Χρηματοδότηση 2.200.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης  για την Ανάδειξη μέρους του διατειχίσματος της Ν. Ποτίδαιας και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου

Ένα έργο, που είχε μελετητικά ωριμάσει και είχε ήδη προχωρήσει η διαδικασία δημοπράτησης, θα αρχίσει άμεσα να υλοποιείται, καθώς θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης.

✔«Η Ν. Ποτίδαια θα αλλάξει όψη, όταν το έργο ολοκληρωθεί. Η διαμόρφωση και ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου θα αναβαθμίσει αισθητικά την περιοχή της παρέμβασης και θα αναδείξει το δυτικό τμήμα του διατειχίσματος της Κασσάνδρας. Ήταν ακόμη ένας από τους στόχους μας, που βλέπουμε να υλοποιείται. Η προσπάθεια συνεχίζεται» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.

📍Το έργο

Το έργο αφορά στη δημιουργία ενός ήπιου περιβάλλοντος χώρου, όπου το διατείχισμα της Κασσανδρείας να αποτελεί κυρίαρχο στοιχείο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανάδειξή του και παράλληλα η συνολική εικόνα να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής. Ουσιαστικά, πρόκειται για τη διαμόρφωση – ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του δυτικού τμήματος του διατειχίσματος Κασσανδρείας στη Νέα Ποτίδαια, συνολικής έκτασης 25.915,62m2 και περιλαμβάνει τρεις (3) περιοχές:

• Η πρώτη (1η) περιοχή που προτείνεται να διαμορφωθεί είναι το τμήμα από τον πύργο Π12 έως τον πύργο Π15, συνολικού μήκους περίπου 200m.

• Η δεύτερη (2η) περιοχή που προτείνεται να διαμορφωθεί είναι το τμήμα που περιβάλλει τον πύργο Π19. Η συνολική περιοχή παρέμβασης έχει επιφάνεια 650m2 περίπου.

• Η τρίτη (3η) περιοχή που περιλαμβάνει η πρόταση είναι το τμήμα που στην υπάρχουσα κατάσταση υπάρχει μια πλατεία στο τμήμα γης ανάμεσα στο αλιευτικό καταφύγιο που βρίσκεται βόρεια του διατειχίσματος και στο δυτικό θαλάσσιο όριο της περιοχής, η οποία ενώ έχει άμεση οπτική επαφή με το θαλάσσιο τμήμα του διατειχίσματος (Π17 – Π18).

Στα πλαίσια του έργου προβλέπεται η δημιουργία περιπατητικού διαδρόμου συνολικού μήκους περίπου 530m.

Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι υλικά με καλή θερμική συμπεριφορά και αισθητικά συμβατά, αλλά όχι ανταγωνιστικά ως προς τα υλικά του διατειχίσματος και των λοιπών αρχαιολογικών ευρημάτων.

Ακόμη, προτείνεται ο εμπλουτισμός της φύτευσης με ενδημικά είδη δέντρων και μικρών θάμνων προκειμένου να τονιστούν οπτικές φυγές, να σκιαστούν τοπικά περιοχές στάσης και κίνησης, να βελτιωθεί το μικροκλίμα και να αναβαθμιστεί αισθητικά το υπό διαμόρφωση τμήμα.

Ο φωτισμός ανάδειξης του μνημείου, γίνεται από το επίπεδο του εδάφους με ενδοδαπέδιους προβολείς ασυμμετρικής δέσμης και φωτισμό του μνημείου με γραμμικά ενδοδαπέδια φωτιστικά LED.

Επίσης, προτείνεται ο νυχτερινός φωτισμός των πύργων Π17 – Π18 με προβολείς από τη στεριά.

Επισημαίνεται ότι ο περίπατος στο διατείχισμα της Κασσανδρείας δεν αποτελεί μια αμιγώς αρχαιολογική πρόταση ανάδειξης του μνημείου, απομονωμένη από το αστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, γίνεται μια συστηματική προσπάθεια αστικής ανάπλασης του οικισμού, με τη δημιουργία ποιοτικών χώρων αναψυχής, όπου βέβαια πρωταγωνιστής παραμένει το μνημείο. Έτσι, πέραν της ανάδειξης, το διατείχισμα της Κασσανδρείας εντάσσεται με φυσικό τρόπο στα δρώμενα του οικισμού, είτε στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης περιήγησης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, είτε ενός απλού περιπάτου.