31η-03-2023. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100241

Τα επόμενα βήματα για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας

Από το Γραφείο Τύπου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Από την 1η Νοεμβρίου 2022 ξεκίνησε η ψηφιακή απογραφική διαδικασία του χρόνου εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ, δηλαδή του ωραρίου απασχόλησης των εργαζομένων από όλες τις επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα της χώρας για το σύνολο των εργαζομένων τους, με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας.  Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ο εργοδότης δηλώνει για κάθε εργαζόμενο τα γενικά στοιχεία εργασιακής σχέσης που αφορούν το χρόνο εργασίας, καθώς και το ωράριο απασχόλησης σε ψηφιακή μορφή, είτε ως σταθερό εβδομαδιαίο, είτε ως μεταβαλλόμενο ανά ημέρα. Η απογραφή των εργαζόμενων μπορεί να γίνει σταδιακά (π.χ. για κάθε παράρτημα).

Η ψηφιακή απογραφική διαδικασία του χρόνου εργασίας στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη ΙΙ, δεν πρέπει να συγχέεται ή να ταυτίζεται με τον μηχανισμό της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας.  Η εφαρμογή του μηχανισμού της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας, θα είναι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας και θα εφαρμοστεί σταδιακά, δηλαδή μετά την ολοκλήρωση της ψηφιακής απογραφικής διαδικασίας του χρόνου εργασίας στο Εργάνη ΙΙ του συνόλου των εργαζομένων με σύμβαση μισθωτής εξαρτημένης εργασίας, εφόσον προηγηθεί διάλογος τόσο με την εργοδοσία όσο και με τους εργαζόμενους και θα προχωρήσει, με βάση όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, βήμα προς βήμα.

Ειδικότερα:

H β΄ φάση εφαρμογής της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας αφορά καταρχάς τις ασφαλιστικές εταιρείες και τις εταιρείες security. Στη συνέχεια θα επεκταθεί στη βιομηχανία και τις ΔΕΚΟ. Περαιτέρω θα προστίθενται σταδιακά οι υπόλοιπες κατηγορίες επιχειρηματικής δραστηριότητας, για τις οποίες έχει ήδη μιλήσει η κυβέρνηση. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει ήδη τονιστεί επανειλημμένα, η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας εφαρμόζεται, αφού ληφθούν υπόψη όλες οι ιδιαιτερότητες και οι ανάγκες λειτουργίας του κάθε κλάδου και υπάρξουν οι επιχειρησιακές εκείνες πρόνοιες που απαιτούνται κάθε φορά για την απρόσκοπτη λειτουργία της.

Η Γενική Γραμματεία Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την πρωτοβουλία ενημέρωσης (με τη διοργάνωση ημερίδων ή/και σεμιναρίων), σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, επιμελητήρια και επαγγελματικούς φορείς της αγοράς εργασίας, για την καλύτερη και ευχερέστερη διαδικασία αποτύπωσης και απογραφής του ψηφιακού χρόνου εργασίας για το σύνολο των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της χώρας στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ.

Καθορισμός προϊόντων για το «Καλάθι του Αϊ Βασίλη»

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6462/Β/17.12.2022 η απόφαση «Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του Άη Βασίλη», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 127 του ν. 5003/2022 (Α’ 230).» Το «Καλάθι του Αϊ Βασίλη» αφορά στην αγορά παιδικών παιχνιδιών που εφαρμόζεται αποκλειστικά για την περίοδο των γιορτών, από 14 Δεκεμβρίου έως και τις 11 Ιανουαρίου. Δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Βιοτεχνών Παιδικών Παιχνιδιών και Αμαξών, είναι υποχρεωτικό για τις επιχειρήσεις του κλάδου με ετήσιο τζίρο άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ενώ τα μικρότερα καταστήματα συμμετέχουν εθελοντικά.

Οι υπόχρεοι αποστέλλουν στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων σε εβδομαδιαία βάση, κάθε Τετάρτη έως τις 11:00 π.μ.  κατάλογο καταναλωτικών προϊόντων («καλάθι του Αϊ Βασίλη») που είναι απαραίτητα για αξιοπρεπή διαβίωση και ειδικότερα ένα τουλάχιστον προϊόν από κάθε κατηγορία προϊόντων που εντάσσεται στο «καλάθι του Αϊ Βασίλη».

Η αποστολή του καταλόγου προϊόντων για τις επιχειρήσεις που είναι υπόχρεες αποστολής στοιχείων λαμβάνει χώρα μέσω της πλατφόρμας e-katanalotis. Για τις λοιπές επιχειρήσεις η αποστολή των καταλόγων μπορεί να γίνεται και με λίστα που αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Η ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία «το καλάθι του Αϊ Βασίλη» γίνεται υποχρεωτικά μέσω ειδικού σήματος που τοποθετείται επί των προϊόντων ή στο φυσικό ή στον ηλεκτρονικό χώρο πώλησής τους ή σε κάθε μέσο με το οποίο τα προϊόντα διαφημίζονται στον καταναλωτή. Επιπρόσθετα στην είσοδο κάθε καταστήματος αναρτάται ευκρινής λίστα/κατάλογος των προϊόντων που συνθέτουν το «καλάθι του Αϊ Βασίλη» καθώς και οι τιμές στις οποίες προσφέρονται τα προϊόντα.

Στις επιχειρήσεις που παραβαίνουν την υποχρέωση τήρησης της υποχρέωσης εφαρμογής για το «Καλάθι του Αϊ Βασίλη» επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) ανά κατάστημα στο οποίο συντελείται η παράβαση. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206462

Αναδρομική επιδότηση σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για 1.250.000 εμπορικούς καταναλωτές, αρτοποιούς και αγρότες

Σύμφωνα με το από 04/01/2023 Δελτίο Τύπου του Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανακοινώνεται η καταβολή της αναδρομικής επιδότησης σε λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος εμπορικών καταναλωτών με παροχή ισχύος έως 35 kVA, αρτοποιείων καθώς και αγροτών, ύψους 85 εκατ. ευρώ, για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.

Η αναδρομική επιδότηση αφορά συνολικά 1.250.000 παροχές και το ποσό προέρχεται από το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Δικαιούχοι της επιδότησης είναι όλοι οι μη οικιακοί καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας με επιχειρηματική δραστηριότητα, οι οποίοι πληρούν τα παρακάτω κριτήρια:

Α) Έχουν παροχές ισχύος μέχρι και 35 kVA, ή έχουν κύρια δραστηριότητα με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) 10.71, (Αρτοποιία παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής ) ήτοι αρτοποιεία, ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης ή έχουν παροχή αγροτικής χρήσης ανεξαρτήτως ορίου ισχύος παροχής και επιπέδου τάσης.

Β) Από τον μήνα Φεβρουάριο του 2022 έως τον μήνα Ιούλιο του 2022 ήταν συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που αναπροσαρμόζονται με βάση την χονδρεμπορική τιμή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας») και από τον μήνα Αύγουστο του έτους 2022 έως τον μήνα Νοέμβριο του 2022 είναι συμβεβλημένοι σε κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή σε τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 138 του ν. 4951/2022 (Α’ 129). («Εφεξής κυμαινόμενα τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς ρήτρα αναπροσαρμογής»).

Γ) Έχουν γνωστοποιήσει τόσο στον αρμόδιο διαχειριστή δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον Προμηθευτή Ηλεκτρικής Ενέργειας, τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) τους.

Αναστολή καταχώρισης στο Γ.ΕΜ.Η. για ΙΚΕ λόγω μη πιστοποίησης εταιρικού κεφαλαίου

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης της Υπηρεσίας Γ.ΕΜ.Η. του Επιμελητηρίου μας, η Κεντρική Υπηρεσία ΠΣ Γ.Ε.ΜΗ. πρόκειται να προβεί άμεσα σε εφαρμογή των διατάξεων της με αρ. πρωτ. 60522/10.06.2022 Εγκυκλίου που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: «Αναστολή καταχώρισης (άρθρο 29, Ν. 4919/2022 (Α΄71))». Κατ’ εφαρμογή της Εγκυκλίου αυτής, θα τεθούν σε αναστολή καταχώρισης όσες ΙΚΕ έχουν παραλείψει να πιστοποιήσουν το εταιρικό τους κεφάλαιο κατά τη σύστασή τους ή έπειτα από αύξηση του κεφαλαίου τους.

Υπενθυμίζεται ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία, αν οι υπόχρεες ΙΚΕ δεν έχουν προβεί σε διαδικασία πιστοποίησης του εταιρικού τους κεφαλαίου εντός των προθεσμιών που ορίζονται στο Ν. 4072/2012, ήτοι μέσα σε έναν μήνα μετά τη σύσταση ή την αύξηση κεφαλαίου με κεφαλαιακές εισφορές, η εταιρεία τίθεται σε αναστολή καταχώρισης.

Με βάση την ως άνω Εγκύκλιο, κάθε υπόχρεος μπορεί είτε να υποβάλει σχετική αίτηση καταχώρισης της πιστοποίησης του εταιρικού κεφαλαίου εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ειδοποίησης, είτε να εκθέσει τους λόγους για τους οποίους δεν πρέπει να τεθεί η εταιρεία σε αναστολή καταχώρισης (αναλογική εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του Ν. 4919/2022).

Παρακαλούμε πολύ όσοι υπόχρεοι δεν έχουν προβεί στις ως άνω ενέργειες, να το πράξουν άμεσα προς αποφυγή των κυρώσεων που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.

ΓΕΜΗ _Νέα εγκύκλιος για τους διακριτικούς τίτλους

Διαβιβάζουμε προς τα μέλη μας συνημμένη την υπ’ αριθμό  103399 – 27/10/2022 (ΑΔΑ:6ΒΨΓ46ΜΤΛΡ-ΔΧΛ) Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με θέμα: “Οδηγίες σχετικά με τους νέους κανόνες δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου φυσικού ή νομικού προσώπου που ασκεί εμπορική ή οικονομική δραστηριότητα (Ν. 4919/2022). Γίνεται, περαιτέρω, γνωστό ότι η περιγραφόμενη στην ανωτέρω απόφαση διαδικασία ακολουθείται σε όλες τις περιπτώσεις δέσμευσης και προδέσμευσης επωνυμίας ή/και διακριτικού τίτλου, σε αντικατάσταση της βεβαίωσης που εκδίδονταν μέχρι σήμερα από το Τμήμα Μητρώου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώνουν ΜΟΝΟ την επιθυμητή επωνυμία ή ΔΤ, ΧΩΡΙΣ προσθήκη του δηλωτικού της εταιρικής μορφής ακρωνυμίου (ΟΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, κ.λ.π.). Περισσότερες λεπτομέρειες στο link: https://epihal.gr/%ce%a0%cf%81%ce%bf%ce%ad%ce%b3%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%83%ce%b7-%ce%95%cf%80%cf%89%ce%bd%cf%85%ce%bc%ce%b9%cf%8e%ce%bd-%ce%ba%ce%b1%ce%b9-%ce%94%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%81%ce%b9%cf%84%ce%b9%ce%ba%cf%8e/ 

Χορήγηση ενίσχυσης σε επιχειρήσεις γεωργικών εκμεταλλεύσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης και την αύξηση του κόστους των λιπασμάτων

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6446/Β/16.12.2022 η απόφαση Αριθμ. 2300/384441 με την οποία χορηγείται κρατική ενίσχυση με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης σε πληγείσες επιχειρήσεις από την ενεργειακή κρίση. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι επιχειρήσεις, φυσικά και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, γεωργικών εκμεταλλεύσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής σε όλη τη χώρα οι οποίες μεταξύ άλλων έχουν πραγματοποιήσει αγορές λιπασμάτων και τα σχετικά παραστατικά έχουν εκδοθεί από 1/10/2021 έως και 30/9/2022. Το ύψος της ενίσχυσης για κάθε δικαιούχο ανέρχεται σε ποσοστό 10,95% των παραστατικών για την αγορά λιπασμάτων που έχουν γίνει το χρονικό διάστημα από 1/10/2021 έως και 30/9/2022.  Η ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ. Στο ποσό των 250.000 ευρώ περιλαμβάνονται κάθε μορφής φόροι και λοιπές επιβαρύνσεις. Αρμόδιος φορέας για την χορήγηση της ενίσχυσης της παρούσας είναι ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.). Για τη χορήγηση της ενίσχυσης, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καταρτίζει και αποστέλλει ηλεκτρονικά στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. ψηφιακό αρχείο σε επεξεργάσιμη μορφή που περιέχει αναλυτικά τα στοιχεία των δικαιούχων (Ονοματεπώνυμο και Πατρώνυμο ή Επωνυμία, ΑΦΜ), το ΙΒΑΝ των τραπεζικών λογαριασμών των νομικών προσώπων και το ποσό των παραστατικών που αντιστοιχεί σε καθέναν από τους δικαιούχους. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220206446

Παράταση προθεσμίας απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των μεταποιητικών δραστηριοτήτων έως 31.12.2027 – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 75 ν. 3982/2011

Δημοσιεύτηκε ο νόμος 4994 /18.11.2022 (ΦΕΚ 215/Α/) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/882 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Απριλίου 2019 σχετικά με τις απαιτήσεις προσβασιμότητας προϊόντων και υπηρεσιών και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.» όπου στο άρθρο 32 αναφέρεται ότι Η προθεσμία απομάκρυνσης λόγω αλλαγής χρήσης γης των νομίμως υφιστάμενων μεταποιητικών δραστηριοτήτων παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2027. Προκειμένου να ισχύσει το προηγούμενο εδάφιο, οι επιχειρήσεις οφείλουν να λειτουργούν μέχρι τότε με εγκεκριμένους περιβαλλοντικούς όρους. Μετά την ημερομηνία αυτήν με ευθύνη της Αδειοδοτούσας Αρχής διακόπτεται η λειτουργία των δραστηριοτήτων και σφραγίζονται όσα μηχανήματα εξακολουθούν να υπάρχουν στους χώρους της εγκατάστασης. Διαδικασίες διακοπής λειτουργίας λόγω αλλαγής χρήσης γης, οι οποίες για τον λόγο αυτόν

βρίσκονται σε εκκρεμότητα, αναστέλλονται σύμφωνα με τα παραπάνω εδάφια μέχρι 31.12.2027. …»

Παράταση πληρωμής των τελών κυκλοφορίας 2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6645/Β/22.12.2022 στο άρθρο 2, η Απόφαση Αριθμ. Α.1181 με θέμα «Παράταση προθεσμίας για την εμπρόθεσμη καταβολή τελών κυκλοφορίας έτους 2023 και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.» που υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του 2023, καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023.

ΕΦΚΑ : Ελεύθεροι Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενοι και Αγρότες επιλέγουν ασφαλιστική κατηγορία για το νέο ασφαλιστικό έτος (2023)

Σε λειτουργία τέθηκε στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα (https://www.efka.gov.gr/el/asphalismenoi/me-misthotoi/epilogi-asfalistikis-katigorias), μέσω της οποίας οι ασφαλισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενοι και αγρότες μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία στην οποία επιθυμούν να καταταχθούν για το νέο έτος 2023 (Ενότητα Ασφαλισμένοι-> Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1/1/2023).

Η επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας δηλώνεται για τους κλάδους Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχής σε ενιαία αίτηση και ισχύει για όλο το έτος. Η προθεσμία υποβολής της αίτησης – δήλωσης επιλογής ασφαλιστικής κατηγορίας έχει καταληκτική ημερομηνία την 31η/1/2023.

Διευκρινίζεται ότι οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλλουν αίτηση – δήλωση επιλογής/μεταβολής θα παραμείνουν, για το έτος 2023, στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος.

Υπενθυμίζεται ότι η επιλογή των ανώτερων ασφαλιστικών κατηγοριών οδηγεί και σε υψηλότερες συνταξιοδοτικές παροχές.

Market Pass : Το κράτος θα καλύπτει το 10% των δαπανών αγοράς τροφίμων για 6 μήνες

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Α/23.12.2022 ο Ν.5007 με θέμα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.» η απόφαση όπου στο άρθρο 115 «Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης από τον κρατικό προϋπολογισμό με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους των νοικοκυριών λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή» παρέχεται οικονομική ενίσχυση για τους μήνες Φεβρουάριο 2023 έως και Ιούλιο 2023, από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε νοικοκυριά που πληρούν τα κριτήρια που προϋποθέτει ο νόμος, με σκοπό την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγορών ιδίως ειδών διατροφής, λόγω της σημαντικής αύξησης του δείκτη τιμών καταναλωτή. Το ύψος της ενίσχυσης ανά νοικοκυριό ανέρχεται σε δέκα τοις εκατό (10%) επί του μηνιαίου ύψους αγορών που καθορίζεται στο δεύτερο εδάφιο. Το μηνιαίο ύψος των αγορών, επί του οποίου χορηγείται ενίσχυση δέκα τοις εκατό (10%), ανέρχεται σε διακόσια είκοσι (220) ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά εκατό (100) ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως χίλια (1000) ευρώ αγορών.

Η διαδικασία θα είναι απλή, όπως αυτή του fuel pass, με μία ψηφιακή πιστωτική κάρτα. Οι δικαιούχοι θα μπορούν, επίσης, να εισπράττουν την ενίσχυση από τον τραπεζικό τους λογαριασμό στο 80% του συνολικού ύψους της. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από τις αρχές Φεβρουαρίου 2023,όπου και αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα και να ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους δικαιούχους του επιδόματος τροφίμων, μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr, χωρίς να χρειάζεται η κατάθεση παραστατικών αγορών, με «διαβατήριο» εισοδηματικά κριτήρια και προσδιοριστικό στοιχείο των ενισχύσεων τα μέλη του νοικοκυριού. Οι πρώτες πληρωμές σχεδιάζονται στο τέλος Φεβρουαρίου. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100241

Παράταση στην αναπροσαρμογή των επαγγελματικών μισθώσεων με  ανώτατο όριο το 3% και για το έτος 2023

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Α/23.12.2022 ο νόμος Ν.5007 με θέμα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.» η απόφαση όπου στο άρθρο 96, ορίζεται ότι για τις εμπορικές μισθώσεις ακινήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 (Α’ 30), επιτρέπεται, από την 1η Ιανουαρίου 2023 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2023, αναπροσαρμογή του μισθώματος που ανέρχεται σε ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), κατά ανώτατο όριο, επί του μισθώματος του έτους 2022. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100241

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 241/Α/23.12.2022 ο νόμος Ν.5007 με θέμα «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις.» η απόφαση όπου στο άρθρο 90, παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στους νόμους 3299/2004 (Α’ 261) και 3908/2011 (Α’ 8), εκ νέου για εννέα (9) μήνες και για ένα (1) έτος, αντίστοιχα, τηρουμένων των προϋποθέσεων των παρ. 1, 2, και 3 του άρθρου 76 του ν. 4399/2016 (Α’ 167).

Νέος νόμος 5006/2022 – Στεγαστική πολιτική για τους νέους, δράση «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», διατακτικές σίτισης

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 239/Α/22.12.2022 ο νόμος 5006/2022  «Σπίτι μου – στεγαστική πολιτική για τους νέους, αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας για κοινωνική κατοικία, στεγαστική αποκατάσταση πυρόπληκτων στην περιοχή «Μάτι» και άλλες διατάξεις».

Υπενθυμίζουμε ότι ο νόμος αυτός περιέχει διατάξεις για

•       Το πρόγραμμα «Σπίτι μου» για την χορήγηση χαμηλότοκων ή άτοκων δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

•       Την Κοινωνική Αντιπαροχή που συνίσταται στην αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου για εξασφάλιση ποιοτικής κατοικίας με χαμηλό ενοίκιο.

•       Το πρόγραμμα «Κάλυψη» για τη μίσθωση ιδιωτικών κατοικιών και την διάθεσή σε ωφελούμενους νέους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

•       Τη δράση «Ανακαινίζω – Νοικιάζω» μέσω της οποίας επιδοτείται η ανακαίνιση ιδιωτικών κατοικιών προκειμένου να διατεθούν στη συνέχεια για μίσθωση.

και τέλος διάταξη για τις διατακτικές σίτισης. Περισσότερες λεπτομέρειες στο link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220100239

Βελτιώσεις στη διαβίβαση δεδομένων στο myDATA

ΚΟΙΝΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΑΔΕ 30.12.2022  :

Αναφορικά με τη διαβίβαση δεδομένων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, προβλέπονται τα ακόλουθα:

(α) Χρόνος διαβίβασης στο myDATA μέσω ERP

Από 1.1.2024 η διαβίβαση της σύνοψης παραστατικών συναλλαγών μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογισμικό, ERP), θα γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Υπενθυμίζεται ότι, από τις 5.7.2022 και μέχρι τις 31.12.2023, η διαβίβαση της σύνοψης παραστατικών μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (εμπορικό/ λογισμικό, ERP), προβλέπεται εντός της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού.

Προβλέπονται εξαιρέσεις για επιχειρήσεις με πολύ μεγάλο όγκο συναλλαγών και ειδικές συνθήκες έκδοσης των παραστατικών τους.

(β) Χρόνος διαβίβασης στο myDATA μέσω της Φόρμας Καταχώρισης

Για το έτος 2023, οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη φόρμα καταχώρισης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν τις συνόψεις των παραστατικών τους εντός της επόμενης ημέρας από την ημερομηνία έκδοσης.

Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που το προηγούμενο φορολογικό έτος είχαν ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 ευρώ μπορούν να διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα μέσω της ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ έως τη 10η ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδίδονται.

Τα ανωτέρω καθορίζονται με την τροποποίηση της Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω gov.gr από 13/01/2023

Με τη νέα απόφαση 282 ΕΞ 2023 (ΦΕΚ 11/Β/09.01.2023) ρυθμίζεται η διαδικασία για την έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ). Η έναρξη ατομικής επιχείρησης δύναται να πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ), εφεξής ΕΨΠ. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει από 13 Ιανουαρίου 2023. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να κάνει ηλεκτρονική έναρξη ατομικής επιχείρησης μέσω της ΕΨΠ, θα πρέπει: α) να διαθέτει έγκυρο και ενεργό Ελληνικό Α.Φ.Μ. και β) να προτίθεται να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230200011

Μέχρι τις 31-3-23 οι δηλώσεις για ακίνητα που αποκτήθηκαν το 2022

Όσοι αγόρασαν, πούλησαν, μεταβίβασαν με γονική παροχή ή δωρεά, ή κληρονόμησαν ακίνητα το 2022 θα πρέπει μέχρι τις 31 Μαρτίου 2023 να το δηλώσουν στην πλατφόρμα του Ε9. Από το 2023 και εφεξής, η καταληκτική ημερομηνία για την υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9) είναι η 31η Μαρτίου εκάστου έτους, αντί για την 31η Μαΐου που ίσχυε πριν. Μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, εκτός από όσους αγόρασαν ή ήρθε στην κατοχή τους με οποιονδήποτε τρόπο ακίνητο, θα πρέπει και όσοι έχουν λάθη στην περιουσιακή τους κατάσταση να μεταβούν στην εφαρμογή “Περιουσιολόγιο” στον προσωπικό τους λογαριασμό στο myAADE και να ελέγξουν τα στοιχεία των ακινήτων τους. Μπορούν να διορθώσουν λάθη στα τετραγωνικά, στο ποσοστό κυριότητας, ή να δηλώσουν την αποπεράτωση εργασιών σε ημιτελή κτίσματα.

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) – νέα υπηρεσία εξυπηρέτησης συμβούλων για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών

Σας ενημερώνουμε ότι από 1.1.2023 αλλάζει το τηλέφωνο επικοινωνίας για συμβούλους (λογιστές, οικονομολόγους, δικηγόρους, συμβούλους επιχειρήσεων κ.λπ.), φυσικά πρόσωπα και εκπροσώπους επιχειρήσεων που επιθυμούν να εξυπηρετηθούν για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.

Μπορείτε να κλείσετε το ψηφιακό σας ραντεβού για να εξυπηρετηθείτε με τηλεδιάσκεψη στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myEGDIX.live.gov.gr, ή τηλεφωνήστε στο 213.212.5730 για να σας κλείσουν το ραντεβού σας κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 – 17:00.

Δείτε το Δελτίο Τύπου: http://www.keyd.gov.gr/%ce%bd%ce%b5%ce%b1/

Ξεκίνησαν οι χειμερινές εκπτώσεις

Σε ανακοίνωση για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων προέβη ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος (ΣEΛΠΕ). Οι χειμερινές εκπτώσεις αρχίζουν στις 9 Ιανουαρίου 2023 και ολοκληρώνονται στις 28 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι την Κυριακή 15 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά σε όλη την επικράτεια από 11πμ έως 8μμ.

Αντίστροφη μέτρηση για τις φορολογικές δηλώσεις

Στα μέσα Μαρτίου αναμένεται να ξεκινήσει το φετινό ραντεβού με την εφορία για περισσότερους από 8,5 εκατομμύρια φορολογούμενους. Όπως και πέρυσι ο φόρος θα αποπληρωθεί σε οκτώ δόσεις, με την πρώτη να καταβάλλεται στα τέλη Ιουλίου και την τελευταία τον Φεβρουάριο του 2024. Τις προσεχείς μέρες τα λογιστήρια των επιχειρήσεων και οι φορείς του δημοσίου θα ξεκινήσουν την αποστολή των βεβαιώσεων των αποδοχών, ενώ οι τράπεζες των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από τους φορολογούμενους το 2022 καθώς και των τόκων, προκειμένου τα στοιχεία να μεταφερθούν στο βασικό έντυπο της φορολογικής δήλωσης. Επίσης, για πρώτη φορά φέτος οι επιχειρήσεις θα διαπιστώσουν ότι το έντυπο Ν όπως και το έντυπο Ε3 θα είναι προσυμπληρωμένα.

ΥΠΕΝ : Προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΧΩΡΟΥΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ή/και ΧΩΡΟΥΣ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ

Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει συντάξει και ανακοινώσει προτάσεις μέτρων μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στους τομείς

δραστηριότητας (δημόσιο, οικιακός τομέας). Με το παρόν έγγραφό μας, σας κοινοποιούμε προτάσεις μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας για επιχειρήσεις με χώρους γραφείων ή/και συνάθροισης κοινού και παρακαλούμε όπως αυτές επικοινωνηθούν στα μέλη σας.

Προτεινόμενα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε επιχειρήσεις με χώρους γραφείων ή/και χώρους συνάθροισης κοινού:

i. Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων ή εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης σε όλες τις επιχειρήσεις για την αποτύπωση των ενεργειακών καταναλώσεων αυτών και διάγνωση προσαρμοσμένων μέτρων για βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης.

ii. Συντήρηση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης, συμπεριλαμβανομένων των κλιματιστικών μονάδων, τουλάχιστον μία φορά κατ’ έτος.

iii. Καθορισμός εσωτερικής θερμοκρασίας (μέγιστης/ ελάχιστης), τόσο σε θερμαινόμενα/κλιματιζόμενα, όσο και σε μη, κτίρια, βάσει των προδιαγραφών του προτύπου ΕΛΟΤ EN 16798-1:2019. Η εσωτερική θερμοκρασία των κτιρίων γραφείων και χώρων επίσκεψης ή/και συνάθροισης κοινού στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, κατά την θερινή περίοδο συστήνεται να τηρείται στους 27ο C και κατά την χειμερινή στους 19ο C.

iv. Απενεργοποίηση ψύξης/θέρμανσης σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.

v. Απενεργοποίηση εξοπλισμού γραφείου σε χώρους και ώρες που δεν υπάρχουν εργαζόμενοι.

vi. Χρήση του νυχτερινού αερισμού των κτιρίων, όπου αυτό είναι δυνατό.

vii. Σκίαση του κτιρίου προς βελτίωση της ενεργειακής του συμπεριφοράς, εφόσον αυτό δεν μειώνει σε μη ανεκτό επίπεδο τον φυσικό φωτισμό των εσωτερικών χώρων.

viii. Αξιολόγηση εναλλακτικών τιμολογίων (https://www.rae.gr/anakoinoseis)

ix. Τοπική και κεντρική αντιστάθμιση.

x. Βελτίωση θερμομόνωσης δικτύων.

xi. Χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό.

xii. Επενδύσεις σε νέο εξοπλισμό, βελτιστοποίηση συστημάτων, βελτιστοποίηση ή αλλαγή διαδικασιών, οδηγούν σε χαμηλότερες απαιτήσεις συντήρησης (αποφυγή έκτακτης συντήρησης), μειωμένο κόστος συντήρησης, μειωμένο κόστος υλικών συντήρησης.

xiii. Βελτιωμένο περιβάλλον εργασίας: βελτιωμένη θερμική άνεση, φωτισμός, ακουστική και αερισμός. Οι βελτιωμένες συνθήκες συμβάλουν στη διατήρηση και την προσέλκυση ειδικευμένου προσωπικού. Οι βελτιωμένες συνθήκες εργασίας και το εργασιακό περιβάλλον μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή εργασίας.

Ενημέρωση για τους δύο Διαγωνισμούς (8ο Διεθνή Διαγωνισμό Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου KOTINOS 2023) & (Διεθνείς Διαγωνισμούς  Ανώτερης Γεύσης Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς  “Olive Oil Trophy 2023” και “Table Olives Trophy 2023”), που διοργανώνει η ΦΙΛΑΙΟΣ.

Η ελαιοκομία αποτελεί για την Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, τομέα εθνικού ενδιαφέροντος, που αγγίζει οικονομικά τουλάχιστον 600.000 οικογένειες και κοινωνικά κάθε ελληνική οικογένεια.

Η επιστημονική και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Λέσχη Φίλων Ελαιολάδου και Ελιάς «ΦΙΛΑΙΟΣ», για περισσότερο από δύο δεκαετίες, αναδεικνύει τα προϊόντα της ελιάς, την ποιότητά τους και τις καινοτόμες δράσεις του τομέα.

Σε συνέχεια της επικοινωνίας που διατηρούμε τα τελευταία χρόνια, θέλουμε και φέτος να σας ενημερώσουμε για τους δύο Διαγωνισμούς που διοργανώνει η ΦΙΛΑΙΟΣ.

Πρόκειται για:

1.                 Τον 8ο Διεθνή Διαγωνισμό Ποιότητας Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου KOTINOS 2023 με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των δειγμάτων έως τη Δευτέρα 3/4/2023 και κόστος 180,00€ το πρώτο δείγμα και 150,00€ κάθε επόμενο (Κανονισμός και Αίτηση συμμετοχής: https://filaios.org/draseis/kotinos-awards/)

2.                 Τους Διεθνείς Διαγωνισμούς  Ανώτερης Γεύσης Εξαιρετικού Παρθένου Ελαιολάδου και Επιτραπέζιας Ελιάς  “Olive Oil Trophy 2023” και “Table Olives Trophy 2023” που πραγματοποιούνται για 2η συνεχή χρονιά σε συνεργασία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης «ΔΕΘ-HELEXPO», στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Τροφίμων και Ποτών DETROP 2023, 18-20 Φεβρουαρίου 2023 (Εκθεσιακό & Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης) με καταληκτική ημερομηνία παράδοσης των δειγμάτων έως την Παρασκευή 3/2/2023 και κόστος 150,00€ το πρώτο δείγμα και 120,00€ κάθε επόμενο (Κανονισμός και Αίτηση συμμετοχής: https://filaios.org/draseis/olive-trophies/)

Οι Διαγωνισμοί τελούν υπό την αιγίδα της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Ελαιολάδου – ΕΔΟΕ, της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Επιτραπέζιας Ελιάς – ΔΟΕΠΕΛ και του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου – ΣΕΒΙΤΕΛ.

Στους Διαγωνισμούς μπορούν να συμμετάσχουν  επιχειρήσεις τυποποίησης/εμπορίας ελαιολάδου και επιτραπέζιας ελιάς και παραγωγοί από όλες τις ελαιοπαραγωγές χώρες.

Erasmus : Δυνατότητα πρακτικής άσκησης στην Ελλάδα από φοιτητές της Ισπανίας

Κατόπιν ενημέρωσης από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας μας στην Μαδρίτη, σας αποστέλλουμε το ενδιαφέρον που εκδήλωσε η καθηγήτρια Επαγγελματικής (Τεχνικής) Εκπαίδευσης της Κοινότητας της Μαδρίτης, κα. Marisa Rodríguez Perochena, για την εύρεση ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να απασχολήσουν με πρακτική άσκηση, μέσω του προγράμματος Erasmus, Ισπανούς φοιτητές. Πιο συγκεκριμένα, τα επαγγέλματα που μας αναφέρει είναι: βοηθός φαρμακείων, βοηθός μικροβιολόγου και επαγγέλματα πληροφορικής.  Θα παρακαλούσαμε τις ενδεχομένως ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις να επικοινωνήσουν απ’ ευθείας με την κα. Rodríguez, προκειμένου να την ενημερώσουν σχετικά με το ενδιαφέρον τους να φιλοξενήσουν Ισπανούς ασκούμενους στους ανωτέρω κλάδους, στο e mail : [email protected]

ZERO WASTE HORECA – Ενημέρωση για δωρεάν συμμετοχή σε πρόγραμμα

 Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για το πρόγραμμα Zero Waste HoReCa, το δίκτυο του οποίου αριθμεί ήδη 500 μέλη. Το Zero Waste HoReCa στοχεύει στη δωρεάν υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου καφεστίασης και φιλοξενίας (HoReCa), με στόχο τη μείωση των απορριμμάτων τους και τη σταδιακή προσαρμογή τους στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις σε σχέση με την ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων και την κυκλική οικονομία.

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της κοινωνικής πλατφόρμας Zero Waste Future, που αποσκοπεί στην προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας, υλοποιείται με την οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος της Coca-Cola (The Coca-Cola Foundation) και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).

Επικοινωνούμε μαζί σας, προκειμένου ως φορέας να ενημερώσετε τις επιχειρήσεις ή/και άλλα μέλη σας (μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, ανάρτησης στην ιστοσελίδα σας ή/και κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης), ώστε να ενταχθούν -εφόσον το επιθυμούν- στο πρόγραμμα Zero Waste HoReCa για την περίοδο Σεπτέμβριος 2022 – Ιούλιος 2023 και να επωφεληθούν από τα δωρεάν εργαλεία και την εξειδικευμένη υποστήριξη που παρέχονται, με στόχο την υιοθέτηση της ανακύκλωσης και άλλων Zero Waste πρακτικών, ώστε να μπουν σε πορεία μηδενικών απορριμμάτων και εναρμόνισης με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας.

Τα δωρεάν εργαλεία του προγράμματος περιλαμβάνουν: 

•                   Διαδικτυακά σεμινάρια για θέματα ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων, ανακύκλωσης και άλλων Zero Waste πρακτικών. Περιλαμβάνεται ενημέρωση για το πώς μπορούν οι επιχειρήσεις HoReCa να ανταποκριθούν στις νέες νομοθετικές απαιτήσεις, πώς μπορούν να βελτιστοποιήσουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα μείωσης των απορριμμάτων τους, αλλά και σε άλλους περιβαλλοντικούς τομείς, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, καθώς και ποια οφέλη (οικονομικά, περιβαλλοντικά, προβολής-κύρους) μπορούν να αποκομίσουν.  

•                   Εξατομικευμένη καθοδήγηση και υποστήριξη για σχετικά θέματα που αφορούν στις ιδιαίτερες συνθήκες της κάθε επιχείρησης.  

•                   Παροχή Οδηγών Zero Waste Future (σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) με βέλτιστες πρακτικές ανακύκλωσης, πρόληψης και διαχείρισης απορριμμάτων.  

•                   Παροχή κάδου για τα οργανικά απορρίμματα της κουζίνας (εφόσον στο Δήμο της επιχείρησης πραγματοποιείται ανακύκλωση οργανικών απορριμμάτων).  

•                   Εγγραφή σε διαδικτυακή πλατφόρμα για την εφαρμογή και πιστοποίηση των Zero Waste πρακτικών της επιχείρησης, που θα παρέχει: α) προβολή της επιχείρησης, β) συστηματική καθοδήγηση και συμβουλευτική ως προς την εφαρμογή των πρακτικών Zero Waste, γ) βεβαίωση και αναγνώριση ως επιχείρηση σε πορεία Zero Waste και απονομή σχετικής διάκρισης (Χρυσή, Αργυρή ή Χάλκινη).

Όποια επιχείρηση ενδιαφέρεται να συμμετέχει στη δράση Zero Waste HoReCa, και δεν ανήκει στις επιχειρήσεις HoReCa που συμμετείχαν στην αντίστοιχη δράση τα προηγούμενα χρόνια, έχει τη δυνατότητα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση αν επισκεφτείτε τον παρακάτω σύνδεσμο

https://docs.google.com/forms/d/116-DXwYtjDDbNPouE7BUZmJyyFovZPbIM38O3FBosaU/viewform?edit_requested=true

 ή/και για περισσότερες πληροφορίες να επικοινωνήσει με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης: υπεύθυνη προγράμματος κα Κ. Πελεκάση, τηλ. 6974049363 ή 210 8224481, email: [email protected]

 Διεθνής έκθεση World Smart Energy Week Japan 2023

 Από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της χώρας μας στο Τόκυο της Ιαπωνίας, λάβαμε την κάτωθι ενημέρωση :

Από 15 έως 17 Μαρτίου 2023 θα λάβει χώρα στο Τόκυο η διεθνής έκθεση τεχνολογιών ενέργειας World Smart Energy Week Japan ( https://www.wsew.jp/hub/en-gb.html ), η οποία επικεντρώνεται σε τεχνολογίες ηλεκτρικών συσσωρευτών, δικτύων ηλεκτρικής ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μείωση του αποτυπώματος άνθρακα.

Παράλληλα, θα διεξαχθούν στον ίδιο χώρο, άλλες δύο εκθέσεις, η Decarbonisation Expo και η Circular Economy Expo.

Αυτή τη φορά η έκθεση θα διεξαχθεί μόνο με φυσική παρουσία των εκθετών.

Δεν υπάρχει προθεσμία υποβολής αιτήσεων, αλλά οι ενδιαφερόμενοι καλό είναι να δηλώσουν συμμετοχή το συντομότερο δυνατόν, καθώς ήδη έχουν «κλεισθεί» αρκετά περίπτερα. Για τη διαθεσιμότητα του χώρου, μπορείτε να ανατρέξετε στον παρακάτω ιστότοπο:

https://www.wsew.jp/content/dam/sitebuilder/rxjp/rx-japan/doc/22/SEW_jp_22_booth_1206.pdf

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το κόστος συμμετοχής, κ.ο.κ, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:

https://www.wsew.jp/live/en-gb/exhibit/ex.html

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν και στην γραμματεία της έκθεσης: [email protected], τηλ: +81-3-3349-8576

Προσφορά εφημερίδας “Rheinischer Spiegel” για δωρεάν προβολή ελληνικών προϊόντων με παρουσία στη Γερμανία

Από το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στο Ντύσσελντορφ της Γερμανίας λάβαμε την κάτωθι ενημέρωση :

Η καθημερινή εφημερίδα „Rheinischer Spiegel“ με έδρα την πόλη Viersen της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας ανακοίνωσε, ότι κατά τη διάρκεια του έτους 2023 θα διαθέτει δωρεάν χώρο για την προβολή ελληνικών προϊόντων, που είναι διαθέσιμα στη γερμανική αγορά (https://rheinischer-spiegel.de/rheinischer-spiegel-startet-aktion-zur-foerderung-griechischer-unternehmen-im-deutschen-markt/

Σε επικοινωνία μας με τη σύνταξη της προαναφερόμενης εφημερίδας πληροφορηθήκαμε, ότι η πρωτοβουλία αφορά καταρχάς σε προϊόντα διατροφής, αλλά ότι είναι ανοικτή και για τα υπόλοιπα ελληνικά προϊόντα με παρουσία στη Γερμανία, καθώς επίσης και για τουριστική προβολή της Ελλάδας. Συγκεκριμένα, το άρθρο αναφέρει:

«Από τον Ιανουάριο του 2023 και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η καθημερινή εφημερίδα «Rheinische Spiegel» θα προσφέρει στους Έλληνες επιχειρηματίες διαφόρων ειδών δυνατότητες δωρεάν διαφήμισης, προκειμένου προβληθούν στη γερμανική αγορά. Από τις 15 Δεκεμβρίου 2022, η Rheinischer Spiegel θα ξεκινήσει αρχικά με μια καμπάνια με δωρεάν διαφημιστικό χώρο στην αρχική σελίδα της…..

Διατίθεται χώρος διαφήμισης αξίας € 600 διάρκειας ενός μήνα. Στόχος είναι η ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων μεταξύ Γερμανίας και

Ελλάδας, η προώθηση του διαλόγου και η προώθηση ενός δικτύου εντός των δύο χωρών και όχι μόνο.

Οι ελληνικές εταιρείες μπορούν να υποβάλουν αίτηση με προϊόντα που είναι διαθέσιμα στη Γερμανία. Ο δωρεάν διαφημιστικός χώρος, που προσφέρεται, έχει μέγεθος (728 pixel (πλάτος) x 180 pixel (ύψος) με σύνδεσμο στον ιστότοπο της διαφημιζόμενης εταιρείας. Εάν υποβάλουν αίτηση περισσότερες εταιρείες και δεν υπάρχει αρκετός διαθέσιμος χώρος, τότε αποφασίζει η εφημερίδα (σ.σ. για το ποια εταιρεία θα προβληθεί). Η διαφήμιση θα δημιουργείται από τις επιλεγμένες εταιρείες και θα διατίθεται ως αρχείο jpg. Η αίτηση είναι δυνατή καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023 μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] Η πρωτοβουλία λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2023». Το γραφείο μας είναι διαθέσιμο για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση από την κα Φρίντα Γεωργίου (Σύμβουλος ΟΕΥ Β’) Tel 0049 211 68785015-16 , Fax 0049 211 68 78 50 33 , e mail : [email protected]

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Προτροπή για παροχή εκπτώσεων από εμπορικούς συλλόγους προς τα μέλη του

Κατόπιν αιτήματος του προεδρείου του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Χαλκιδικής, γνωστοποιούμε προς τους εμπορικούς συλλόγους και σωματεία του,  την δυνατότητα για παροχή εκπτώσεων στα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους προς τις πολύτεκνες οικογένειες του νομού μας. Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να προσφέρουν οποιαδήποτε έκπτωση προς τα μέλη του Συλλόγου Πολυτέκνων Νομού Χαλκιδικής, μπορούν να επικοινωνήσουν στο e mail του Συλλόγου: [email protected], ή στα τηλέφωνα του συλλόγου 23710-24296 καθώς στο τηλέφωνο της προέδρου κας Ιφιγένειας Κυριάκου 6977918688.

 Στις συγκυρίες και στις σκληρές προτεραιότητες των αναγκών που δημιούργησε η παγκόσμια οικονομική κρίση, θεωρούμε καθήκον και υποχρέωση όλων μας να σταθούμε με στοργή δίπλα και να αντιμετωπίσουμε με γενναιοδωρία τα προβλήματα των πολύτεκνων οικογενειών.  Οι πολύτεκνες οικογένειες, ιδιαίτερα την χειμερινή περίοδο, έχουν μεγάλη και άμεση ανάγκη, διότι αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα καθημερινά τους έξοδα. Ο καθένας από τη μεριά του, ας συνεισφέρει στο βαθμό που μπορεί στην ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών του νομού μας.

Εκπτωτική «Κάρτα Εργασίας» από τον Σύλλογο εργαζομένων καθαριότητας Νομού Χαλκιδικής

 Η εκπτωτική «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» δημιουργήθηκε από ανθρώπους του ιδιωτικού τομέα που πιστεύουν στην συσπείρωση των ιδιωτικών υπαλλήλων ως καταναλωτών, για να έχουν κέρδος από τις καθημερινές τους αγορές.  Για την υλοποίηση των παραπάνω δημιουργήθηκε η πλατφόρμα kartaergasias.gr η οποία εφαρμόζει ένα δίκαιο πρωτοποριακό & καινοτόμο σύστημα εκπτώσεων και προσφορών με πλήρη διαφάνεια, όπου όλα τα μέλη της κερδίζουν από αυτά που αγοράζουν καθημερινά.

 Δημιουργήσαμε την «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και μέσα από την ιστοσελίδα kartaergasias.gr που μπαίνει σε λειτουργία από 1 Φεβρουαρίου 2023, προσκαλούμε τις επιχειρήσεις του νομού που ενδιαφέρονται να ενισχύσουν την προσπάθειά μας, να συμπληρώσουν το έντυπο συμμετοχής, καταχωρώντας μία έκπτωση ή προσφορά για τα μέλη του συλλόγου μας.

Ως κοινότητα εργαζομένων – καταναλωτών με χιλιάδες μέλη, η «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» προσφέρει εκπτώσεις και προνόμια τόσο στους καταναλωτές όσο και σε εσάς ως συμβεβλημένη επιχείρηση. Τα μέλη επωφελούνται από τις εκπτώσεις και τις προσφορές σας με κάθε αγορά και εσείς, ως συμβεβλημένη επιχείρηση διαφημίζεστε σε ευρεία κλίμακα, αποκτάτε νέους πελάτες και τα μέλη μας, σάς αναζητούν ενεργά, επειδή από εσάς λαμβάνουν εκπτώσεις και προσφορές. Περισσότερες πληροφορίες για την εκπτωτική «ΚΑΡΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» καθώς και για την αίτηση υπαγωγής της επιχείρησης στο εκπτωτικό πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής .

Economist: Η Ελλάδα οικονομικός νικητής του 2022

Οικονομική νικήτρια για το 2022 ανακηρύσσει την Ελλάδα ο Economist σε μια πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία. Σε μια χρονιά με τον πληθωρισμό 10% σε ετήσια βάση, σε όλο τον αναπτυγμένο κόσμο να έχει περικόψει τα εισοδήματα των νοικοκυριών, ορισμένες χώρες τα έχουν πάει αρκετά καλά. Προκειμένου να αξιολογήσει αυτές τις διαφορές, ο Economist συγκέντρωσε στοιχεία για πέντε οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες – ΑΕΠ, πληθωρισμό, εύρος πληθωρισμού, απόδοση της χρηματιστηριακής αγοράς και δημόσιο χρέος – για 34- κυρίως – πλούσιες χώρες.

Όπως αναφέρει, κατέταξε κάθε οικονομία ανάλογα με το πόσο καλά τα πήγε σε κάθε μέτρο, δημιουργώντας μια συνολική βαθμολογία. Σύμφωνα με τον Economist για πρώτη φορά εδώ και καιρό γίνεται οικονομικό πάρτι στη Μεσόγειο, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Παράλληλα και άλλες χώρες που βυθίστηκαν οικονομικά στις αρχές της δεκαετίας του 2010, όπως η Πορτογαλία και η Ισπανία, σημειώνουν επίσης υψηλή βαθμολογία. Από την άλλη πλευρά όμως παρά την πολιτική σταθερότητα που έχει η Γερμανία, αυτό δεν αποτυπώνεται στα οικονομικά μεγέθη της. Ενώ δύο χώρες της Βαλτικής, η Εσθονία και η Λετονία, οι οποίες ήταν οι ευχάριστες εκπλήξεις στη δεκαετία του 2010 για τις ταχείες μεταρρυθμίσεις, βρίσκονται στις τελευταίες θέσεις της λίστας.

Φυσικό αέριο: Συμφωνία στην ΕΕ – Στα 180 ευρώ το πλαφόν

Της συμφωνίας, την οποία στήριξε η και η Γερμανία, είχαν προηγηθεί εβδομάδες συνομιλιών για ένα μέτρο που δίχασε την ΕΕ, με φόντο την ενεργειακή κρίση. Στα 180 ευρώ τη μεγαβατώρα έκλεισε η συμφωνία των υπουργών Ενέργειας για το πλαφόν στην τιμή του φυσικού αερίου. Οι υπουργοί Ενέργειας είχαν λάβει εντολή από τη Σύνοδο Κορυφής των «27» ηγετών της ΕΕ να καταλήξουν σε συμφωνία, καθώς τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει επικίνδυνα με την ακρίβεια να έχει εξοντώσει το οικογενειακό εισόδημα και τις κοινωνίες να αντιδρούν. Όπως ανακοινώθηκε, το πλαφόν στη χονδρική τιμή του φυσικού αερίου θα ξεκινήσει να ισχύει από τις 15 Φεβρουαρίου 2023.

 Τον ελάχιστο φόρο 15% στις πολυεθνικές υιοθετεί η ΕΕ

 Οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της ΕΕ ενέκριναν την ενσωμάτωση στο ευρωπαϊκό δίκαιο του ελάχιστου φόρου 15% στα κέρδη των πολυεθνικών εταιρειών, μετά την άρση των εμποδίων από την Ουγγαρία και την Πολωνία. Το μέτρο προβλέπεται να τεθεί σε ισχύ στην Ευρώπη την 31η Δεκεμβρίου 2023. Ήταν απαραίτητη η ομοφωνία των 27 για να εγκριθεί το σχέδιο οδηγίας που προετοιμάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή της συμφωνίας να υπάρξει περισσότερη φορολογική δικαιοσύνη, η οποία εγκρίθηκε πέρυσι από σχεδόν 140 χώρες υπό την αιγίδα του ΟΟΣΑ (του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη).

ΟΟΣΑ για Ελλάδα: Ανάπτυξη 1,1% φέτος και 1,8% το 2024

Σε ένα περιβάλλον έντονης αβεβαιότητας, αυξημένων επιτοκίων και ανάγκης για δημοσιονομική πειθαρχία, η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμούς μόλις 1,1% φέτος (ύστερα από 5,1% το 2022), για να ανεβάσει ελαφρώς ταχύτητα στο 1,8% το 2024. Αυτή είναι η νέα εκτίμηση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OΟΣΑ), o οποίος πάντως βλέπει άμβλυνση των πληθωριστικών πιέσεων, καθώς θα υποχωρούν οι τιμές ενέργειας, με τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή να διαμορφώνεται στο 3,7% φέτος έναντι 9,5% το 2022 και στο 2,3% την επόμενη χρονιά. Στην τακτική έκθεσή του για την ελληνική οικονομία δεν παραλείπει να επισημάνει σταθερά «αγκάθια» για τη μεσοπρόθεσμη ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά και να στείλει εκ νέου σήμα για συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις εργασίας.

Παρά την αύξηση στον τουρισμό και τη συνεχόμενη δημοσιονομική ενίσχυση, η κατανάλωση αναμένεται να υποχωρήσει το 2023 καθώς τα πραγματικά εισοδήματα θα συρρικνωθούν και η οικονομική αβεβαιότητα θα αυξηθεί. Η υποχώρηση των τιμών ενέργειας θα μειώσουν πληθωρισμό και θα ενισχύσουν την κατανάλωση από το 2024. 

Οι χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης στοχεύουν να διατηρήσουν μία σεβαστή αύξηση επενδύσεων παρά τα υψηλότερα κόστη. Ο πληθωρισμός θα επηρεάσει το διαθέσιμο εισόδημα καθώς η έλλειψη εργατικού δυναμικού οδηγεί σε πιέσεις μισθών.

Το δημόσιο χρέος από 175,1% του ΑΕΠ το 2022 θα υποχωρήσει στο 170,7% φέτος και στο 163,6% το 2024, με τον ΟΟΣΑ να σημειώνει πως παρά τη μείωσή του παραμένει υψηλό, αν και η δομή του σε συνδυασμό με τα σταθερά επιτόκια που είναι κλειδωμένα σε χαμηλά επίπεδα για την εξυπηρέτησή του περιορίζουν την άμεση έκθεση στις αυξήσεις των επιτοκίων στην αγορά.

Όσον αφορά το πρωτογενές αποτέλεσμα, ο ΟΟΣΑ υιοθετεί βλέπει πρωτογενές έλλειμμα 1,6% του ΑΕΠ το 2022, βάζοντας οριακά χαμηλότερα τον πήχη των προβλέψεων για το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα στο 0,5% του ΑΕΠ. Για το 2024 προβλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ, πρόβλεψη την οποία συνοδεύει με συστάσεις για διατήρηση ετήσιου πρωτογενούς πλεονάσματος μεταξύ 1,5% και 2% για τα χρόνια μετά το 2023.

Στα φορολογικά διαπιστώνεται μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης φυσικών και νομικών προσώπων με παράλληλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, ο Οργανισμός συνιστά οι μελλοντικές παρεμβάσεις επί των συντελεστών να εστιάσουν στη συντήρηση των εσόδων με παράλληλη διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Ζητά παράλληλα την τακτική δημοσίευση στοιχείων για τα κόστη και τα οφέλη όλων των φοροαπαλλαγών και επιδοτήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές που αφορούν στα ορυκτά καύσιμα.

«Μαύρες» προβλέψεις από την Παγκόσμια Τράπεζα: Έρχεται ύφεση το 2023

Η Παγκόσμια Τράπεζα μείωσε τις προβλέψεις της για την παγκόσμια ανάπτυξη το 2023 σε επίπεδα που «πέφτουν» στο χείλος της ύφεσης για πολλές χώρες, καθώς ο αντίκτυπος των αυξήσεων των επιτοκίων των κεντρικών τραπεζών εντείνεται, ο πόλεμος της Ρωσίας στην Ουκρανία συνεχίζεται και οι σημαντικότερες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου αποδυναμώνονται.

Σύμφωνα με το Reuters, ο αναπτυξιακός δανειστής αναμένει πλέον αύξηση του παγκόσμιου ΑΕΠ κατά 1,7% το 2023. Πρόκειται για τον πιο αργό ρυθμό εκτός των υφέσεων του 2009 και του 2020 εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Στην προηγούμενη έκθεσή της για τις παγκόσμιες οικονομικές προοπτικές, τον Ιούνιο του 2022, η τράπεζα είχε προβλέψει παγκόσμια ανάπτυξη για το 2023 στο 3%.

Η Παγκόσμια Τράπεζα είπε ότι οι μεγάλες επιβραδύνσεις στις προηγμένες οικονομίες, συμπεριλαμβανομένων των απότομων περικοπών στις προβλέψεις της στο 0,5% τόσο για τις ΗΠΑ όσο και για την ευρωζώνη, θα μπορούσαν να προμηνύουν μια νέα παγκόσμια ύφεση λιγότερο από τρία χρόνια μετά την τελευταία.

Η Παγκόσμια Τράπεζα ζήτησε αυξημένη υποστήριξη από τη διεθνή κοινότητα για να βοηθήσει τις αναπτυσσόμενες χώρες να αντιμετωπίσουν τα επισιτιστικά και ενεργειακά σοκ, τους ανθρώπους που εκτοπίστηκαν από συγκρούσεις και τον αυξανόμενο κίνδυνο κρίσεων χρέους. Ανέφερε, δε, ότι απαιτούνται νέες ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις και επιχορηγήσεις μαζί με τη μόχλευση ιδιωτικού κεφαλαίου και εγχώριων πόρων για να ενισχυθούν οι επενδύσεις στην κλιματική προσαρμογή, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την υγεία.

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προστατεύει τα μέλη του

Συμφωνία με εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων υπέγραψε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, για την παροχή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών στα μέλη του, που σχετίζονται με την συναλλακτική συμπεριφορά (π.χ. ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις). Στην ανωτέρω συμφωνία προχώρησε το Επιμελητήριο, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των μελών του και στην προσπάθειά του να προστατέψει και να προασπίσει τις επιχειρήσεις – μέλη του από κινδύνους εμπορικού ρίσκου.

Τα οικονομικά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου θα μπορούν εντελώς δωρεάν, συμπληρώνοντας μια φόρμα εντύπου, να ζητάνε πληροφορίες αναγράφοντας την επωνυμία, τη διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου πελάτη τους. Το συμπληρωμένο  έντυπο θα το μεταβιβάζουν στη συνέχεια στο Επιμελητήριο μέσω e mail , και το Επιμελητήριο, από τη στιγμή που θα μεταβιβάσει το αίτημά του μέλους του στην εταιρία, θα απαντάει σε αυτά, άμεσα, με e mail. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πληροφορίες που θα  λαμβάνουν τα μέλη από το Επιμελητήριο, είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιούνται μόνο για ενδοεπιχειρησιακή χρήση. Το έντυπο (Εντολή Ζήτησης) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο παρακάτω link :

Ψηφιακές υπηρεσίες

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις έχει αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες με σύγχρονες υψηλής προστιθέμενης αξίας, τις οποίες παρέχει δωρεάν σε όλα τα μέλη του, με στόχο την αύξηση της εξωστρέφειας και των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων. 

Συνολικά προσφέρονται 4 νέες υπηρεσίες:

1. Ιστοσελίδα προβολής των Τουριστικών Επιχειρήσεων Χαλκιδικής σε Πανελλαδική Τουριστική Πύλη (www.filoxeno.com) που υποστηρίζεται από τα Ελληνικά Επιμελητήρια, αλλά και στην Τοπική Τουριστική Πύλη που ετοιμάζεται. Αφορά καταλύματα ή ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, επιχειρήσεις διασκέδασης, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις δραστηριοτήτων, τοπικών προϊόντων κ.ά.  Ειδικά στις Επιχειρήσεις Διαμονής προσφέρεται δωρεάν πλήρες και αυτοδιαχειριζόμενο σύγχρονο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (e-booking) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης, αλλά μπορεί να δέχεται και κατευθείαν κρατήσεις από την Τουριστική πύλη.

2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης με ταυτόχρονη προβολή προϊόντων και στην Πανελλαδική Επιμελητηριακή Αγορά Προϊόντων: www.directmarket.gr .

3. Υπηρεσία Online Συμβούλου με ενημερωμένο περιεχόμενο που συνοδεύεται και από Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, χρηματοδοτικά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα δωρεάν. 

4. Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης στον Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό που συμμετέχει και το Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και σε έκδοση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά.

Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώστε απλά την παρακάτω φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpv67i80cLDycq21aBSzV3aTMefjOvf3C_RoUbXzVxt2XNkQ/viewform.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τηλ.: 2371024200 – 24300, e-mail: [email protected]

Νέα ψηφιακή υπηρεσία : Ζήτηση & προσφορά εργασίας

To Επιμελητήριο Χαλκιδικής αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου της Οικονομίας, αναγνωρίζει τη μεγάλη ανάγκη και αδυναμία των επαγγελματιών στην εξεύρεση προσωπικού. Εγκαινιάζει λοιπόν, στην επίσημη ιστοσελίδα του την προσφορά και ζήτηση εργασίας.

Σε ένα περιβάλλον απλό στη χρήση, όσοι αναζητούν ή προσφέρουν εργασία μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους και να αναρτήσουν την αγγελία τους.

Μπορείτε να κάνετε τις καταχωρήσεις σας εδώ: https://career.epihal.gr/job-listing

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στέκεται δίπλα στους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους, αλλά και σε αυτούς που αναζητούν εργασία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων και της αγοράς προσφοράς εργασίας.

Οι διευθύνσεις e-mail του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής άλλαξαν.

Στόχος μας είναι η καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των μελών. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής διαχωρίστηκαν ανά υπηρεσία, ενώ έχει προστεθεί σε αυτά και η νέα κατάληξη -epihal.gr.

Η αλλαγή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποτελεί μέρος από μια σειρά ενεργειών, που στόχο έχουν την ανανέωση της εταιρικής εικόνας και την αναβάθμιση της επικοινωνίας με το Επιμελητήριο.

Βρείτε παρακάτω όλα τα νέα e-mail που μπορείτε να χρησιμοποιείτε από εδώ και στο εξής.

•                   Συναλλαγές για Ατομικές Επιχειρήσεις, Πιστοποιητικά Επιμελητηρίου, Συνδρομές, Πιστοποιητικά Καταγωγής: [email protected]

•                   Συναλλαγές  για ΟΕ – ΕΕ – ΥΜΣ : [email protected]

•                   Συναλλαγές  για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ : [email protected]

•                   Συναλλαγές για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές: [email protected]

•                   Δημόσιες σχέσεις & Γραφείο Προέδρου: [email protected]

•                   Ενημέρωση & πληροφόρηση από τον Ειδικό Σύμβουλο: [email protected]

•                   Συναλλαγές που αφορούν τις προμήθειες του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: [email protected]

•                   Διοικητικός Προϊστάμενος: [email protected]

•                   Οποιαδήποτε άλλο ζήτημα ή συναλλαγή: [email protected]

Μείνετε συνδεδεμένοι με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και στα social networks: facebook | linkedin| instagram