Τουρισμός για όλους: Έρχονται voucher 120 ευρώ για διακοπές

Το υπουργείο Τουρισμού κατέθεσε διάταξη σε τροπολογία με την οποία προβλέπεται η κατάρτιση του προγράμματος Τουρισμός για όλους για την ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού για την περίοδο 2020-2021 που θα προσφέρει voucher ύψους 120 ευρώ για 4 διανυκτερεύσεις και πάνω

Όπως αναφέρουν τα Δικαιολογητικά, με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δημιουργία προγράμματος με τίτλο «Τουρισμός για όλους» για την περίοδο 2020 – 2021 που χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Τουρισμού.

Με την διάταξη της τροπολογίας και όπως ήδη έχει προαναγγελθεί το Υπουργείο Τουρισμού δημιουργεί πρόγραμμα με τίτλο “Τουρισμός για όλους”, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες της σύγχρονης κοινωνίας και με βάση τις οικονομικές συνθήκες που επικρατούν. Οι λεπτομέρειες του προγράμματος, όπως είναι οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης του προγράμματος, οι όροι και τα όργανα θα οριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο, με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Τουρισμού

Συνολική δαπάνη, για τα έτη 2020 και 2021, ποσού 30 εκατ. ευρώ περίπου, από την χρηματοδότηση του προγράμματος “Τουρισμός για όλους”. Ενδεικτικά, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους θα αφορά 250.000 δικαιούχους.

Το πρόγραμμα θα προσφέρει e-voucher αξίας 120 ευρώ σε κάθε δικαιούχο για διακοπές με κατ’ ελάχιστο 4 διανυκτερεύσεις. Εκτιμάται ότι ο εσωτερικός τουρισμός φέτος θα περιλαμβάνει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο διανυκτερεύσεις.

Επίσης, θα υπάρξουν εταιρικά Holiday Vouchers για επιπλέον αφορολόγητο voucher διακοπών αξίας 300 ευρώ.