Απόστολος Πάνας: Ποια η εξέλιξη για το οδικό δίκτυο Πολυγύρου – Τρυπητής – Ουρανούπολης;

Με Ερώτησή του επανέρχεται στη Βουλή για την ολοκλήρωση των εργασιών στο οδικό δίκτυο Πολυγύρου – Τρυπητής -Ουρανούπολης, ο Αναπληρωτής Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Βουλευτής Χαλκιδικής και Υπεύθυνος του Τομέα Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής κ. Πάνας Απόστολος απευθυνόμενος στους αρμόδιους Υπουργούς Εσωτερικών ΥποδομώνκαιΜεταφορών.

Στη Ερώτησή του αυτή ο κ.Πάνας σημειώνει , πως το συγκεκριμένο οδικό δίκτυο είναι ένα από τα πολλά ακατάλληλα οδικά δίκτυα στη Χαλκιδική και παραμένει ημιτελές,παρόλο που ο προορισμός είναι από τους πιο επισκέψιμους στη Βόρεια Ελλάδα .

Ο Βουλευτής τονίζει μάλιστα, πως στην Απάντηση που του έδωσε το Υπουργείο Υποδομών στην πρώτη κοινοβουλευτική του παρέμβαση αναφέρονταν, πως κατά το 2021 αναμένονταν ολοκλήρωση του ελέγχου και της έγκρισης των τεχνικών μελετών σε δύο τμήματά του και με τη σχετική εκπόνηση του κτηματολογίου, θα προωθούνταν  για έγκριση στην Αρμόδια Υπηρεσία Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων. Εκτιμώμενος μάλιστα χρόνος περαίωσης αναφερόταν το 1ο τρίμηνο του 2022.

Παρόλο που έχει παρέλθει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει σαφές οργανόγραμμα εξέλιξης του έργου και οι εργασίες φαίνεταινα έχουν παγώσει, την ίδια στιγμή που διέλευση των πολιτών- σε μια περιοχή τόσο έντονα τουριστική- εξακολουθεί να γίνεταιεσωτερικά, από τον οικισμό των Πλάνων, ένα οδικό δίκτυο μικρού πλάτους που δεν μπορεί να εξυπηρετήσει με ασφάλεια τις ανάγκες τους.

Ο κ.Πάνας δήλωσε σχετικά :«Επανέρχομαι στη Βουλή με το συγκεκριμένο ζήτημα,ζητώντας ένα οριστικό χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των εργασιών του σημαντικού αυτού έργου για τη Χαλκιδική, που θα εξυπηρετήσει πλήθος πολίτων της και θα ευνοήσει σημαντικά την τουριστική της ανάπτυξη,συνδέοντας την πρωτεύουσατηςΧαλκιδικής με την προ του Αγίου Όρους περιοχή, Ιερισσό, Ουρανούπολη, Ν.Ρόδα, το λιμάνι της Τρυπητής και την Αμμουλιανή. Δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό. Πάντα σταθερά και συστηματικά διπλά στους πολίτες με στόχο την ανάπτυξη του τόπου μας».

Το ακριβές κείμενο της ΕΡΩΤΗΣΗΣ του κ. Πάνα έχει ως εξής :

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΝΑΣ

Αναπληρωτής Γραμματέας Κοινοβουλευτικής Ομάδας-

Βουλευτής Χαλκιδικής

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ

3555/4.3.2024

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προςτουςκ.κ.Υπουργούς:

1) Εσωτερικών κ. Κεραμέως Νίκη

2) ΥποδομώνκαιΜεταφορών κ Σταϊκούρα Χρήστο

 «Θέμα: Ποιες οι εξελίξεις στην ολοκλήρωση των μελετών για την ολοκλήρωση του  οδικού δικτύου Πολυγύρου-Τρυπητής- Ουρανούπολης».

ΚύριοιΥπουργοί

Η Χαλκιδική αποτελεί έναν από τους κατεξοχήν τουριστικούς προορισμούς της Β. Ελλάδας και αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Ως τουριστικός όμως προορισμός, όφειλε να διαθέτει και κατάλληλοοδικόδίκτυο,προκείμενουναεξυπηρετείτουςεπισκέπτεςτηςκαιναδιευκολύνει την καθημερινότητα των μόνιμων κατοίκων της.

Δυστυχώς όμως, αρκετά οδικά της δίκτυα είναι ανεπαρκή με αρκετές κατασκευαστικές ατέλειες, ενώλόγωτηςιδιαίτερηςγεωμορφολογίαςτης Χαλκιδικής, πολλοίδρόμοιυφίστανταιακόμηκαι σήμεραπάνωσεπαλαιάαγροτικάοδικάδίκτυα.

Πολλές οδικές μελέτες που θα τονώσουν την ανάπτυξη του τόπου έχουν καθυστερήσει σημαντικά, όπως η μελέτη που αφορά το οδικό δίκτυο από την πρωτεύουσα της Χαλκιδικής τον Πολύγυρο μέχρι το λιμάνι της Τρυπητής και την Ουρανούπολη στην προ του Άθω περιοχή.

Η αρχική μελέτη και δημοπράτηση του έργου αρχικά διενεργήθηκε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και η εξέλιξή της παρακολουθούνταν από την ίδια την Περιφέρεια έως το2008, αφού ολοκληρώθηκαν ορισμένες μελέτες τμημάτων. Έπειτα ανέλαβε το έργο εξολοκλήρου το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το οποίο το 2010 ανέθεσε τη μελέτη ολοκλήρωσης του έργου, έπειτα από σχετικούς διαγωνισμούς σε μελετητές.

Το συγκεκριμένο δίκτυο έχει χωριστεί σε 3 οδικά τμήματα και οι σχετικές μελέτες έχουν κατατεθεί στη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπ.Υποδομών και Μεταφορών εδώ και δύο χρόνια. Το πρώτο (1ο) τμήμα της μελέτης αφορά οδικό δίκτυο από τον Πολύγυρο μέχρι και το ρέμα Κούνδουρου(οικισμός Βράσταμα), το δεύτερο (2ο )τμήμααπό τα Βράσταμα μέχρι και την Ιερισσό και το τρίτο (3ο) τμήμα από την Ιερισσό μέχρι το λιμάνι τηςΤρυπητήςκαιτην Ουρανούπολή. Μεγαλύτερες καθυστερήσεις παρατηρούνται στο 3ο τμήμα του δικτύου.

Σύμφωνα με τους αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες του 1ου και 2ου τμήματος και δεν υπάρχει σαφές πλαίσιο για το αν έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες του Κτηματολογίου, προκειμένου να ξεκινήσουν οι διεργασίες της απαλλοτρίωσης και να προκηρυχθεί το έργο.

Για το 3ο τμήμα, που περιλαμβάνει εργασίες από την περιοχή του Γοματίου, όλο το παραλιακό μέτωπο της περιοχής (περιοχή Δεβελίκι) μέχρι και τη «διώρυγα του Ξέρξη», δεν υπάρχει ακριβής εικόνα για την εξέλιξη της έγκρισης των βασικών και οριστικών μελετών.

Σε Ερώτησή μου το 2021 προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η αρμόδια Γενική Γραμματεία Υποδομών του Υπουργείου και συγκεκριμένα το Τμήμα Μελετών  και Προγραμματισμού αναφέρει, πως η μελέτη αφορά βελτιώσεις των υφιστάμενων τριών τμημάτων ή νέες χαράξεις όπου απαιτείται, διότι τα επιμέρους οδικά τμήματα, παρουσιάζουν ανομοιογένεια χαρακτηριστικών, που οφείλεται στις διαφορετικές περιόδους κατασκευής τους, που έχει επιχειρηθεί από κεντρικούς και περιφερειακούς φορείς.

Κατά το 2021 αναμένονταν ολοκλήρωση του ελέγχου και της έγκρισης των τεχνικών μελετών στο δεύτερο και τρίτο τμήμα του και με τη σχετική εκπόνηση του κτηματολογίου θα προωθούνταν  για έγκριση στην Αρμόδια Υπηρεσία Τοπογραφήσεων και Απαλλοτριώσεων. Εκτιμώμενος μάλιστα χρόνος περαίωσης αναφερόταν το 1ο τρίμηνο του 2022.

Επειδή έχει παρέλθει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα και δεν υπάρχει σαφές οργανόγραμμα εξέλιξης του έργου.

Επειδή είναι πρωταρχική η βέλτιστη εξυπηρέτηση των κατοίκων της περιοχής αλλά και των χιλιάδων επισκεπτών της και είναι άδικο να κωλυσιεργούν και να χρονίζουν σημαντικά έργα υποδομών για τη Χαλκιδική.

Επειδή αποτελεί έναν σημαντικόοδικόάξονα που συνδέει την πρωτεύουσατηςΧαλκιδικής, τον Πολύγυρο με την προ του Αγίου Όρους περιοχή (Ιερισσό, Ουρανούπολη, Ν.Ρόδα) και το λιμάνι της Τρυπητής που εξυπηρετεί το μοναδικό κατοικήσιμο νησί της Χαλκιδικής την Αμμουλιανή.

Επειδή δεν είναι δυνατόν σε μια τέτοια περιοχή τόσο έντονα τουριστική, η διέλευση να γίνεται εσωτερικά, μέσα από το οδικό δίκτυο του οικισμού των Πλάνων, το οποίο είναι μικρού πλάτους και δεν μπορεί να εξυπηρετήσει με ασφάλεια τις ανάγκες των διερχόμενων.

Επειδή πρέπει να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης για την υποστήριξη των υποδομών της Χαλκιδικής.

Ερωτάσθεκ.κ.Υπουργοί:

1)Ποιοείναιτοακριβέςστάδιοτουέργουτηνπαρούσαχρονικήστιγμή;

2)Ποιοείναιτοακριβέςχρονοδιάγραμμα γιατηνολοκλήρωσητουέργου; Έχουν προωθηθεί οι κατατεθείσες μελέτες στις αρμόδιες υπηρεσίες;

Ο ερωτών Βουλευτής Χαλκιδικής

Πάνας Απόστολος