7ος Κολυμβητικός Διάπλους Ολυμπιάδας Χαλκιδικής 30 Ιουνίου 2019

Η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΑΡΑΘΩΝΙΑ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ» σε συνεργασία με το Δήμο Αριστοτέλη Χαλκιδικής, διοργάνωσαν  τον 7ο Κολυμβητικό Διάπλου Ολυμπιάδας την Κυριακή 30 Ιουνίου 2019.

Ο διάπλους είχει 2 σκέλη των 3χλμ. το καθένα:(Ολυμπιάδα – Καυκανάς το νησάκι απέναντι) και επιστροφή, για όποιον το επιθυμεί, ήτοι 3 +3 χιλιόμετρα, παρουσίασε υψηλό βαθμό δυσκολίας λόγω των πολύ ισχυρών ρευμάτων, ιδιαίτερα στο κομμάτι της επιστροφής. Τέλος καλό για όλους τους κολυμβητές (85μικροί- μεγάλοι). Αξίζουν συγχαρητήρια στην Ελληνική Μαραθώνια Κολύμβηση για την άρτια διοργάνωση και όλους όσους πλαισίωσαν σε αυτήν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ  Ioannis Kifonidis‎