Αυξημένες κατά 160 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο οι ληξιπρόθεσμες οφειλές δημοσίου

Αύξηση κατά 160 εκατ. ευρώ παρουσίασαν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες στο τέλος Ιουνίου φτάνοντας τα 2,42 δισ. ευρώ έναν 2,26 δισ. ευρώ  στο τέλος Μαΐου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι συνολικές οφειλές των υπουργείων, νοσοκομείων, ασφαλιστικών ταμείων, ΟΤΑ και άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυξήθηκαν στα 1,84 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου, από 1,76 δισ. ευρώ στις 31 Μαΐου.

Πιο συγκεκριμένα, στο τέλος Ιουνίου:

    Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων αυξήθηκαν στα 507 εκατ. ευρώ, από 500 εκατ. ευρώ στο τέλος του Μαΐου

    Τα χρέη των ΟΤΑ μειώθηκαν στα  263 εκατ ευρω ευρώ, έναντι 271 εκατ ευρώ στο τέλος του Μαΐου

    Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις των νοσοκομείων αυξήθηκαν σε 756 εκατ. ευρώ, από 662 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου

    Οι οφειλές των λοιπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου υποχώρησαν στα 268 εκατ. ευρώ, από 272  εκατ. ευρώ στο τέλος Μαΐου.

Όσον αφορά τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου, αυξήθηκαν σε 576 εκατ. ευρώ, από 498 εκατ. ευρώ τον περασμένο Μάιο.