ΥΠΠΟΑ για Αμύνταιο: «Τα αρχαιολογικά τεκμήρια είχαν διασωθεί εγκαίρως»

Οι ανασκαφές στο λιγνιτωρυχείο Πεδίου Αμυνταίου της ΔΕΗ Α.Ε. πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις υποδείξεις της ΔΕΗ. Για τη διενέργεια των ανασκαφών   συνομολογούνται από τη ΔΕΗ και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας Μνημόνια Συναντίληψης και Συνεργασίας, σύμφωνα με τα οποία η τήρηση των κανόνων ασφαλείας αποτελεί υποχρέωση της ΔΕΗ Α.Ε.

Οι αρχαιολογικές τομές – σε αντίθεση με τις εκσκαφές για την εξόρυξη λιγνίτη που φτάνουν τα δεκάδες μέτρα βάθος – διενεργούνται σε βάθος που κυμαίνεται από 0,50μ. μέχρι 2μ. το ανώτερο, με μηδαμινή επίδραση στη στατική επάρκεια των εδαφών.

Το ισχύον Μνημόνιο συνεργασίας για τις ανασκαφές στις θέσεις «Ανάργυροι ΧΙΙΙα» και  «Ανάργυροι VIIf», περιοχές που υπέστησαν κατολίσθηση την 10η Ιουνίου, υπογράφηκε το Νοέμβριο 2016.

Συγκεκριμένα στη θέση «Ανάργυροι ΧΙΙΙα», διατηρούνταν ένα μικρό τμήμα του προϊστορικού οικισμού που κατοικήθηκε σε όλη τη διάρκεια της Νεολιθικής και της Εποχής του Χαλκού. Η αρχική έκτασή του ήταν 60 περίπου στρέμματα. Ο οικισμός είχε ήδη ανασκαφεί σε ποσοστό 90% περίπου, είχαν αφαιρεθεί τα αρχαιολογικά τεκμήρια και πριν από την κατολίσθηση είχε ήδη αποδοθεί στην Επιχείρηση το μεγαλύτερο μέρος αυτής της έκτασης για τη συνέχιση των εξορυκτικών δραστηριοτήτων της.

Το εναπομείναν άσκαφτο τμήμα της έκτασης επρόκειτο να διερευνηθεί ως προς ένα μέρος των περιμετρικών τάφρων της περιοχής. Με δεδομένο το πλήθος των πληροφοριών που έχουν προκύψει για ποικίλους τομείς της ανθρώπινης ζωής και δράσης σ’ αυτόν τον χώρο, η απώλεια του μικρού αυτού τμήματος του οικισμού δεν μπορεί να θεωρηθεί, από την αρχαιολογική σκοπιά, ιδιαίτερα σημαντική. Στην ίδια περιοχή βρισκόταν και η θέση «Ανάργυροι VIIf», η οποία ανασκάφηκε την περασμένη χρονιά και απέδωσε μικρή ποσότητα κινητών ευρημάτων της Εποχής του Χαλκού.  Η έκταση που κάλυπταν οι θέσεις «Ανάργυροι ΧΙΙΙα» και «Ανάργυροι VIIf» επρόκειτο να αποδοθεί στη ΔΕΗ στα τέλη Αυγούστου με το πέρας της φετινής ανασκαφικής περιόδου.

Αναφορικά με τις θέσεις εργασίας που έχουν ήδη προκηρυχθεί, το προσωπικό που είχε επιλεγεί, θα απασχοληθεί με εργασίες στη θέση «Ανάργυροι IXβ» κατόπιν συνεννόησης με τη Διεύθυνση του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτ. Μακεδονίας και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις ασφαλείας.

Στην περιοχή του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν διενεργηθεί τα τελευταία χρόνια πολυάριθμες σωστικές ανασκαφικές έρευνες, οι οποίες έχουν κατά καιρούς δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Η ερευνητική δραστηριότητα του ΥΠΠΟΑ στην συγκεκριμένη περιοχή θα ολοκληρωθεί οριστικά εντός του τρέχοντος έτους.