Δήλωση Απ. Πάνα για την τροπολογία για τους εργάτες γης

Η τροπολογία που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή για τους εργαζόμενους μετανάστες είναι αναγκαία, σε θετική κατεύθυνση, αλλά έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση από τη Κυβέρνηση.

Είναι καταφανές πλέον, ότι η έλλειψη εργατικού δυναμικού σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας οδηγεί σε κρίση βιωσιμότητας των επιχειρήσεων. Τομείς, όπως αγροτικός, τουριστικός, κατασκευαστικός και βιομηχανικός αντιμετωπίζουν τεράστιες ελλείψεις με αποτέλεσμα να αδυνατούν να λειτουργήσουν. Η εν λόγω τροπολογία δίνει τη δυνατότητα νομιμοποίησης της παραμονής και της απασχόλησης αλλοδαπών εργατών, που ήδη επί σειρά ετών διαμένουν στη χώρα μας και προσφέρουν την εργασία τους, καλύπτοντας παραγωγικές ανάγκες.

Τα τελευταία χρόνια αναλογιζόμενος το τεράστιο αυτό θέμα που αγγίζει και τη Χαλκιδική μας, έχω προβεί σε πλήθος κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων και προτάσεων.

Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν να τονίσω, πως για να έχει αξία η συγκεκριμένη τροπολογία η Κυβέρνηση άμεσα θα πρέπει να λάβει τα εξής μέτρα:

-Να ολοκληρώνεται ο έλεγχος των αιτήσεων μετάκλησης από τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας, στα χρονικά όρια που προβλέπει ο Κώδικας Μετανάστευσης, ήτοι εντός 10 ημερών. Διότι εκτός ορισμένων ολίγων Περιφερειακών υπηρεσιών που λειτουργούν ορθά, η πλειονότητα παρουσιάζει υπερβολικές καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να παρανομούν και να απαντούν σε χρόνους που υπερβαίνουν αρκετούς μήνες.

-Να τηρείται από τα Προξενεία μας, η προθεσμία εξέτασης των αιτημάτων, που προβλέπεται από τον Κώδικα Μετανάστευσης,και να εξετάζονται ενδελεχώς και με προσοχή οι διακρατικές συμφωνίες, που υπογράφονται για εργάτες γης, ούτως ώστε να μην είναι ανεφάρμοστες και να μη δημιουργούν προβλήματα, αντί να επιλύουν.

-Να τηρείται από τα Προξενεία μας επίσης η προθεσμία εξέτασης των αιτημάτων, που προβλέπεται από τον Κώδικα Μετανάστευσης, ήτοι η προθεσμία των δύο μηνών, διότι και στις προξενικές μας αρχές παρουσιάζεται το φαινόμενο των υπερβολικών καθυστερήσεων.

-Να εξετάζονται ενδελεχώς και με προσοχή οι διακρατικές συμφωνίες, που υπογράφονται για εργάτες γης, ούτως ώστε να μην είναι ανεφάρμοστες και να μη δημιουργούν προβλήματα, αντί να επιλύουν.

Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ και εγώ θα στηρίξουμε τη συγκεκριμένη τροπολογία, ενημερώνουμε όμως, ότι ο αγροτικός παραγωγικός κόσμος ήδη αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα επιβίωσης από την κλιματική αλλαγή, έχει εξαντληθεί και δεν μπορεί να υπομείνει άλλο την αδράνεια στο ζήτημα της εύρεσης εργατικού δυναμικού, που οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες ήδη έχουν λύσει επιτυχώς.