Υποχώρηση Γαβρόγλου: Αποσύρονται οι διατάξεις για τα Μουσικά και Καλλιτεχνικά Σχολεία

Äéáìáñôõñßá ìáèçôþí Ìïõóéêþí Ó÷ïëåßùí óôï ÷þñï ìðñïóôÜ áðü ôï ìíçìåßï ôïõ ¶ãíùóôïõ Óôñáôéþôç ôçí ÄåõôÝñá 3 Äåêåìâñßïõ 2018. (EUROKINISSI/ÃÉÁÍÍÇÓ ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ)

Η θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκε από γονείς, μαθητές και καθηγητές των μουσικών σχολείων, ανάγκασε τον υπουργό Παιδείας Κώστα Γαβρόγλου να «κάνει πίσω» όσον αφορά τις σχετικές διατάξεις που προέβλεπαν αλλαγές στη λειτουργία τους.

Με αφορμή τη σημερινή διαμαρτυρία μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών σχολείων, το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων διευκρίνισε ότι στο σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή για τις συνέργειες του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας με τα Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, δεν θα περιλαμβάνεται η διάταξη για τις αλλαγές στα Μουσικά και Καλλιτεχνικά σχολεία.

Παράλληλα, τονίζει ότι η εν λόγω διάταξη «θα διαμορφωθεί στην τελική της μορφή μετά από τη συνέχιση του διαλόγου με την εκπαιδευτική κοινότητα».