Υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια υλοποίησης των προγραμμάτων μελισσοκομίας για το έτος 2023 μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του GOV.GR

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής ενημερώνει ότι οι αιτήσεις για τις δράσεις «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (αγορά κυψελών και κινητών βάσεων) και «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» (μετακινήσεις μελισσοσμηνών) μπορούν να υποβληθούν το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2023 μέσω της ψηφιακής εφαρμογής του GOV.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/georgia-kai-ktenotrophia/ktenotrophike

epikheirematikoteta/psephiakes-uperesies-gia-melissokomous

Οι μελισσοκόμοι μπορούν να υποβάλουν την ψηφιακή αίτηση και τα απαραίτητα παραστατικά και δικαιολογητικά μόνοι τους (στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση) ή μέσω των Κέντρων Μελισσοκομίας:

∙ Κέντρο Μελισσοκομίας Χαλκιδικής, Νικήτη Χαλκιδικής, τηλέφωνο 2375020113, e mail: meli_cha@otenet .gr και

∙ Κέντρο Μελισσοκομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Θέρμη Θεσσαλονίκης τηλέφωνο  2310 471544 (επιλογή 3)) e-mail: [email protected]

Για την αντικατάσταση κυψελών και κινητών βάσεων απαιτούνται:

1. Να είναι ενεργοί μελισσοκόμοι με 20 τουλάχιστον κατεχόμενες κυψέλες σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αριθ. 140/106516/16-04-2021 ΥΑ όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Τιμολόγια αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων

3. Εξοφλητική απόδειξη και αποδεικτικό ηλεκτρονικής πληρωμής (για ποσά άνω των 500€) (ημερομηνία αγοράς κυψελών και κινητών βάσεων από 1/1/2023 έως 30/6/23) και στα τιμολόγια θα πρέπει να αναγράφεται «Χρηματοδοτούμενο στο  πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/Έτος ενίσχυσης 2023»

Για τις μετακινήσεις μελισσοσμηνών απαιτούνται:

1. Εκκαθαριστικό (το πιο πρόσφατο), με ακαθάριστο αγροτικό οικογενειακό εισόδημα άνω των 5.000€

2. Βεβαίωση επαγγελματία αγρότη

3. αντίγραφα εγγράφων που αποδεικνύουν κατά περίπτωση ότι υπέβαλλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης – Δήλωση ΟΣΔΕ και/ή εντάχθηκαν στο καθεστώς των νέων αγροτών ή/και εγγράφηκαν ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα, 4. Άδεια κυκλοφορίας μελισσοκομικού φορτηγού (αν υπάρχει)

5. Έγγραφο από το οποίο προκύπτει ο ΚΑΔ (Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας) 6. Αποδεικτικό συνταξιοδότησης ΟΓΑ (μόνο για συνταξιούχους του ΟΓΑ) 7. Δελτία Αποστολής ή Φορτωτικές: επιλέξιμες μετακινήσεις από 1/1/2023 ως  30/6/2023 στα Δελτία Αποστολής ή στις φορτωτικές θα πρέπει να αναγράφεται «Χρηματοδοτούμενο στο πλαίσιο του Καν (ΕΕ) 2021/2115/Έτος ενίσχυσης 2023»

Δικαιούχοι της συγκεκριμένης δράσης είναι μελισσοκόμοι, οι οποίοι:

∙ είναι κάτοχοι άνω των 110 μελισσοσμηνών

∙ δηλώνουν ακαθάριστο αγροτικό οικογενειακό εισόδημα άνω των 5.000€ ∙ και είναι επαγγελματίες αγρότες

aetoshal.blogspot.com