Χρονική επέκταση για Πολιτιστικές Πρωτεύουσες 2020 -2021

Την επέκταση των Πολιτιστικών Πρωτευουσών του 2020 και του 2021 προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω της κρίσης του Covid-19.

Λόγω των επιπτώσεων της κρίσης του Covid-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε να δοθεί στη Ριέκα (Κροατία) και στο Γκάλγουεϊ (Ιρλανδία) η δυνατότητα να παρατείνουν το έτος τους ως Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης έως τις 30 Απριλίου 2021. Η Επιτροπή προτείνει ακόμα να μεταφερθεί το έτος κατά το οποίο πρόκειται η πόλη Νόβι Σαντ (Σερβία) να φιλοξενήσει τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Πρωτεύουσας από το 2021 στο 2022 και το έτος κατά το οποίο οι πόλεις Τιμισοάρα (Ρουμανία) και Ελευσίνα (Ελλάδα) θα αναλάβουν τον τίτλο από το 2021 στο 2023.

Η Επιτροπή βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ομάδες όλων των πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης από το 2020 έως το 2023, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τον αντίκτυπο της πανδημίας στην παράδοση και την προετοιμασία των σημερινών και των επερχόμενων πολιτιστικών πρωτευουσών της Ευρώπης.

Στην Τιμισοάρα, την Ελευσίνα και το Νόβι Σαντ, τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες για το 2021, η πανδημία είχε ως αποτέλεσμα υψηλά επίπεδα αβεβαιότητας σε σχεδόν όλους τους τομείς της προετοιμασίας, όπως τις προοπτικές χρηματοδότησης και τους μελλοντικούς κανονισμούς για την ασφάλεια. Επιπλέον, οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί έχουν μειώσει δραματικά τις τουριστικές ροές και τις ευκαιρίες για ευρωπαϊκές και διεθνείς εταιρικές σχέσεις. Με τα μέτρα για τον κορωνοϊό έχουν καθυστερήσει οι προπαρασκευαστικές τους εργασίες, ενώ θα έπρεπε, σε κανονικές συνθήκες, να έχουν επιταχυνθεί.

Η πρόταση της Επιτροπής υποβάλλεται τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προς εξέταση και τελική έγκριση.