Υπογράφηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής η σύμβαση του έργου με τίτλο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας Χαλκιδικής για τα έτη 2020-2021-2022»

Υπογράφηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής κ. Ιωάννη Γιώργο, στο γραφείο του στο Διοικητήριο Πολυγύρου, η σύμβαση του έργου με τίτλο «Συντήρηση Εθνικού και Επαρχιακού οδικού δικτύου Βόρειας

Χαλκιδικής για τα έτη 2020-2021-2022», προϋπολογισμού 2.160.000,00 Ευρώ.

Το έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών τακτικής συντήρησης του οδικού δικτύου της Βόρειας Χαλκιδικής, στην άμεση παρέμβαση για την αποκατάσταση βλαβών επικίνδυνων για την οδική ασφάλεια, στη συντήρηση

– αποκατάσταση λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του ηλεκτροφωτισμού, στην αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας κλπ. Σκοπός του έργου η άμεση αποκατάσταση των βλαβών που προκύπτουν στο οδικό δίκτυο αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται σε μόνιμη βάση η ασφάλεια τόσο των πολιτών όσο και των επισκεπτών του Νομού.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής σε δήλωσή του τόνισε τα εξής:

“Σήμερα υπογράψαμε τη σύμβαση για τη συντήρηση και την άμεση αποκατάσταση βλαβών στο οδικό δίκτυο της Βόρειας Χαλκιδικής, αρμοδιότητάς μας. Είναι η πρώτη από τις τρεις συνολικά συμβάσεις, οι οποίες θα καλύπτουν ολόκληρο το νομό και αποσκοπούν στον έλεγχο και την άμεση αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου. Εξασφαλίζουμε τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλέστερη διέλευση των οχημάτων στο Νομό μας”.