Αντιδρά η Βιομηχανία Πλαστικών στην επέκταση του φόρου στις σακούλες

Αντιδρά ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πλαστικών Ελλάδος (ΣΒΠΕ) στο ενδεχόμενο επιβολής περιβαλλοντικού τέλους σε όλες τις σακούλες από πολυαιθυλένιο – ακόμη και στην επαναχρησιμοποιούμενη συμβατική σακούλα άνω των 50 μικρών – αναφερόμενος σε ανακοίνωσή του σε σχέδια που φέρεται, όπως αναφέρει, να επεξεργάζεται η κυβέρνηση.

Σύμφωνα με τις Βιομηχανίες Πλαστικών οι σακούλες μεταφοράς άνω των 50 μικρών – όπως αυτές περιγράφονται στην ΚΥΑ  Αριθμ. 180036/952 10-8-2017 είναι σύμφωνες με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 720/2015, τον Ν. 4496/8-11-2017, εναρμονίζονται με το ισπανικό πρότυπο UNE 53942 και ως εκ τούτου θεωρούνται επαναχρησιμοποιούμενες ή/και πολλαπλά χρησιμοποιούμενες. Λόγω του μεγέθους τους, αφενός έχουν αντικαταστήσει σε σημαντικό ποσοστό τις σακούλες απορριμμάτων με αντίστοιχη μείωση πλαστικής ύλης και αφετέρου καθώς περιέχουν σημαντικό ποσοστό ανακυκλωμένου υλικού, συμβάλλουν ενεργά στην κυκλική οικονομία και στην απορρόφηση ποσοτήτων ανακυκλωμένων υλικών που παράγει η ελληνική βιομηχανία. Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οι επαναχρησιμοποιούμενες σακούλες άνω των 50 μικρών είναι ελεύθερες πάσης μορφής τελών στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών.

Παρά ταύτα, το Υπουργείο, σύμφωνα με τον ΣΒΠΕ, προωθεί αβασάνιστα σχέδιο νόμου με φοροεισπρακτική προσέγγιση που θα επιβαρύνει για μία ακόμη φορά τον καταναλωτή και θα αποτελέσει ένα δεύτερο ισχυρό πλήγμα στη ελληνική βιομηχανία πλαστικών, μετά το νόμο 4496/2017 ο οποίος επέβαλε στον κλάδο μια βίαια και εξαιρετικά κοστοβόρο προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Ο ΣΒΠΕ επισημαίνει, μεταξύ άλλων, ότι το αποτέλεσμα θα είναι, ένας κλάδος, ο οποίος προσφέρει πολλαπλά έσοδα στο κράτος, χιλιάδες θέσεις εργασίας και αναπτυξιακή προοπτική, να απειλείται πλέον με όρους βιωσιμότητας κι ακόμα περισσότερο όταν η πολιτεία δεν ασκεί τους απαραίτητους ελέγχους για αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος της εγχώριας παραγωγής, από εισαγόμενες σακούλες που κυκλοφορούν με παραπλανητικές σημάνσεις.

Ο ΣΒΠΕ, που βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους εκπροσώπους της Πολιτείας και τους συναρμόδιους φορείς, επικαλείται διαβεβαιώσεις από τον Γ.Γ Φυσικού Περιβάλλοντος & Υδάτων, Κωνσταντίνο Αραβώση, τον Γ.Γ. Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, Μανώλη Γραφάκο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ΕΟΑΝ, Ιωάννη Σιδέρη, ότι δεν υφίσταται θέμα επιβολής περιβαλλοντικού τέλους. Ωστόσο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, ενώ εκκρεμούσε και συνάντηση με τον Υπουργό Κωνσταντίνο Χατζηδάκη, που είχε οριστεί για την Τρίτη 3 Μαρτίου 2020, το Υπουργείο δημοσιοποίησε το εν λόγω σχέδιο νόμου, στις 28 Φεβρουαρίου 2020.

Εν κατακλείδι, οι προτάσεις του ΣΒΠΕ συμπυκνώνονται στα εξής:

– Διάθεση επαναχρησιμοποιούμενων συμβατικών σακουλών άνω των 50 μικρών εναρμονισμένων με το Ισπανικό πρότυπο UNE 53942 χωρίς τέλη υπό την προϋπόθεση ότι περιέχουν τουλάχιστον 40% ανακυκλωμένη πρώτη ύλη.

– Αναβάθμιση των συστημάτων διαχείρισης για να αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης, το οποίο είναι ιδιαίτερα χαμηλό στη χώρα μας.

– Αύξηση των ελέγχων για παραβάσεις που σχετίζονται με εισαγόμενες κατά κανόνα πλαστικές σακούλες λεπτού πάχους που κυκλοφορούν με παραπλανητικές σημάνσεις και σοβαρές παραλήψεις, με συνέπεια την απώλεια εσόδων για το κράτος και τον αθέμιτο ανταγωνισμό έναντι των εγχώριων παραγωγών.

– Κοινές πρωτοβουλίες κράτους – βιομηχανίας για την προώθηση της ανακύκλωσης και της κυκλικής οικονομίας γενικότερα.

naftemporiki.gr