Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ενημερώνει τα μέλη του:

Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων για την τόνωση της αγοράς με τη στήριξη του Επιμελητηρίου

Προγραμματίζονται οι κάτωθι Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, με τη στήριξη του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, από τους εμπορικούς συλλόγους / σωματεία του νομού μας.

8-10/12, Πολύγυρος, ΠΑ 18.00-00.00, Σ/Κ 11.00-23.00, Πάρκινγκ Περιφέρειας

15/12, Κασσανδρεία (Βάλτα), ώρα 18.30, Κεντρική Πλατεία

18/12, Ιερισσός, ώρα 17.00, Κεντρική Αγορά – Συντριβάνι

19/12, Νέα Μουδανιά (Σύλλογος Εστίασης) ώρα 19.00, Κεντρική Πλατεία

20/12, Αμμουλιανή, ώρα 18.00 & 27/12, ώρα 19.00

21-24/12 & 27/31/12, Συκιά ώρα 18.30, Κεντρική Πλατεία

24/12, Αρναία, ώρα 19.00, Πλατεία Δημαρχείου (Χοροστάσι)

24/12, Νέα Καλλικράτεια, ώρα 17.30 Πλατεία

27/12, Μεγάλη Παναγιά, ώρα 18.00, Κεντρική Πλατεία

29/12, Νέα Μουδανιά (Εμπορικός Σύλλογος) ώρα 13.00, Κεντρική Πλατεία

Γιορτάστε μαζί μας.

Καλές γιορτές και Καλή Χρονιά!

Και δεν ξεχνάμε!

Για τα χριστουγεννιάτικες αγορές επιλέγουμε τις επιχειρήσεις και τα προϊόντα του τόπου μας!

Δημοσιεύτηκε νέο πρόγραμμα για υφιστάμενες επιχειρήσεις με τίτλο «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η δράση «Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση» στοχεύει στην ενίσχυση των δραστηριοτήτων των τομέων προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, όπως αυτοί εξειδικεύονται για κάθε Περιφέρεια (Περιφερειακές Απολήξεις), μέσω της στήριξης υφιστάμενων, πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από €60.000 έως και €400.000.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της αίτησης χρηματοδότησης.

Η δημόσια δαπάνη για όλα τα επενδυτικά σχέδια ανέρχεται στο 45% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ιδιωτική συμμετοχή. Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ίδιους πόρους ή/και δάνειο.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 22/01/2024 και ώρα 12:00.

Ως ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η 22/05/2024 και ώρα 14:00.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης και συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες, τις προϋποθέσεις ένταξης, του επιλέξιμους ΚΑΔ, στην Δημοσίευση της Δράσης στο link: https://kepa-anem.gr/ καθώς και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο Link: https://epihal.gr/dimosiefsi-programmatos-pkm-gia-ifistamenes-epixeiriseis23/

ΕΣΠΑ : Δημοσίευση δύο νέων δράσεων για νέες επιχειρήσεις

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοίνωσε τη Δευτέρα 18/12/2023 την προκήρυξη δύο νέων δράσεων που αφορούν νέες επιχειρήσεις. Πρόκειται :

(α) για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υπό ίδρυση και νεοσύστατων επιχειρήσεων ΜμΕ (πλην των ΚΑΔ του λιανικού εμπορίου, της εστίασης και του τουρισμού), οι οποίες θα επενδύσουν ίδιους πόρους στην δραστηριότητα που προτίθενται να ασκήσουν και θα δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 30.000 έως 400.000 ευρώ. Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη περιοχή ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά. Και επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον μια ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 (β) για τη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων», η οποία αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ) του τουρισμού, ενθαρρύνοντας τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων που εκτός από την συμβολή τους στην αύξηση της δυναμικότητας της ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας, θα προσφέρουν ποιοτικές και αξιόπιστες υπηρεσίες και θα συμβάλουν στον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στην αύξηση της απασχόλησης. Δικαιούχοι είναι υπό ίδρυση και νεοσύστατες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η αναλυτική πρόσκληση. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος προϋπολογισμός) από 80.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται έως 45% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης. Το ποσοστό ενίσχυσης δύναται να προσαυξάνεται κατά 10% εφόσον η επένδυση πραγματοποιηθεί σε απομακρυσμένη ή σεισμόπληκτη ή πυρόπληκτη ή πλημμυροπαθή περιοχή ή μικρά νησιά και με επιπλέον 5% με τη δήλωση κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στόχου απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης. Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται με τη συγκριτική αξιολόγηση

Η αίτηση χρηματοδότησης και στις δύο δράσεις υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του  Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)  (https://app.opske.gr/)

 Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων είναι είκοσι τέσσερεις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Έγκρισης.

Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00

Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής: Πέμπτη 29.02.2024 και ώρα 15:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον οδηγό της δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης & Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» στον σύνδεσμο https://21-27.antagonistikotita.gr/enischysi-tis-idrysis-kai-leitourgias-neon-mikromesaion-epicheiriseon-2/ , και για τη δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων» στον σύνδεσμο https://21-27.antagonistikotita.gr/enischysi-tis-idrysis-kai-leitourgias-neon-mikromesaion-touristikon-epicheiriseon-2/  καθώς και στην ηλεκτρονική σελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον σύνδεσμο https://epihal.gr/category/enimerwsh/enimerwsh-epidotoumenwn-programmatwn/

ΥΠΑΝ : Αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης για το καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα»

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2023, αναρτήθηκε ο Οριστικός Πίνακας Κατάταξης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς υπαγωγή στο καθεστώς ενίσχυσης «Μεταποίηση – Εφοδιαστική αλυσίδα» του Αναπτυξιακού Νόμου 4887/2022 στο πλαίσιο της Προκήρυξης με αριθμό 74086/21-7-2022.

 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορηθούν λεπτομέρειες στο παρακάτω link:  https://shorturl.at/deovP

 Τηλ. Επικοινωνίας: 2103332974, E–mail επικοινωνίας: [email protected]

Εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» και στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες

Ενημερώνουμε το ενδιαφερόμενο κοινό ότι για τη Δράση «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» δεν είναι δυνατή η οριστικοποίηση της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης και στις Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες (Βόρειο Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα, Κρήτη, Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησος), λόγω εξάντλησης του διαθέσιμου προϋπολογισμού, προσαυξημένου κατά 20%.

Αιτήσεις από ΜμΕ στο Ταμείο Εγγυοδοσίας μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας – HDB

Ξεκίνησε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το Ταμείο Εγγυοδοσίας DeLFI ηλεκτρονικά, στην πλατφόρμα Know your Customer (KYC) της HDB. Το ύψος του δανείου κυμαίνεται από 50.000 ευρώ μέχρι 10 εκατ. ευρώ και είναι συνάρτηση του χρηματοδοτικού σχήματος της ενταγμένης επένδυσης στον νέο αναπτυξιακό νόμο. Το Ταμείο παρέχει εγγυήσεις για τη λήψη δανείων τόσο μεσο-μακροπρόθεσμης διάρκειας έως 10 ετών όσο και βραχυπρόθεσμης διάρκειας έως 5 ετών (έναντι της επιχορήγησης χωρίς πρόσθετες εγγυήσεις), ώστε να ολοκληρωθούν με ταχύτητα τα επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη λάβει απόφαση υπαγωγής.

Το DeLFI παρέχει εγγύηση 80% ανά δάνειο, ενώ διευκολύνει περαιτέρω τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας το ύψος των τυχόν πρόσθετων εμπράγματων εξασφαλίσεων που θα απαιτηθούν από πλευράς των επιχειρήσεων για τα μεσο-μακροπρόθεσμα δάνεια με εγγύηση έως 40% του δανείου. Τέλος, το DeLFI έχει τη δυνατότητα παροχής εγγύησης σε νέα δάνεια ύψους έως 500 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του εφόσον εξαντληθούν οι διαθέσιμοι πόροι. Περισσότερες πληροφορίες https://kyc.hdb.gr/.

Ανακαινίζω – Νοικιάζω: Στα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πρόσκληση για το πρόγραμμα

Στα τέλη Δεκεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πρόσκληση για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω – Νοικιάζω», ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του οποίου επιδοτείται το 40 % των δαπανών έως 10.000 ευρώ για αναβάθμιση κατοικιών που έχουν δηλωθεί κενές τα τελευταία τρία χρόνια, ανακοίνωσε από την Πάτρα η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη.

Οδηγός Πρόσβασης σε Χρηματοδοτικά Εργαλεία της ΕΕ

 Σας αποστέλλεται, συνημμένως, συνοπτικός «Οδηγός Πρόσβασης σε Χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση», ο οποίος καλύπτει χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Προϋπολογισμού της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να αναζητήσουν δυνατότητες χρηματοδότησης μέσω των κοινοτικών Μέσων και Ταμείων ανά τομέα δραστηριότητας. Ενδεικτικά αναφέρουμε: Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη, Μεταφορές, Τουρισμός, Αλιεία, Απασχόληση, Πολιτική Προστασία, Περιβάλλον, Έρευνα και Καινοτομία και ICT, Ενέργεια, Υγεία.

Εκτενέστερη πληροφόρηση είναι διαθέσιμη στην ευρύτερη μελέτη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου “GUIDE TO EU FUNDING 2023 EDITION” https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2023/747110/EPRS_STU(2023)747110_EN.pdf  , με αναφορά στην ιστοσελίδα κάθε χρηματοδοτικού Μέσου. Ο αναλυτικός οδηγός είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο link : https://epihal.gr/odigos-prosvasis-se-xrimatodotisi-apo-ee/

Επιπλέον επισυνάπτουμε ανοιχτές προσκλήσεις για θέματα τουρισμού :

1. Χώρος δεδομένων για τον τουρισμό (Data Space for Tourism) με προθεσμία 23 Ιανουαρίου 2024 στις 17.00: Στόχος του εν λόγω προγράμματος είναι η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και ασφαλούς κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων για τον τουρισμό, ο οποίος θα παρέχει στο οικοσύστημα πρόσβαση σε πληροφορίες, με αντίκτυπο στην παραγωγικότητα, τη βιωσιμότητα, τα καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων.

2. Συστημικές κυκλικές λύσεις για το βιώσιμο τουρισμό (Systemic circular solutions for sustainable tourism ) με προθεσμία 22 Φεβρουαρίου 2024: Οι προτάσεις αναμένεται να εφαρμόζουν και να επιδεικνύουν κυκλικές συστημικές λύσεις σε επίπεδο πόλεων και περιφερειών και να περιλαμβάνουν διάφορους τομείς που παρέχουν υπηρεσίες για τους επισκέπτες και τους κατοίκους, όπως φιλοξενία, μεταφορές, πολιτισμός, αξιοθέατα, δραστηριότητες στη φύση.

Οδηγίες καθώς και άλλα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα, θα βρείτε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/tourism/eu-funding-and-businesses/funding-guide_en

ΔΥΠΑ : Αναρτήθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα για το νέο πρόγραμμα κατάρτισης υπολογιστικού νέφους ΔΥΠΑ – Amazon

Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων του νέου διαδικτυακού προγράμματος κατάρτισης με τίτλο “Cloud Practitioner Essentials AWS” στον ιστότοπο της ΔΥΠΑ (ενότητα “Νέα και Ανακοινώσεις”). Η κατάρτιση των πινάκων πραγματοποιήθηκε κατά σειρά προτεραιότητας και με βάση τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης από την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00 μέχρι την Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59, αποκλειστικά ηλεκτρονικά, στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΥΠΑ (e-servives), με κωδικούς TaxisNet ή με κωδικούς πρόσβασης πιστοποιημένων χρηστών ΔΥΠΑ, στη διεύθυνση:

https://eservices.oaed.gr/pls/apex/

Όσοι υποψήφιοι καταθέτουν ένσταση, οφείλουν να αναφέρουν την ακριβή αιτιολογία της ένστασης και να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση σχετικά δικαιολογητικά. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν εξετάζονται.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας ΔΥΠΑ – Amazon Web Services (AWS) με στόχο την ανάληψη κοινών δράσεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας. Το πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 8 εκπαιδευτικών ωρών, προσφέρεται δωρεάν από την AWS, στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ η υλοποίησή του θα πραγματοποιηθεί μέσω του επίσημου εκπαιδευτικού φορέα για την Ελλάδα OTE Academy (Amazon Training Partner).

Το περιεχόμενο αφορά στις έννοιες του AWS Cloud, τις υπηρεσίες AWS, την ασφάλεια, την αρχιτεκτονική, την τιμολόγηση και την υποστήριξη για να οικοδομηθούν οι απαιτούμενες γνώσεις για την πιστοποίηση και τη σταδιοδρομία στον τομέα του υπολογιστικού νέφους (cloud computing). Στους συμμετέχοντες θα απονεμηθεί βεβαίωση παρακολούθησης έπειτα από την ολοκλήρωση του προγράμματος.

ΔΥΠΑ :  Έναρξη επιλογής προγραμμάτων κατάρτισης Β’ κύκλου  σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα»

Από Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023, θα μπορούν οι 50.000 άνεργοι που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Ωφελούμενων του Β’ κύκλου της δράσης «Βάζω το μέλλον μου σε πρόγραμμα», να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από τη λίστα των εγκεκριμένων προγραμμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://voucher.gov.gr/ (αρχική σελίδα voucher.gov.gr) -> Ενότητα «Ενεργές Προσκλήσεις» -> Δ.ΥΠ.Α – Προγράμματα Κατάρτισης για το Ταμείο Ανάκαμψης (πρόσκληση) -> Επιλογή προγραμμάτων κατάρτισης από τους Άνεργους Ωφελούμενους – Β΄ Κύκλος

Τα προγράμματα θα εμφανίζονται σύμφωνα με το εκπαιδευτικό επίπεδο (απόφοιτος υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κ.λπ.), καθώς και με τα λοιπά ακαδημαϊκά προσόντα που έχουν δηλώσει.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU και έχει ως στόχο τη διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας των ανέργων για την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους, στο πλαίσιο της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης της οικονομίας.

Ο κάθε καταρτιζόμενος θα παρακολουθήσει πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης σε ψηφιακές ή πράσινες δεξιότητες, συνολικής διάρκειας έως 200 ώρες. Η υλοποίηση των προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί με δια ζώσης εκπαίδευση σε ποσοστό τουλάχιστον 35% του συνόλου των ωρών κάθε προγράμματος και με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκατάρτιση), η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον 35% σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και έως 30% ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης, οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων από ανεξάρτητους φορείς και όσοι επιτύχουν θα λάβουν το σύνολο του εκπαιδευτικού επιδόματος που ανέρχεται σε έως 1.000 ευρώ (5 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τις διευθύνσεις:

https://www.dypa.gov.gr/proghrammata-katartisis-ghia-to-tamio-anakampsis
https://www.voucher.gov.gr/

 ΔΥΠΑ : Από Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου οι αιτήσεις για την πρόσληψη εργασιακών συμβούλων στη ΔΥΠΑ

Τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 00:01, ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για 540 θέσεις εργασιακών συμβούλων στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» και με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης NextGenerationEU.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης του Δημοσίου gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apaskholese-sto-demosio-tomea/proslepse-neon-ergasiakon-sumboulon

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: gov.gr → Εργασία και ασφάλιση → Απασχόληση στο δημόσιο τομέα → Πρόσληψη νέων εργασιακών συμβούλων . Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ηλεκτρονική διεύθυνση: www.dypa.gov.gr

ΔΥΠΑ : Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης θέσεων εργασίας της

 Σε πλήρη λειτουργία είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα αναζήτησης θέσεων εργασίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) (www.dypa.gov.gr/hotjobs) που αφορά τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Με τη νέα πρωτοβουλία, η οποία εντάσσεται σε ένα σύνολο ενεργητικών πολιτικών και δράσεων για την ενίσχυση της απασχόλησης, όπως οι Ημέρες Καριέρας και τα εργαστήρια συμβουλευτικής, η ΔΥΠΑ επιχειρεί να ισχυροποιήσει τον διαμεσολαβητικό της ρόλο στην αγορά εργασίας και να «χτίσει» μία αμφίδρομη και ουσιαστική σχέση με τις μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις της χώρας, με προσωπικό άνω των 50 ατόμων, προκειμένου να επιτύχει την αποτελεσματική σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με αρμόδια στελέχη της ΔΥΠΑ, στόχος είναι η πλήρης μετεξέλιξή της από επιδοματικό, γραφειοκρατικό οργανισμό, σε ισχυρό σύμμαχο των πολιτών που αναζητούν εργασία και των επιχειρήσεων που αναζητούν εργαζόμενους με γνώσεις, ταλέντα και δεξιότητες.

ΔΥΠΑ : Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα δωρεάν διαδικτυακά εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής για τον Δεκέμβριο 2023

Μετά τη μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στα e-Εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής από εξειδικευμένα στελέχη, που αποτελούν μια καινοτόμο ψηφιακή υπηρεσία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει τη δράση και τον Δεκέμβριο. Όλοι όσοι αναζητούν εργασία και επιθυμούν να αναβαθμίσουν τις δεξιότητές τους στη διαχείριση της σταδιοδρομίας τους, μπορούν να παρακολουθήσουν e- Εργαστήρια στις εξής θεματικές ενότητες:

• Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

• Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;

• Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα;

• Πώς να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο;

• Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο 30 Νοεμβρίου, στη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/workshops

Το πρόγραμμα των e-Εργαστηρίων του Δεκεμβρίου διαμορφώνεται ως εξής:

1η Θεματική: Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό;

8:30-10:30 07/12, 14/12, 19/12, 21/12

2η Θεματική: Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη;

11:00-13:00 07/12, 14/12, 21/12

13:00-15:00 05/12, 12/12, 19/12

3η Θεματική: Ποια είναι τα βήματα για μια επιτυχημένη επιχειρηματική ιδέα;

13:00-15:00 07/12, 14/12, 21/12

4η Θεματική: Πώς να δημιουργήσω ένα επιχειρηματικό σχέδιο;

11:00-13:00 05/12, 12/12, 19/12

5η Θεματική: Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

08:30-10:30 05/12, 12/12

Στο κάθε εργαστήριο διάρκειας 2 ωρών υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της συμμετοχής.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.

Στόχος των εργαστηρίων είναι οι συμμετέχοντες να ενημερωθούν και να ενεργοποιηθούν στην αναζήτηση κατάλληλης θέσης εργασίας ή/και να αναπτύξουν τη δική τους επιχειρηματική δραστηριότητα, καθώς και να ενισχυθεί η απασχολησιμότητά τους μέσω ενός αποτελεσματικού βιογραφικού, της προετοιμασίας για συνεντεύξεις με επιχειρήσεις και της κατάλληλης χρήσης των μέσων επαγγελματικής κοινωνικής δικτύωσης. Για περισσότερες πληροφορίες: www.dypa.gov.gr

ΔΥΠΑ : Μέχρι το τέλος του χρόνου θα μπορούν να ενεργοποιούνται τα voucher βιβλίων

Το πρόγραμμα επιταγών αγοράς βιβλίων 2023 της ΔΥΠΑ που ξεκίνησε την 1η Σεπτεμβρίου θα ολοκληρωθεί την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Συνολικά έχουν εκδοθεί 150.000 επιταγές αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ, ενώ συμμετέχουν 766 βιβλιοπωλεία και εκδοτικοί οίκοι. Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού κωδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων, με εξαίρεση τα σχολικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, με έκπτωση τουλάχιστον 10% σε όλα τα βιβλία (εκτός από τα ξενόγλωσσα). Έως σήμερα έχουν ενεργοποιηθεί συνολικά 117.000 voucher από 45.000 δικαιούχους. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε: https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion

ΔΥΠΑ: 5.000 νέες επιδοτούμενες θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55+ ετών

Το επιτυχημένο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω επεκτείνεται με 5.000 νέες προσφερόμενες θέσεις, συνολικού προϋπολογισμού 117 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης για τη στήριξη των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Μετά την κάλυψη των 15.000 θέσεων που είχαν διατεθεί αρχικά, το πρόγραμμα επεκτείνεται και βελτιώνεται με τις εξής ρυθμίσεις:

• Δυνητικοί ωφελούμενοι πλέον ορίζονται όλοι οι άνεργοι ηλικίας 55 ετών και άνω και απαλείφεται η προϋπόθεση της μακροχρόνιας εγγεγραμμένης ανεργίας (12+ μήνες) που ίσχυε έως τώρα.

• Μπορούν να συμμετάσχουν ωφελούμενοι που έχουν ξεπεράσει το ηλικιακό όριο των 67 ετών και δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης.

• Εντάσσονται στο πρόγραμμα ως δικαιούχοι και οι 7 ενιαίες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

Το πρόγραμμα έχει ενισχυθεί και βελτιωθεί ήδη δύο φορές και πλέον με την αύξηση των 5.000 θέσεων, θα έχει προσφέρει συνολικά 20.000 θέσεις εργασίας.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες, με δυνατότητα επέκτασης για άλλους 12 μήνες και η μηνιαία επιχορήγηση ανέρχεται στο 75% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών, έως τα 750 ευρώ μηνιαία.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν φορείς από ένα ευρύ φάσμα της δημόσιας διοίκησης. Ενδεικτικά να αναφερθεί ότι έχει ενταχθεί πλήθος Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (όπως Δήμοι, Περιφέρειες, Ασφαλιστικά Ταμεία, Νοσοκομεία, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, κ.λπ.) στο σύνολο της επικράτειας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr

Τουρισμός για Όλους: 2ος κύκλος με περισσότερους δικαιούχους

Περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους προβλέπει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», για την έναρξη του οποίου η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υπέγραψε την Προγραμματική Συμφωνία.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση ο νέος κύκλος του προγράμματος που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, θα αξιοποιήσει αυξημένους πόρους, καθώς τα αδιάθετα κονδύλια του προηγούμενου κύκλου θα προστεθούν στο νέο πρόγραμμα, όπως προβλέφθηκε με πρόσφατη διάταξη νόμου που έφερε το Υπουργείο Τουρισμού.

Όπως υπογραμμίζει το υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα θα αφορά περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ στους ευεργετούμενους δικαιούχους που θα λαμβάνουν ενισχυμένο ποσό προστίθενται νέες, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι πολύτεκνοι. Παράλληλα το ποσό που θα λάβουν όλοι οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα είναι αυξημένο σε σχέση με τον Α’ κύκλο.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του νέου έτους και έτσι το πρόγραμμα θα απλώνεται στις δύο χειμερινές περιόδους που έπονται, ώστε η ζήτηση από Έλληνες πολίτες να επεκταθεί στις ορεινές περιοχές τις χώρας.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδύσεων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο πλαίσιο του προγράμματος «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες», σύμφωνα με τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσίευσε το Υπουργείο Τουρισμού.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 17.136.800 €, υλοποιείται στο πλαίσιο του  Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης–NextGeneration EU.

Στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες και των συναφών με αυτές εγκαταστάσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση από όλους τους επισκέπτες.

Για το σκοπό αυτό, χρηματοδοτεί την ανάπτυξη παρεμβάσεων ημι-μόνιμων υποδομών σε παραλίες της χώρας, προκειμένου να βελτιωθεί η προσβασιμότητα ατόμων με κινητικά προβλήματα ή εμποδιζομένων ατόμων γενικότερα.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε Δήμους, επιχειρήσεις και την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Ο ανώτατος αιτούμενος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 70.000 € ανά παραλία.

Χρηματοδοτούνται ενδεικτικά οι ακόλουθες δαπάνες:

• Κατασκευή μη μόνιμων ραμπών πρόσβασης στην παραλία για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία,

• Κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης

• Προμήθεια μη μόνιμων βοηθητικών εγκαταστάσεων όπως: λυόμενα αποδυτήρια, φορητοί χώροι υγιεινής, διάδρομοι αποτελούμενοι από τμήματα κατάλληλου μήκους για εύκολη μεταφορά και αποθήκευση την χειμερινή περίοδο

• Χώροι σκίασης/προστασίας των λουόμενων

• Προμήθεια πακέτου τηλεμετρίας και συσκευών συναγερμού

• Ειδική σήμανση στις προσβάσιμες παραλίες κ.ά.

Η υποβολή των αιτήσεων ενίσχυσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο  διαδικτυακό σύνδεσμο https://tourism.development.mintour.gov.gr/, έως και 25/1/2024.

Δείτε τη σχετική πρόσκληση στον σύνδεσμο : https://greece20.gov.gr/?calls=veltiosi-kai-tropopoiisi-tis-prosvasimotitas-stis-ellinikes-paralies

ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: Ευρωπαϊκή πλατφόρμα συνεργασίας συνεργατικών σχηματισμών  – CLUSTERS (ECCP)

Σας γνωρίζουμε ότι, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργεί η διαδικτυακή Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Συνεργασίας των Συνεργατικών Σχηματισμών (Εuropean Cluster Collaboration Platform), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://clustercollaboration.eu/.

Αποστολή της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας Συνεργασίας των Συνεργατικών Σχηματισμών (ECCP) είναι να αποτελέσει τον ευρωπαϊκό διαδικτυακό κόμβο για τους ενδιαφερόμενους φορείς των συνεργατικών σχηματισμών και το σημείο αναφοράς για τους ενδιαφερόμενους φορείς σε τρίτες χώρες που στοχεύουν στη δημιουργία εταιρικών σχέσεων με τους Ευρωπαίους ομολόγους τους.

 Η πλατφόρμα διαθέτει πλήθος στοιχείων και υπηρεσιών:

Ø  δυναμική χαρτογράφηση περισσότερων από 1.200 οργανισμών συνεργατικών σχηματισμών σε όλο τον κόσμο,

Ø  ο μεγαλύτερος κόμβος πληροφοριών για τους συνεργατικούς σχηματισμούς που προσφέρει τα τελευταία νέα και τις ανοικτές προσκλήσεις σε μια ευρεία κοινότητα μέσω του τριμηνιαίου ενημερωτικού δελτίου «ECCP»,

Ø  ποικίλες εκδηλώσεις (διαδικτυακά σεμινάρια, σεμινάρια ανάπτυξης ικανοτήτων, συνέδρια) που διοργανώνονται από το «ECCP», τις ευρωπαϊκές συμπράξεις συνεργατικών σχηματισμών και την κοινότητα τους για την προώθηση της ανάπτυξης ικανοτήτων και των συζητήσεων μεταξύ ομοτίμων,

Ø  εκδηλώσεις γνωριμίας που υποστηρίζουν την ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των σχηματισμών στην Ευρώπη και πέραν αυτής,

Ø  εκτεταμένη βάση δεδομένων γνώσεων με χαρτογράφηση περιφερειακών, εθνικών, διεθνών και τομεακών δικτύων συνεργατικών σχηματισμών, εργαλείων και δημοσιεύσεις που έχουν αναπτυχθεί από το «ECCP», την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ευρύτερη κοινότητα, καθώς και τη βάση δεδομένων γνώσεων «EREK» με τις βέλτιστες πρακτικές των τεχνολογιών περιβαλλοντικής και αποδοτικής χρήσης των πόρων,

Ø  αναλυτικές πληροφορίες για τέσσερις ευρωπαϊκές συμπράξεις συνεργατικών σχηματισμών και ένα ειδικό φόρουμ συμπράξεων για τα μέλη,

Ø  φόρουμ για τις ενώσεις και τα δίκτυα συνεργατικών σχηματισμών για την προώθηση της αμοιβαίας μάθησης και της ανταλλαγής δραστηριοτήτων και ευκαιριών χρηματοδότησης,

Ø  δυνατότητα αναζήτησης συνεργατών, όπου οι οργανισμοί μπορούν να βρουν δυνητικούς συνεργάτες και μια δυνατότητα «ClusterXchange» για να ανταλλάσσουν προσφορές και ζήτηση απευθείας μέσω ιδιωτικών μηνυμάτων,

Ø  ειδικές σελίδες που υποστηρίζουν τη διεθνή συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων προφίλ επιλεγμένων χωρών στρατηγικού ενδιαφέροντος και διευκόλυνσης τεχνικής βοήθειας (SMEs Go International)

Ø  οι πιο ενημερωμένες πληροφορίες για τους βασικούς τομείς πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: πράσινη και ψηφιακή πολιτική, κοινωνική οικονομία, ανθεκτικότητα της οικονομίας και βιομηχανικά οικοσυστήματα (ενδεικτικά, η σχετική ιστοσελίδα για τον τουρισμό βρίσκεται στη διεύθυνση: https://clustercollaboration.eu/).

ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ: ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ_ Ηλεκτρονικό Ευρετήριο ψηφιακών Εργαλείων & Εφαρμογών για ΜΜΕ

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Διαδρομής Μετάβασης για τον τουρισμό (Transition Pathway), η Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δημοσιεύσει ευρετήριο με ψηφιακά εργαλεία και εφαρμογές που έχουν αναπτύξει επιχειρήσεις και προορισμοί στην ΕΕ σε συνάφεια με την ψηφιακή μετάβαση του τουριστικού οικοσυστήματος.

Το ευρετήριο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/tourism/eu-funding-and-businesses/tools-and-practices_en

Το ευρετήριο δίνει τη δυνατότητα αναζήτησης με πολλαπλά φίλτρα των υφιστάμενων μεταβιβάσιμων ψηφιακών εργαλείων και πρακτικών για την υποστήριξη των τουριστικών ΜΜΕ και προορισμών στην ψηφιοποίηση. Θα επικαιροποιείται με βάση τα νέα στοιχεία που θα υποβάλλουν οι ΜΜΕ, οι προορισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς του τουρισμού έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτό το ευρετήριο για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν παρόμοια ψηφιακά εργαλεία ή πρακτικές.

Βουλή: Ψηφίστηκε με 158 ψήφους ο προϋπολογισμός 2024

Υπερψηφίστηκε την Κυριακή (17/12) από τη Βουλή ο κρατικός προϋπολογισμός 2024. Επί της αρχής, ο προϋπολογισμός του νέου έτους έλαβε τις 158 θετικές ψήφους της πλειοψηφίας έναντι 142 κατά από τα υπόλοιπα κόμματα του Κοινοβουλίου. Ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει δημοσιονομικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση των εισοδημάτων με πρόσθετα μέτρα στήριξης 2,5 δισ. ευρώ, καθώς και σειρά μέτρων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής.

Bουλή-φορολογικό: Ψηφίστηκαν τα μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 204/Α/11.12.2023 ο νόμος 5073/2023 Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και άλλες επείγουσες διατάξεις. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100204

ΥΠΟΙΚ : Επεκτείνεται η χρήση POS σε 35 δραστηριότητες της ελληνικής οικονομίας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 7115/Β/18.12.2023 η Απόφαση Αριθμ. 119899  των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Ανάπτυξης «Ρυθμίσεις για την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα και άλλα μέσα πληρωμών – Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 45231/20-04-2017 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α’ 240)» (Β’ 1445).», όπου επεκτείνεται η υποχρέωση αποδοχής πληρωμής με κάρτα (χρεωστικές ή πιστωτικές) σε επιπλέον 35 (ΚΑΔ) κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230207115

Επίσης, οι επαγγελματίες σε όλους τους κλάδους λιανικής και παροχής υπηρεσιών σε καταναλωτές, από 1.1.2024 και εφεξής θα υποχρεούνται να αποδέχονται τόσο πληρωμές με κάρτες (χρεωστικές και πιστωτικές), όσο και υπηρεσίες άμεσης πληρωμής με μεταφορά χρηματικών ποσών μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών, όπως η υπηρεσία I.R.I.S. online payments.

Η ΚΥΑ είναι άμεσης εφαρμογής για την επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμών στο σύνολο της αγοράς. Επίσης, σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης, η απόφαση ορίζει ότι για το χρονικό διάστημα από 01.02.2024 έως και 01.03.2024 αναστέλλεται κατ’ εξαίρεσιν η επιβολή προστίμου στους νέους υπόχρεους, εφόσον αποδεδειγμένα έχουν προμηθευτεί τερματικά αποδοχής καρτών έως και 31.01.2024 και τελούν εν αναμονή για την εγκατάστασή του στην επιχείρησή τους.

Σημειώνεται, τέλος ότι από τους δικαιούχους πληρωμής με ηλεκτρονικά μέσα βάσει της ΚΥΑ εξαιρούνται α) τα άτομα με αναπηρία όρασης με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας από 80% και άνω, και β) τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης προϊόντων έως και την 31.12.2024.

Economist: Στην πρώτη θέση του βάθρου η Ελλάδα για το 2023 -Στην κορυφή της λίστας 35 χωρών η ελληνική οικονομία

Στην κορυφή της λίστας 35 χωρών με την καλύτερη επίδοση στην οικονομία για το 2023 κατέταξε ο Economist την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για «άλλον έναν απίθανο θρίαμβο».

Σύμφωνα με την ανάλυση του Economist που βασίζεται σε πέντε οικονομικούς και χρηματοοικονομικούς δείκτες (πληθωρισμός, «εύρος πληθωρισμού», ΑΕΠ, θέσεις εργασίας και επιδόσεις του χρηματιστηρίου), η χώρα μας έχει και φέτος τους καλύτερους βαθμούς στην οικονομία ανάμεσα σε 35 κυρίως πλούσιες χώρες.

«Στην κορυφή του πίνακα, για δεύτερη συνεχή χρονιά, βρίσκεται η Ελλάδα – ένα αξιοσημείωτο αποτέλεσμα για μια οικονομία που μέχρι πρότινος αποτελούσε συνώνυμο της κακοδιαχείρισης. Εκτός από τη Νότια Κορέα, πολλές από τις άλλες επιδόσεις που ξεχωρίζουν είναι στην Αμερική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλαμβάνουν την τρίτη θέση. Ο Καναδάς και η Χιλή δεν απέχουν πολύ. Στο μεταξύ, πολλοί από τους “τεμπέληδες” βρίσκονται στη Βόρεια Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Σουηδίας και της Φινλανδίας, η οποία είναι η τελευταία στη λίστα», αναφέρει ο Economist. Σύμφωνα με τον Economist, η Ελλάδα σημειώνει «μερικά εκπληκτικά αποτελέσματα» σε ό,τι αφορά τους πέντε δείκτες, βάσει των οποίων προκύπτει η συνολική βαθμολογία για κάθε χώρα. Αλλά εκείνο στο οποίο ξεχωρίζει είναι η αύξηση της χρηματιστηριακής αξίας της ελληνικής αγοράς κατά 43,8%. «Για ένδοξες αποδόσεις μετοχών, κοιτάξτε χιλιάδες μίλια δυτικά – στην Ελλάδα. Εκεί η πραγματική αξία του χρηματιστηρίου έχει αυξηθεί κατά πάνω από 40%. Οι επενδυτές ενδιαφέρθηκαν και πάλι για τις ελληνικές εταιρείες καθώς η κυβέρνηση εφαρμόζει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις φιλικές προς τις αγορές».

ΑΑΔΕ : Ενεργοποιεί δύο νέα  ψηφιακά εργαλεία από αρχές του 2024

 Δύο νέα ψηφιακά εργαλεία ετοιμάζει να θέσει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύμφωνα με πληροφορίες, από τις αρχές του 2024. Πρόκειται για το Ψηφιακό Δελτίο Αποστόλης που θα παρακολουθεί την διακίνηση των προϊόντων, ούτως ώστε η εφορία να εντοπίζει διαδρομές «μαύρου χρήματος» και τα «Ψηφιακά Βιβλία Κίνησης» που θα «καταγράφουν» πελάτες που μπαίνουν και βγαίνουν σε ιατρεία δικηγορικά γραφεία κι άλλους επαγγελματικούς χώρους, ώστε να μπορεί να γίνει το διασταυρώσεις για την έκδοση αποδείξεων και υποβολή Φ.Π.Α.

Ειδικότερα, το ψηφιακό δελτίο αποστολής ενεργοποιείται πιλοτικά από τις αρχές του 2024 και πλήρως έως το τέλος του έτους. Πρόκειται για ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της διακίνησης αγαθών που ετοιμάζει η ΑΑΔΕ. Προβλέπει την ανάπτυξη ενός ελεγκτικού πλαισίου για τις διακινήσεις φορτίων στην Ελλάδα σε σχέση με τον τύπο και την πληροφορία των συνοδευτικών παραστατικών, τις διαδικασίες διαχείρισης των εγγράφων μεταφοράς, το σύστημα παρακολούθηση των διακινήσεων.

Το ψηφιακό πελατολόγιο που μπαίνει σε εφαρμογή αρχές του 2024 αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή έκδοση των πρόσθετων βιβλίων που τηρούσαν μέχρι το 2012 οι εν λόγω επαγγελματικές κατηγορίες. Τα πρόσθετα βιβλία σε χειρόγραφη μορφή ήταν υποχρεωτικά αρκετές δεκαετίες σε πολλούς επαγγελματικούς κλάδους, δηλαδή από γιατρούς, οδοντιάτρους, εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας μέχρι εκπαιδευτήρια, κλινικές, θεραπευτήρια, κέντρα αισθητικής, γυμναστήρια, συνεργεία κ.λπ. Σε αυτά καταγράφονταν όλοι όσοι εισέρχονταν στην επαγγελματική εγκατάσταση και με την αναγραφή ενός πελάτη γινόταν εμμέσως πιεστική και η έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

ΑΑΔΕ: Νέα ψηφιακή διαδικασία απόδοσης ΑΦΜ και κλειδαρίθμου

Στη λειτουργία δύο νέων ψηφιακών εφαρμογών που αναβαθμίζουν την εξυπηρέτηση και διευκολύνουν τον πολίτη προχωρά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, από την Παρασκευή 1η Δεκεμβρίου 2023, σύμφωνα με την απόφαση Αριθμ. Α.1185 (ΦΕΚ 6708/Β/29.11.2023) με θέμα Καθορισμός διαδικασίας ταυτόχρονης απόδοσης Α.Φ.Μ. και κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα». Πρόκειται για:

– Εφαρμογή ΑΦΜ και Κλειδάριθμος, για ταυτόχρονη απόδοση ΑΦΜ και Κλειδαρίθμου σε φυσικά πρόσωπα.

– Εφαρμογή Κλειδάριθμος, για έκδοση Κλειδαρίθμου σε φυσικά και μη φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν ήδη ΑΦΜ και θέλουν να εγγραφούν/επανεγγραφούν στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ.

Με σκοπό την ομοιόμορφη τήρηση των στοιχείων μητρώου, την αποφυγή λαθών κατά την καταχώριση των στοιχείων και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης των πολιτών από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΑΑΔΕ, οι αιτήσεις απόδοσης ΑΦΜ, με ταυτόχρονη έκδοση Κλειδαρίθμου, για φυσικά πρόσωπα, υποβάλλονται πλέον αποκλειστικά ψηφιακά, μέσω υποβολής του σχετικού αιτήματος στην εφαρμογή ΑΦΜ & Κλειδάριθμος της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr).

Έντυπες αιτήσεις που υποβάλλονται απευθείας στη ΔΟΥ ή αιτήσεις μέσω της εφαρμογής «Τα Αιτήματά μου» δεν θα εξυπηρετούνται εφεξής. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230206708

ΑΑΔΕ: Ψηφιακή η έκδοση Φορολογικής Ενημερότητας και σε περίπτωση χρεών

Μια νέα ψηφιακή εφαρμογή, που διευκολύνει σημαντικά τις συναλλαγές των πολιτών, εξοικονομώντας τους σημαντικό χρόνο στην καθημερινότητά τους, εισάγει από σήμερα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς αποφεύγονται περί τις 200.000 επισκέψεις στις ΔΟΥ τον χρόνο.

Πλέον, με κοινή απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, και του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, (Aριθμ. A.1162_ΦΕΚ 6129/Β/23.10.2023) οι φορολογούμενοι μπορούν να λαμβάνουν ψηφιακά το απαραίτητο για τις συναλλαγές τους αποδεικτικό, χωρίς να χρειάζεται να επισκεφτούν την ΔΟΥ, όταν:

•    Για την έκδοσή του απαιτείται να παρακρατηθεί από το προς είσπραξη ποσό μέρος των ρυθμισμένων οφειλών τους.

•    Εκδίδεται για κάθε νόμιμη χρήση και υφίστανται οφειλές σε αναστολή είσπραξης.

•    Εκδίδεται για είσπραξη χρημάτων με υφιστάμενες ληξιπρόθεσμες οφειλές σε αναστολή είσπραξης και παρακρατείται το σύνολο του εισπραττόμενου ποσού, έως το ύψος των συνολικών βεβαιωμένων οφειλών του αιτούντος.

•    Εκδίδεται για μεταβίβαση ακινήτου ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος επ’ αυτού από επαχθή αιτία, με παρακράτηση ποσού επί των ρυθμισμένων οφειλών.

Εξαιρετικά σημαντικό είναι ότι, πλέον, διευκολύνεται σημαντικά η έκδοση ενημερότητας για μεταβίβαση ακινήτων όταν υπάρχουν μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, καθώς πέρα από το ύψος των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, η χορήγηση της ενημερότητας συνδέεται και με το ύψος των φόρων που καταβάλλει κάθε χρόνο ο φορολογούμενος. Έτσι, ακόμα κι αν οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές ξεπερνούν τα όρια που προβλέπονται, η ενημερότητα χορηγείται, εάν ο φορολογούμενος καταβάλει ετησίως μέχρι 120% των μη ληξιπρόθεσμων οφειλών, με αποτέλεσμα να υπάρχει η βεβαιότητα ότι πρόκειται για συνεπή φορολογούμενο. Επιπλέον, για την ασφάλεια, την εγκυρότητα και την ταυτοποίηση των συναλλαγών, αλλάζει το περιεχόμενο της αίτησης στην ψηφιακή εφαρμογή και ο τύπος του Αποδεικτικού Ενημερότητας, με την προσθήκη πεδίων, όπως:

•    Το QR Code, για τον έλεγχο γνησιότητας του αποδεικτικού ενημερότητας.

•    Ο Μοναδικός Αριθμός Καταχώρισης (ΜΑΡΚ) στο myDATA του παραστατικού, του οποίου επιδιώκεται η είσπραξη.

•    Το ΑΤΑΚ του ακινήτου, για τη μεταβίβαση του οποίου εκδίδεται το αποδεικτικό ενημερότητας.

Περισσότερες λεπτομέρειες στο link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230206129

ΑΑΔΕ : Νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Καταγγελίες πολιτών»

Πρόκειται για την πλατφόρμα «Καταγγελίες πολιτών», η οποία είναι διαθέσιμη στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) στη διαδρομή Εφαρμογές/Δημοφιλείς Εφαρμογές/Καταγγελίες Πολιτών και δίνει πλέον τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αυτοματοποιημένα τις καταγγελίες και πληροφορίες τους, επώνυμα ή ανώνυμα, επιλέγοντας μία ή περισσότερες από τις εξής θεματικές κατηγορίες:

1. Διαφθορά – παραβάσεις ακεραιότητας

2. Φορολογικές παραβάσεις

3. Τελωνειακές παραβάσεις

Οι καταγγελίες και πληροφορίες που υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας διοχετεύονται αυτόματα, ανάλογα με το αντικείμενό τους, στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση, καθώς και στη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων, όταν οι υποθέσεις αφορούν θέματα αρμοδιότητάς της. Η πλατφόρμα αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, φοροαποφυγής, λαθρεμπορίας και φαινομένων διαφθοράς, διευκολύνοντας την ενεργό συμμετοχή των πολιτών. Περισσότερα στο link : https://www.aade.gr/anakoinoseis/deltio-typoy-30102023  & στο  https://www.aade.gr/sites/default/files/kataggelies/index.html

ΑΑΔΕ : Ταχύτερη η έναρξη εργασιών ατομικής επιχείρησης με υλοποίηση από οποιαδήποτε ΔΟΥ

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων εγκαινιάζει μία νέα, αυτόματη, διαδικασία ταχύτερης διαχείρισης των ψηφιακών αιτημάτων έναρξης ατομικής επιχείρησης, που διεκπεραιώνονται από την ΑΑΔΕ μέσω της πλατφόρμας «Τα Αιτήματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE.

Εφεξής ο πολίτης, κατά την υποβολή του αιτήματός του, θα συνεχίσει να επιλέγει, την αρμόδια ΔΟΥ του, αλλά εφόσον το νέο ψηφιακό σύστημα εντοπίσει  δυνατότητα ταχύτερης εξυπηρέτησης από μια άλλη ΔΟΥ, το αίτημα δρομολογείται αυτόματα σε αυτή τη ΔΟΥ, ανεξάρτητα από την αρμοδιότητά της. Ο φορολογούμενος ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ώστε σε κάθε χρονική στιγμή να γνωρίζει τη ΔΟΥ που επεξεργάζεται το αίτημά του.

Εάν υπάρχει ειδικός λόγος (π.χ. ανάγκη πρόσβασης σε συγκεκριμένο αρχείο), η ΔΟΥ που το παρέλαβε μέσω της ψηφιακής δρομολόγησης, μπορεί να το επιστρέψει για διεκπεραίωση στη ΔΟΥ της αρχικής υποβολής. Σε αυτή την περίπτωση επίσης ο φορολογούμενος ενημερώνεται για τη ΔΟΥ που επεξεργάζεται το αίτημά του.

Η καινοτόμος αυτή διαχείριση ξεκίνησε με τα αιτήματα που αφορούν στην  έναρξη εργασιών φυσικών προσώπων και δεν εξυπηρετούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ) Gov.gr, και σταδιακά θα εμπλουτίζεται με νέες διαδικασίες.

myPROPERTY: Ηλεκτρονική δήλωση φόρου κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ

Με τη νέα απόφαση 1184/2023 (ΦΕΚ 6665/Β/27.11.2023) του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζεται ο τρόπος, το περιεχόμενο, ο χρόνος , η διαδικασία και κάθε άλλο θέμα σχετικού με την ηλεκτρονική υποβολή λοιπών περιπτώσεων δηλώσεων φόρου κληρονομιάς μέσω της εφαρμογής myPROPERTY, οι οποίες δεν εκκαθαρίζονται κεντρικά, αλλά από τις Δ.Ο.Υ., καθώς και του καθορισμού των δικαιολογητικών στις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς. Από 27/11/2023 οι «δηλώσεις φόρου κληρονομιάς μέσω ΔΟΥ» υποβάλλονται προαιρετικά μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myPROPERTY και από 01/01/2024 καθίστανται υποχρεωτικές . Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230206665

Απλουστεύεται η διαδικασία ρύθμισης δανείων

Με τη δημοσίευση της ΚΥΑ 145947/2023 (ΦΕΚ 5909/Β΄/10-10-2023) των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τίθεται από 16/10/2023 σε εφαρμογή η νέα ηλεκτρονική διαδικασία διμερών ρυθμίσεων δανείων σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών του ν. 4224/2013. Η νέα διαδικασία, δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερόμενους δανειολήπτες (Φυσικά και Νομικά πρόσωπα – πολύ μικρές επιχειρήσεις), να ρυθμίσουν τα δάνειά τους απευθείας με το εκάστοτε Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα, σε διμερές επίπεδο αποκλειστικά, μέσω αίτησής τους στη νέα ψηφιακή πλατφόρμα «Κώδικα Δεοντολογίας», η οποία υποστηρίζεται από τη Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.

Με την ηλεκτρονική υποβολή:

-Διευκολύνεται και επιταχύνεται η εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών, προς όφελος των πολιτών καθώς το σύνολο των απαιτούμενων περιουσιακών και εισοδηματικών στοιχείων θα ανακτάται άνευ κόστους για τον πολίτη από τις βάσεις δεδομένων.

-Εξασφαλίζεται η δομημένη διεξαγωγή των προβλεπόμενων διαδικασιών και προθεσμιών και για τα δύο μέρη, ώστε να παρέχεται η καταλληλότερη λύση (προσωρινή ή οριστική διευθέτηση των δανείων), κατόπιν αξιολόγησης.

-Ενισχύεται η διαφάνεια της διαδικασίας σε όλα τα στάδια της αίτησης με την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος.

Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη μέσω του gov.gr στην ενότητα «Περιουσία και Φορολογία» και την υποενότητα «Διαχείριση Οφειλών», στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.gov.gr/ipiresies/periousia-kai-phorologia/diakheirise-opheilon/kodikas-deontologias

Για την άμεση εξυπηρέτηση και ενημέρωση των ενδιαφερομένων, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εντάσσει από σήμερα την υπηρεσία με τίτλο «Κώδικας Δεοντολογίας» στο σύστημα κράτησης myEGDIXlive.

Οι ενδιαφερόμενοι δανειολήπτες, που θα προγραμματίσουν κράτηση (με τηλεφωνική εξυπηρέτηση στο 213.212.5730 ή με τηλεδιάσκεψη στην ψηφιακή πύλη myEGDIX.live.gov.gr), μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται από τους εκπροσώπους Γενικής Γραμματείας, για θέματα που αφορούν τη δημιουργία και υποβολή της αίτησής τους στην εν λόγω πλατφόρμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στοπ Link : https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230205909

ΕΦΚΑ: Νέα χρέη 622 εκατ. σε τρεις μήνες

Αυξάνει την πίεση προς τους οφειλέτες του ΕΦΚΑ το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) προκειμένου να ρυθμίσουν τα χρέη τους μέσω της πάγιας ρύθμισης των έως 24 δόσεων, καθώς μήνα με τον μήνα το ύψος των οφειλών αυξάνεται, με αποτέλεσμα στο τέλος Σεπτεμβρίου να ανέλθει στα 47,1 δισ. ευρώ, αυξημένο κατά 622 εκατ. ευρώ σε σχέση με τα 46,5 δισ. ευρώ του Ιουνίου.

Την ίδια στιγμή, και με στόχο τη στήριξη όσων έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις, το υπουργείο Εργασίας προωθεί διάταξη στο μίνι ασφαλιστικό νομοσχέδιο, με την οποία «παγώνει» έως τον Σεπτέμβριο του 2025 το επιτόκιο στις ρυθμίσεις οφειλών, παρατείνοντας στην πράξη πρόβλεψη που ίσχυε έως και τον περασμένο Σεπτέμβριο, με στόχο την προστασία των οφειλετών από τις αλλεπάλληλες αυξήσεις της ΕΚΤ. Ετσι, το επιτόκιο διατηρείται στο 5,5% για ρυθμίσεις χρεών με 24 δόσεις και θα ισχύει τόσο για ενεργές ρυθμίσεις όσο και για νέες αιτήσεις που θα υποβληθούν έως τον Σεπτέμβριο του 2025.

Οι οφειλές προς τον ΕΦΚΑ αποδεικνύονται άλλωστε «ανοιχτή πληγή» για το ασφαλιστικό σύστημα καθώς, σύμφωνα με την τελευταία τριμηνιαία έκθεση του ΚΕΑΟ για το διάστημα Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2023, οι οφειλές επιχειρήσεων αλλά και φυσικών προσώπων αυξήθηκαν μέσα σε μόλις τρεις μήνες κατά 622 εκατ. ευρώ, λόγω της δημιουργίας νέων οφειλών, της αδυναμίας πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών και ανταπόκρισης στις ρυθμίσεις και βέβαια λόγω των τόκων και των προσαυξήσεων που αυξάνουν το χρέος.

Αναλυτικά, κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους εντάχθηκαν στο ΚΕΑΟ 51.185 νέοι οφειλέτες, με συνολικό χρέος προς την κοινωνική ασφάλιση ύψους 20,72 εκατ. ευρώ. Συνολικά, ο αριθμός των οφειλετών ανέρχεται σε 2.296.099 φυσικά και νομικά πρόσωπα. Μέσα σε ένα χρόνο, οι οφειλές προς το ΚΕΑΟ αυξήθηκαν κατά 1,7 δισ. ευρώ.

Έρχονται κατασχέσεις για χρέη στα Ασφαλιστικά Ταμεία

Μέτρα κατά των οφειλετών δρομολογεί το ΚΕΑΟ, μετά την νέα έκρηξη των οφειλών προς τα Ασφαλιστικά Ταμεία, που έσπασαν για πρώτη φορά το «φράγμα» των 47 δισ. ευρώ. Το ΚΕΑΟ ήδη απέστειλε 17.579 νέες ατομικές ειδοποιήσεις, ασκώντας περισσότερη πίεση στους οφειλέτες, ώστε να ενταχθούν σε κάποιας μορφής ρύθμιση, ή να εξοφλήσουν άπαξ το χρέος τους. Το χρονικό περιθώριο που δίνεται για να τακτοποιηθεί η συγκεκριμένη εκκρεμότητα είναι 20 μέρες μετά την παραλαβή της σχετικής ατομικής ειδοποίησης. Εν συνεχεία ακολουθείται συγκεκριμένη διαδικασία, ώστε να εκκινήσει η λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.

Πιο συγκεκριμένα, το ΚΕΑΟ αξιολογεί τον οφειλέτη μέσω της δημιουργίας ενός ατομικού προφίλ, ακριβώς πριν από τη λήψη αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Εκτός από τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει το ίδιο το Κέντρο από τις αρμόδιες υπηρεσίες του, υπάρχει διασύνδεση με το Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ενώ αξιοποιούνται και στοιχεία από το Γενικό  Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ). Εν συνεχεία, τίθενται προς χρήση ειδικά κριτήρια για να φανεί ο βαθμός εισπραξιμότητας και η επισφάλεια της κάθε οφειλής.

ΕΦΚΑ :Έρχονται αυξήσεις στις εισφορές για τους επαγγελματίες

Περίπου κατά 10 ευρώ το μήνα και 120 ευρώ το χρόνο θα αυξηθούν από την αρχή του έτους οι εισφορές για 9 στους 10 ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που, έχουν επιλέξει να ασφαλιστούν στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του ΕΦΚΑ. Οι αυξήσεις, προβλέπονται από το νόμο του 2020, που θέλει τις εισφορές των μη μισθωτών να αναπροσαρμόζονται με βάση τον πληθωρισμό του προηγούμενου κάθε φορά έτους.

Έτσι, ενώ το 2023 αυξήθηκαν κατά 9,6%, επιβαρύνοντας σημαντικά τους πάνω από 1,3 εκατομμύρια μη μισθωτούς, για το 2024, οι εκτιμήσεις θέλουν τον πληθωρισμό και κατά συνέπεια τις αυξήσεις να κυμαίνονται μεταξύ 4% και 4,3%.

Αυτό, στην πράξη σημαίνει πως η πρώτη, κατώτατη ασφαλιστική κατηγορία του ΕΦΚΑ που επιλέγουν οι 9 στους 10 ελεύθεροι επαγγελματίες, θα ανέλθει στα 240,15, από 230,25 ευρώ το μήνα, στα οποία θα πρέπει να προστεθούν 10 ευρώ που καταβάλλουν οι μη μισθωτοί υπέρ ανεργίας. Δηλαδή, η ετήσια επιβάρυνση των μη μισθωτών θα είναι, μόνο για κύρια ασφάλιση και υγεία, 120 ευρώ.

Εάν οι μη μισθωτοί έχουν ασφάλιση και για επικούριση, τότε θα πρέπει να πληρώσουν επιπλέον, 44,59 ευρώ το μήνα για επικούριση, από 42,76 ευρώ σήμερα (+1,83 ευρώ). Στην περίπτωση που υπάρχει και υποχρέωση για εφάπαξ, η εισφορά ανεβαίνει από 28,51 ευρώ (1η κατηγορία) στα 29,7 ευρώ (+1,2 ευρώ).

Τέλος οι αγρότες από 137,6 ευρώ το μήνα (για κύρια σύνταξη, υγεία και Αγροτική Εστία) στην κατώτατη ασφαλιστική κλάση του πρώην ΟΓΑ, θα κληθούν να καταβάλλουν 143 ευρώ το μήνα, ή συν 77 ευρώ το χρόνο.

ΕΦΚΑ: Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία παρακολούθησης του αιτήματος συνταξιοδότησης

«Παράθυρο» σε προσωποποιημένη πληροφόρηση για τους συνταξιούχους του Δημοσίου «ανοίγει» ο e-ΕΦΚΑ σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ). Η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία τέθηκε σε λειτουργία στον ιστότοπο του φορέα (www.efka.gov.gr) και, πλέον, παρέχεται η δυνατότητα στον πολίτη να παρακολουθεί την πορεία της αίτησης συνταξιοδότησής του σε κύριο φορέα του δημοσίου τομέα. Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι, αφού προηγουμένως έχουν προβεί σε αυθεντικοποίηση με τη χρήση των κωδικών taxis, μπορούν να ακολουθήσουν τη διαδρομή: Ηλ. Υπηρεσίες -> Θεματική ενότητα: Δημόσιοι Υπάλληλοι & ΝΠΔΔ Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες -> «Παρακολούθηση πορείας αίτησης συνταξιοδότησης κύριου φορέα

ΕΛΣΤΑΤ : «Βόμβα» στα θεμέλια του ασφαλιστικού το δημογραφικό

Βάσει των τελευταίων στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, το 2022 κατεγράφησαν οι λιγότερες γεννήσεις των τελευταίων 90 ετών, από όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. Οι γεννήσεις την περασμένη χρονιά ήταν κατά 10,3% μειωμένες σε σύγκριση με το 2021, ενώ ήταν περίπου οι μισές σε σχέση με το 1980. Με βάση τις εκτιμήσεις αναλυτών, εκτιμάται ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας θα παρουσιάσει σημαντική μείωση έως το 2050.

Το δημογραφικό πρόβλημα αποτελεί «βόμβα» στα θεμέλια του ασφαλιστικού, δεδομένου ότι όλο και μικρότερος πληθυσμός εργαζομένων πρέπει να καλύπτει τις συνταξιοδοτικές ανάγκες όλο και μεγαλύτερου αριθμού συνταξιούχων.

Βάσει στοιχείων έκθεσης του ΟΟΣΑ, το 1990 αντιστοιχούσαν 23 συνταξιούχοι σε 100 εργαζόμενους και το 2020 αντιστοιχούσαν 38 συνταξιούχοι σε 100 εργαζόμενους. Με βάσει τις εκτιμήσεις, το 2050 θα αντιστοιχούν 75 συνταξιούχοι σε 100 εργαζομένους.

Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το ανταποδοτικό σύστημα, οι εισφορές των νυν εργαζομένων τροφοδοτούν τις συντάξεις των νυν συνταξιούχων. Βάσει των προβλέψεων του ΟΟΣΑ, για να παραμείνει βιώσιμο το ασφαλιστικό, θα πρέπει η Ελλάδα να προχωρήσει σε περαιτέρω αύξηση των ορίων για τη συνταξιοδότηση, κατά 1,5 χρόνο το 2035 και κατά 2,8 χρόνια το 2050.

Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, το  2022, οι θάνατοι ξεπέρασαν κατά 64.260 τις γεννήσεις, «χάθηκε» δηλαδή μία πόλη στο μέγεθος περίπου της Λαμίας. Βάσει των στοιχείων, οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2022 ανήλθαν σε 76.541 (39.558 αγόρια και 36.983 κορίτσια), ενώ το 2021 ήταν 85.346 (43.998 αγόρια και 41.348 κορίτσια). Παρουσίασαν, δηλαδή, μείωση κατά 10,3% σε μία χρονιά. Από την άλλη πλευρά, οι θάνατοι το 2022 ανήλθαν σε 140.801 (70.802 άνδρες και 69.999 γυναίκες), καταγράφοντας μείωση 2,2% σε σχέση με το 2021 που ήταν 143.923 (73.420 άνδρες και 70.503 γυναίκες).

ΕΛΣΤΑΤ : Χριστούγεννα με πρωταθλητισμό ακρίβειας σε λάδι, κρέας και γάλα

Μόνο η Ισπανία, μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης εμφάνισε τον Νοέμβριο υψηλότερο πληθωρισμό τροφίμων σε σχέση με την Ελλάδα.

Τα στοιχεία της Eurostat αποκαλύπτουν ότι σε μια σειρά βασικών αγαθών ο πληθωρισμός συνεχίζει να τρέχει στην Ελλάδα με πολλαπλάσια ταχύτητα σε σχέση με την ευρωζώνη, με το νέο «εφιάλτη» να εντοπίζεται στις τιμές του ελαιολάδου.

Με τη μειωμένη παραγωγή να αποτελεί την κοινή συνισταμένη βασικών ελαιοπαραγωγικών χωρών, οι τιμές του ελαιολάδου έχουν χτυπήσει κόκκινο και συνολικά στην ευρωζώνη ήταν αυξημένες κατά 52,3% τον Νοέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα. Η Ισπανία κρατά τα σκήπτρα των ανατιμήσεων στο λάδι με ανατιμήσεις 66,7% για να ακολουθήσει η Ελλάδα με αύξηση τιμών κατά 54,5%.

Ο πρωταθλητισμός πληθωρισμού τροφίμων στην Ελλάδα αγγίζει με μεγάλη ένταση και το κρέας. Στο 8% ο επιμέρους δείκτης στην Ελλάδα, έναντι 4,9% στην ευρωζώνη με μόνη χειρότερη επίδοση αυτή της Λιθουανίας όπου η αύξηση είναι 8,8% τον Νοέμβριο σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα.

Στο γάλα, ο πληθωρισμός έχει κατεβάσει ταχύτητα στην Ελλάδα στο 0,5% τον Νοέμβριο αλλά στην ευρωζώνη έχει γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο με μεταβολή -0,6%. «Χειρότερη» όλων των χωρών της ευρωζώνης, σε αυτό το μέτωπο είναι η Γαλλία όπου οι τιμές για το φρέσκο πλήρες γάλα είναι υψηλότερες κατά 10,1% τον Νοέμβριο σε ετήσια βάση.

Στο ψωμί από την άλλη πλευρά, ο πληθωρισμός έχει συγκρατηθεί στην Ελλάδα στο 3,2% λιγότερο από το μισό σε σχέση με το 7,2% της ευρωζώνης με τους Γερμανούς να έρχονται αντιμέτωποι με τιμές υψηλότερες κατά 9,3% τον Νοέμβριο σε σχέση με τον αντίστοιχο περυσινό μήνα.

Τα στοιχεία της Eurostat για τον Νοέμβριο έδειξαν αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,9% στην Ελλάδα έναντι 3,8% τον Οκτώβριο με το μέσο δείκτη της ευρωζώνης στο 2,4%.

«Φέσι» 3,270 δισ. ευρώ έχει βάλει στην αγορά το Δημόσιο

Θεωρητικά, εδώ και χρόνια θα έπρεπε να έχουν μηδενιστεί. Αντ’ αυτού, τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου έχουν ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ εκ των οποίων περίπου 2,5 δισ. ευρώ αφορούν σε ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης με αιχμή τα νοσοκομεία.

Τα στοιχεία τα οποία αναμένεται να δημοσιευθούν εντός των επομένων ημερών για τον Οκτώβριο, δείχνουν σύμφωνα με πληροφορίες, ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις φορέων της γενικής κυβέρνησης συνολικού ύψους 2,495 δισ. ευρώ, σχεδόν 1,3 δισ. ευρώ παραπάνω σε σχέση με την ελάχιστη τιμή που είχαν φτάσει τον Δεκέμβριο του 2020 (1,228 δισ.ευρώ).

Είναι σαφώς υποπολλαπλάσια από τα 4,696 δισ. ευρώ του Δεκεμβρίου 2015 αλλά απέχουν πολύ από το στόχο για μηδενισμό τους -ακόμα και σε όρους καθαρών υποχρεώσεων- που έχει αναλάβει η χώρα τόσο τα μνημονιακά χρόνια όσο και μεταμνημονιακά. Μάλιστα, αν προστεθούν και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων που ανέρχονται σε 775 εκατ. ευρώ (ήταν 1,283 δισ. ευρώ το 2015 και υποχώρησαν έως και τα 506 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2018), το συνολικό «φέσι» στην αγορά φτάνει τα 3,270 δισ. ευρώ.

Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει πως μεγάλος ασθενής παραμένουν τα νοσοκομεία με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους να έχουν κάνει άλμα στα 1,403 δισ. ευρώ. Οι οφειλές αυτές είχαν υποχωρήσει ακόμα και στα 294 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2018.

Αρμόδιες πηγές του υπουργείου Οικονομικών οι οποίες ρωτήθηκαν σχετικά, παραπέμπουν σε όσα αναγράφονται στον προϋπολογισμό του 2024 που συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή δείχνοντας ως βασικούς υπαίτιους τις καθυστερήσεις συμψηφισμών με rebate και clawback.

Ξεκίνησαν οι πληρωμές για το μεταφορικό ισοδύναμο

Ξεκίνησαν οι καταβολές του μεταφορικού ισοδύναμου που θα αγγίξουν τα 10 εκατ. ευρώ στους δικαιούχους από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής μετά την έγκριση των σχετικών πιστώσεων από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε ο Γιάννης Παππάς, Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι πληρωμές αφορούν 117.924 πολίτες και 337.161 ακτοπλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια για το 2022 καθώς και καύσιμα για το πρώτο τετράμηνο του 2023. Αναφορικά με τα καύσιμα των επιχειρήσεων, οι καταβολές αφορούν 2.974 επιχειρήσεις για το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε 43 νησιά.

Στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταβολής των πιστώσεων, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 θα συνεχιστούν οι καταβολές.

Έναρξη Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας ή και ιδιωτικής χρήσης

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6458/Β/13.11.2023 η Απόφαση Αριθμ. 329369 της Υφυπουργού Υποδομών & Μεταφορών με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου λειτουργούντων συνεργείων και υπευθύνων τεχνιτών αυτών, σταθμών οχημάτων, λιπαντηρίων, πλυντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας.» καθώς και η Απόφαση Αριθμ. 329718 (ΦΕΚ 6491/Β/15.11.2023) με θέμα «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων για τη δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων «Πρατηρίων παροχής καυσίμων και ενέργειας, πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης» και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου των λειτουργούντων συνεργείων και των υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των σταθμών οχημάτων, των πλυντηρίων, των λιπαντηρίων και των λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων συνεργείων και υπεύθυνων τεχνιτών αυτών, των λειτουργούντων σταθμών οχημάτων, πλυντηρίων, λιπαντηρίων και λοιπών συναφών εγκαταστάσεων εξυπηρέτησης οχημάτων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών δεδομένων των ελέγχων.  Η καταχώρηση των στοιχείων των λειτουργούντων εγκαταστάσεων από τους εκμεταλλευτές ολοκληρώνεται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη λειτουργίας του μητρώου.  Η γνωστοποίηση μεταβολής των στοιχείων της εγκατάστασης, συνοδεύεται υποχρεωτικά από τη σχετική «Βεβαίωση Καταχώρησης στο Ψηφιακό Μητρώο».

Σκοπός της δημιουργίας του Ψηφιακού Μητρώου πρατηρίων στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος των λειτουργούντων πρατηρίων, καθώς και η συγκέντρωση, επεξεργασία και αποστολή αρμοδίως των στοιχείων των σχετικών δεδομένων των ελέγχων.

Το Ψηφιακό Μητρώο αποτελείται από το υποσύστημα ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων και τη διαδικτυακή πύλη μέσω της οποίας ο κάθε χρήστης εκτελεί τις συγκεκριμένες λειτουργίες. Η διαδικτυακή πύλη φιλοξενείται στο cloud της Γ.Γ.Π.Σ και είναι προσβάσιμη μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ, με χρήση φυλλομετρητών ιστού (web browser) και διαπιστευτηρίων [αναγνωριστικό χρήστη (user-name) και κωδικό πρόσβασης (password)]. Το Ψηφιακό Μητρώο χρησιμοποιεί την υπηρεσία αυθεντικοποίησης χρηστών με χρήση διαπιστευτηρίων TAXISnet, με ενσωματωμένη την λειτουργικότητα του πρωτοκόλλου αυθεντικοποίησης oAuth 2.0 στην πληροφοριακό σύστημά του, χρησιμοποιώντας τις προδιαγραφές που δίνονται από την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. Περισσότερες λεπτομέρειες στον σύνδεσμο :  https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230206458  και στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230206491

Πλαφόν 3% στις επαγγελματικές μισθώσεις και για το 2024

Με το νομοσχέδιο «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» που κατατέθηκε στη Βουλή προβλέπεται μεταξύ άλλων διάταξη με την οποία παρατείνεται και για το έτος 2024 η διάταξη για το ανώτατο ποσοστό τρία τοις εκατό (3%) αναπροσαρμογής του μισθώματος των εμπορικών μισθώσεων.

Ξεκίνησε από 12 Δεκεμβρίου το Εορταστικό ωράριο καταστημάτων

Από την Τρίτη 12 Δεκεμβρίου ξεκίνησε το εορταστικό ωράριο για τα καταστήματα. Μάλιστα σύμφωνα με το εορταστικό ωράριο τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τρεις Κυριακές στις 17, 24 και 31 Δεκεμβρίου. Σημειώνεται δε πως τα καταστήματα τις ημέρες αυτές στην Χαλκιδική αναμένεται να λειτουργήσουν από τις 9 π.μ μέχρι τις 9μμ με σπαστό ωράριο. Υπενθυμίζουμε ότι σε κάθε Δήμο ο τοπικός Εμπορικός Σύλλογος είναι υπεύθυνος για τη διαμόρφωση του εορταστικού ωραρίου της αγοράς. Σημειώνεται ότι την Δευτέρα 25 και την Τρίτη 26 Δεκεμβρίου καθώς και τη Δευτέρα 1 Ιανουαρίου και την Τρίτη 2 Ιανουαρίου τα καταστήματα θα είναι κλειστά.

Οι χειμερινές εκπτώσεις 2024 αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τις 8 Ιανουαρίου μέχρι και τις 29 Φεβρουαρίου 2024.Τα καταστήματα αναμένεται να ανοίξουν ξανά την πρώτη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων, δηλαδή στις 14 Ιανουαρίου. 

Ξεκινά στις 13 Δεκεμβρίου το «Καλάθι των Χριστουγέννων»

Το καλάθι των Χριστουγέννων θα ξεκινήσει στις 13/12/2023 με ισχύ έως 3 Ιανουαρίου 2024, το οποίο αποτελεί επέκταση του «Καλαθιού του Νοικοκυριού» που είναι ήδη σε ισχύ, καθώς προστίθενται 6 νέες κατηγορίες τροφίμων για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι και θα περιέχει γαλοπούλα,  σοκολάτες, τσουρέκι, βασιλόπιτα (τσουρέκι) , αρνί , κατσίκι.  Περισσότερες λεπτομέρειες στο ΦΕΚ 6967/Β/11.12.2023 με θέμα «Καθορισμός κατηγοριών προϊόντων που εντάσσονται στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθορισμός συχνότητας αποστολής του καταλόγου προϊόντων από τους υπόχρεους, ορισμός της αρμόδιας αρχής ελέγχου, καθορισμός διαδικασίας είσπραξης των προστίμων και λοιπά ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή του άρθρου 55 του ν. 5045/2023 (Α’ 136) – Τροποποίηση της υπ’ αρ. 75926/25-08-2023 (Β’ 5222) απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.» & στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230206967

Έρχεται και το «καλάθι του Άγιου Βασίλη» από 15 Δεκεμβρίου

Εκτός, από το καλάθι των Χριστουγέννων, έρχεται και το καλάθι του Άγιου Βασίλη από τις 15/12/2023 έως και την 10η Ιανουαρίου 2024 και  θα περιλαμβάνει αρκετές κατηγορίες παιχνιδιών, ενώ ο σκοπός του είναι η συγκράτηση των τιμών και η διευκόλυνση των καταναλωτών να προμηθευτούν τα απαραίτητα δώρα των ημερών. Συγκεκριμένα, όλα τα καταστήματα και οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο πάνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, που εξειδικεύονται στη πώληση παιχνιδιών, υποχρεώνονται να αποστέλλουν στο υπουργείο Ανάπτυξης λίστα με παιχνίδια τα οποία θα παρέχουν σε προσιτές τιμές. Η λίστα αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστο ένα παιχνίδι για κάθε κατηγορία που εμπορεύεται το κατάστημα.  Οι κατηγορίες παιχνιδιών που αναμένεται να συμπεριληφθούν στο καλάθι είναι οι εξής: Επιτραπέζια, κούκλες, κουκλόσπιτα, βρεφικά παιχνίδια, φιγούρες δράσης, παιχνίδια κατασκευών, οχήματα, τηλεκατευθυνόμενα, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικά παιχνίδια, λούτρινα αλλά και μουσικά παιχνίδια. Σημειώνεται πως προαιρετικά, και εφόσον το επιθυμούν, μπορούν και επιχειρήσεις με κάτω από ένα εκατομμύριο μεικτό τζίρο να διαθέτουν «καλάθι του Άη Βασίλη». Σε κάθε περίπτωση γι’ αυτούς το καλάθι δεν είναι υποχρεωτικό. Λεπτομέρειες στο ΦΕΚ 207/Α/13.12.2023 , Ν.5076, άρθρο 34 ) «Παρατηρητήριο τιμών παιδικών παιχνιδιών «Το καλάθι του Αϊ Βασίλη» – Τροποποίηση άρθρου 127 ν. 5003/2022) και στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230100207

ΥΠΑΝ : Πληροφορίες για τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας με ισχύ από 01.01.2024

Τα νέα τιμολόγια ρεύματος, που θα ισχύουν από 1.1.2024 προάγουν τη διαφανή και απλοποιημένη πληροφόρηση, προς όφελος των καταναλωτών, για τις τιμές των παρόχων. Για πρώτη φορά, κάθε καταναλωτής θα ξέρει με ακρίβεια τί πληρώνει στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας και σε ποιο είδος τιμολογίου βρίσκεται, καθώς εισάγεται χρωματική σήμανση, για κάθε τύπο τιμολογίου (μπλε τα σταθερά, πράσινο το ειδικό τιμολόγιο, κίτρινο τα κυμαινόμενα και πορτοκαλί τα δυναμικά).

Με το νόμο 5066/2023, θεσπίστηκε το ειδικό τιμολόγιο (με πράσινη σήμανση), το οποίο έχει κοινά χαρακτηριστικά για όλους τους παρόχους. Βασικά του πλεονεκτήματα είναι πως η τελική τιμή θα είναι γνωστή την 1η ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης, καθώς και ότι θα διευκολύνει τους καταναλωτές να συγκρίνουν τις τιμές μεταξύ των παρόχων, δίνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο τη δυνατότητα στον καταναλωτή να κάνει την πιο συμφέρουσα επιλογή. Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για τα νέα τιμολόγια ρεύματος στον σύνδεσμο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας https://ypen.gov.gr/plirofories-gia-ta-timologia-ilektrikis-energeias-me-ischy-apo-01-01-2024/

Πράσινο Τιμολόγιο Ρεύματος : Υπεγράφη η απόφαση για την εφαρμογή από 1-1-2024

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ειδικού, πράσινου τιμολογίου, το οποίο θα τεθεί σε ισχύ από την 1η.1.2024, προσδιορίζονται στην Υπουργική Απόφαση (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/120637/2107_ΦΕΚ 6600/Β/21.11.2023), που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης και η Υφυπουργός, κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου.

Στην εν λόγω Απόφαση εξειδικεύεται μία σειρά από βασικά ζητήματα, σε σχέση με το νέο, πράσινο τιμολόγιο. Πιο συγκεκριμένα:

– Η τελική τιμή προμήθειας θα ανακοινώνεται έως την πρώτη ημέρα κάθε μήνα κατανάλωσης.

– Το ειδικό τιμολόγιο θα μπορεί να εμπεριέχει και πάγια χρέωση προμήθειας, ύψους έως 5 ευρώ ανά μήνα, καθώς και εκπτώσεις.

– Από τις βασικότερες καινοτομίες του είναι πως στο λογαριασμό κατανάλωσης, ο πάροχος θα αποτυπώνει ενιαία -μετά τον υπολογισμό τυχόν εκπτώσεων- την τελική τιμή προμήθειας σε €/MWh ανά μήνα τιμολόγησης.

– Η βασική τιμή προμήθειας θα παραμένει σταθερή, κατ’ ελάχιστον για έξι μήνες, ενώ η πάγια χρέωση προμήθειας και οι εκπτώσεις θα μπορούν να τροποποιούνται κάθε μήνα, κατόπιν ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα των παρόχων και ενημέρωσης με τον πρώτο λογαριασμό κατανάλωσης που θα ακολουθεί την τροποποίηση.

– Οι πάροχοι υποχρεούνται να δημοσιεύσουν στην ιστοσελίδα τους -σε ευδιάκριτο σημείο- και να κοινοποιήσουν στη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.), μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2023, όλες τις τιμολογιακές παραμέτρους του ειδικού τιμολογίου, που θα ισχύει για κάθε κατηγορία πελατών.

– Από την 1η Ιανουαρίου 2024 εισάγεται στους λογαριασμούς κατανάλωσης και σε κάθε ενημερωτικό μήνυμα των παρόχων στους πελάτες τους (ηλεκτρονικό ή έντυπο), κωδικός QR και το link του εργαλείου σύγκρισης τιμών της Ρ.Α.Α.Ε.Υ. (energycost.gr). Κατά αυτό τον τρόπο, ο καταναλωτής θα μπορεί εύκολα να συγκρίνει το κοινό τιμολόγιο μεταξύ των παρόχων και να επιλέγει αυτό που επιθυμεί ανάλογα με τις ανάγκες του.

– Οι καταναλωτές που δεν θα επιλέξουν κάποιο από τα διαθέσιμα τιμολόγια (σταθερό: μπλε, κυμαινόμενο: κίτρινο, δυναμικό: πορτοκαλί, ειδικό: πράσινο), θα μεταπέσουν, αυτομάτως, στο πράσινο τιμολόγιο. Παρόλα αυτά, θα υπάρχει η δυνατότητα να επιστρέψουν στην προηγούμενη σύμβαση με τον πάροχό τους με μία απλή διαδικασία έως την 31η.1.2024 και να επιλέγουν οποιοδήποτε είδους τιμολογίου ή πάροχο, με κατάρτιση σχετικής σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή.

– Το ειδικό τιμολόγιο προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα προσφέρεται από τους παρόχους και μπορεί να επιλέγεται από τους καταναλωτές και μετά την 31η Δεκεμβρίου του 2024.

Υπογραμμίζεται πως η Ρ.Α.Α.Ε.Υ. θα παρακολουθεί την εφαρμογή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, ιδίως ως προς τη διαμόρφωση των τιμών, τη διαφάνεια, τις συνθήκες ανταγωνισμού και την εμφάνιση καταχρηστικών πρακτικών.

Στον σύνδεσμο (www.energycost.gr) μπορεί να συγκρίνει ο καταναλωτής τις χρεώσεις του κάθε παρόχου. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για το πράσινο τιμολόγιο στον σύνδεσμο https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20230206600

Προ των πυλών νέες αυξήσεις στο ρεύμα

Οι ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο, εφόσον διατηρηθούν οι σημερινές τάσεις της αγοράς, οδηγούν σε αυξήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος, όπως εκτιμούν στελέχη της ελληνικής αγοράς προμήθειας ρεύματος. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι οι αυξήσεις θα πάρουν σάρκα και οστά τον Ιανουάριο, ως αποτέλεσμα της πορείας των τιμών του φυσικού αερίου, των δικαιωμάτων εκπομπής CO2, αλλά και ενδεχόμενης νέας αύξησης στα ήδη υψηλά επιτόκια δανεισμού. Εάν οι παράμετροι του κόστους διατηρηθούν στα σημερινά επίπεδα, τότε τα νέα τιμολόγια ρεύματος που θα κάνουν την εμφάνισή τους από το νέο έτος εκτιμάται ότι θα είναι αυξημένα σε ποσοστό της τάξης του 15%, με τις εταιρείες ενδεχομένως να απορροφούν ένα μικρό μέρος της τάξης του 3% έως 4%.

4η ακριβότερη στην Ευρώπη η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού το 2023

Τη μειονεκτική θέση στην οποία βρίσκεται η ελληνική αγορά ηλεκτρισμού επιβεβαιώνουν τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία για το μέσο κόστος του ρεύματος στη χονδρική, στις ευρωπαϊκές χώρες το 2023. Σύμφωνα με αυτά τα στοιχεία, η ελληνική αγορά βρίσκεται στην 4η θέση μεταξύ των πιο ακριβών στην Ευρώπη, πίσω μόνο από τις αγορές της Ιταλίας, της Μάλτας και της Ιρλανδίας. 

Η υψηλή κατάταξη της χώρας μας μεταξύ των πιο ακριβών αγορών της Ευρώπης, έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς βάσει των χονδρεμπορικών τιμών του ρεύματος, διαμορφώνονται και οι λιανικές τιμές για τους καταναλωτές. Ακόμη και το περίφημο πράσινο τιμολόγιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου διαμορφώνεται μέσα από μια εξίσωση στην οποία μεταβλητή είναι η τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς του ρεύματος. 

Καθίσταται σαφές λοιπόν, ότι η αναποτελεσματική λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς που έχει ως αποτέλεσμα την εκτίναξη των τιμών και την κατάταξη της Ελλάδας στις πιο ακριβές αγορές της Ευρώπης, πρωτίστως επηρεάζει τους Έλληνες καταναλωτές και το κόστος που επιβαρύνονται για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Πιο αναλυτικά, ως προς την κατάταξη της Ελλάδας, με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία για το 2023 μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου, η μέση τιμή χονδρικής του ρεύματος στη χώρα μας ήταν 120,32 ευρώ/MWh. Οι τρεις χώρες που έχουν ακριβότερες τιμές είναι η Ιταλία με 128,14 ευρώ/MWh, η Μάλτα με 126,88 ευρώ/MWh και η Ιρλανδία με 124,89 ευρώ/MWh. Μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Πολωνία με 114,64 ευρώ/MWh, η Μεγάλη Βρετανία με 110,73 ευρώ/MWh, η Ελβετία με 110,09 ευρώ/MWh και η Ουγγαρία με 109,35 ευρώ/MWh. 

Γειτονικές χώρες της περιοχής μας όπως η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν σημαντικά χαμηλότερες τιμές στα 105,93 ευρώ/MWh και στα 105,87 ευρώ/MWh αντίστοιχα. Μεγάλες χώρες της κεντρικής Ευρώπης όπως η Γαλλία και η Γερμανία έχουν τιμές κάτω από τα 100 ευρώ/MWh, στα 99,69 ευρώ/MWh και στα 97,98 ευρώ/MWh αντίστοιχα. 

Όσο για τις φθηνότερες Σκανδιναβικές αγορές εκεί η σύγκριση προκαλεί θλίψη, καθώς στη Σουηδία η μέση τιμή για το 2023 είναι 51,59 ευρώ/MWh, στη Φινλανδία 56,53 ευρώ/MWh και στη Νορβηγία 61,13 ευρώ/MWh.

Επίδομα ρεύματος: Πότε κάνουμε αίτηση

Το επίδομα ρεύματος για εκείνους που θα επιλέξουν τη θέρμανση μέσω ηλεκτρικού, θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2024. Μάλιστα, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την κυβέρνηση, το ανώτατο ποσό της ενίσχυσης θα είναι 480 ευρώ, αντί για έως 800 ευρώ που είναι το επίδομα θέρμανσης, και αφορά περίπου σε 1,2 εκατομμύρια καταναλωτές. Πρέπει να επισημανθεί πως από το επίδομα ρεύματος για θέρμανση εξαιρούνται όσοι/όσες λαμβάνουν το επίδομα θέρμανσης για πετρέλαιο, φυσικό αέριο και άλλες μορφές θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2023-2024. Επιπρόσθετα, εξαιρούνται όσοι/όσες ανήκουν στα Κοινωνικά Τιμολόγια, οι οποίοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν επιδότηση μέσω των λογαριασμών ρεύματος. Οι αιτήσεις γίνονται μέσω της πλατφόρμας «myΘέρμανση» της ΑΑΔΕ, στην οποία θα υποβάλλονται αιτήσεις για ένταξη στο Μητρώο της έκτακτης ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι κάθε νοικοκυριό μπορεί να υποβάλει μία αίτηση, καταχωρώντας τον αριθμό παροχής της κύριας κατοικίας του. Το ύψος της έκτακτης ενίσχυσης για κάθε μήνα θα ανέλθει σε 60 ευρώ επί τις βαθμοημέρες του κάθε οικισμού. Λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών σε οικισμούς με δριμύ ψύχος (συντελεστής βαθμοημερών άνω του ένα), το υπολογιζόμενο ύψος της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 25% για τους δικαιούχους που διαμένουν σε αυτούς και δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 160 ευρώ ανά μήνα και αντιστοίχως τα 480 ευρώ σε τριμηνιαία βάση κατ’ ανώτατο όριο. Με βάση τα παραπάνω, το εύρος της τρίμηνης ενίσχυσης κυμαίνεται από 45 έως 480 ευρώ. Η έκπτωση θα εφαρμοστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας (έναντι ή εκκαθαριστικό) που αφορούν στην περίοδο ενίσχυσης (1η Ιανουαρίου – 31 Μαρτίου 2024). Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός περιλαμβάνει ένα διάστημα του μήνα, η μηνιαία επιδότηση επιμερίζεται αναλογικά στις ημέρες του μήνα που αφορά, εντός της περιόδου ενίσχυσης.

Παρατείνεται έως 31 Δεκεμβρίου 2023 η συμφωνία για τα πνευματικά δικαιώματα

Η υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας που προχώρησαν η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης Μουσικών Πνευματικών Δικαιωμάτων – η Αυτοδιαχείριση, από τη Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, παρατείνεται έως το τέλος του έτους.

 Η συμφωνία αυτή έρχεται να ρυθμίσει το τοπίο των πνευματικών δικαιωμάτων για το διάστημα 2018-2022 και αφορά στην έκδοση της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικής την οποία προμηθεύονται οι επιχειρήσεις.

Η συμφωνία αυτή, χαρακτηρίζεται καίριας σημασίας από την επιμελητηριακή κοινότητα και ήταν πολλές και συστηματικές οι προσπάθειες που έγιναν για την επίτευξή της.  Με την συμφωνία αυτή, όλες οι επιχειρήσεις, στις οποίες είχαν επιβληθεί εξοντωτικά πρόστιμα και βρίσκονταν σε δικαστική διαμάχη με το φορέα, θα μπορέσουν να κλείσουν τις υποθέσεις τους και μάλιστα ρυθμίζοντας εξωδικαστικά και με ευνοϊκούς όρους παλιότερα χρέη. Στην προσπάθεια αυτή συμμετείχε ενεργά και συστηματικά και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης ο οποίος δήλωσε ιδιαίτερα ικανοποιημένος με την εξέλιξη, καθώς έτυχε ευρείας αποδοχής το πάγιο αίτημα των Επιμελητηρίων για μια εταιρεία και έναν κατάλογο χρέωσης. Λεπτομέρειες σχετικά με τη συμφωνία στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο link : https://epihal.gr/simfonia-autodiaxeirisi-keee-pneumatika-dikaiomata/ 

 Αλλαγές στις ετικέτες των κρασιών – Υποχρεωτική στο εξής η αναγραφή της σύνθεσης

 Κατάλογος συστατικών και διατροφικές πληροφορίες: η σύσταση του οίνου που παράγεται από σήμερα και πωλείται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση καθίσταται υποχρεωτικό να αναγράφεται σε ετικέτα ή μέσω κώδικα QR τον οποίο μπορεί κανείς να διαβάσει με το smartphone του. Ο οίνος απολάμβανε εδώ και καιρό μια εξαίρεση απ’ αυτό τον κανόνα, καθώς έπρεπε να αναφέρονται μόνο τα αλλεργιογόνα συστατικά του, όπως τα θειώδη. Όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε νέους κανονισμούς οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλους τους οίνους που παράγονται από τις 8 Δεκεμβρίου. Για τους μη αφρώδεις οίνους, οι νέοι κανονισμοί δεν αφορούν όλους αυτούς που τα χαρακτηριστικά τους έχουν ήδη φθάσει στο απαιτούμενο επίπεδο, και θα ισχύσουν συνεπώς μάλλον για τους επόμενους τρύγους. Για τους αφρώδεις οίνους όπως η σαμπάνια, αυτοί που προέρχονται από τον τρύγο του 2023 και θα περάσουν από δεύτερη ζύμωση μετά την 8η Δεκεμβρίου, θα πρέπει να υπακούν στους νέους κανονισμούς. Οι οινοποιοί μπορούν να επιλέξουν να αναφέρουν τις πληροφορίες αυτές στην ετικέτα ή μέσω ενός κώδικα QR που θα παραπέμπει σε ιστότοπο στο Ίντερνετ.

 «Οδηγίες για το πρωινό»: ακριβέστερη σήμανση για μέλια, χυμούς και μαρμελάδες

 Το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την αναθεώρηση των λεγόμενων «οδηγιών για το πρωινό» με 522 ψήφους υπέρ, 13 κατά και 65 αποχές. Η πρόταση επικαιροποιεί τους κανόνες σχετικά με τα συστατικά, την ονομασία, τη σήμανση και την παρουσίαση ορισμένων τροφίμων που συμπεριλαμβάνονται συχνά στο πρωινό.

Οι ευρωβουλευτές συμφωνούν ότι η χώρα συγκομιδής του μελιού πρέπει να αναγράφεται στην ετικέτα, ενώ για τους χυμούς φρούτων, τις μαρμελάδες και τον γλυκό πολτό κάστανου πρέπει επίσης να αναγράφεται στην εμπρόσθια ετικέτα η χώρα καταγωγής των φρούτων που χρησιμοποιούνται. Εάν το μέλι ή ο καρπός που χρησιμοποιείται προέρχεται από περισσότερες από μία χώρες, οι ευρωβουλευτές ζητούν οι χώρες καταγωγής να αναγράφονται στην ετικέτα κατά φθίνουσα σειρά σύμφωνα με την αναλογία τους στο τελικό προϊόν.

Για τον περιορισμό της απάτης, οι ευρωβουλευτές ζητούν να δημιουργηθεί ένα σύστημα ιχνηλασιμότητας για την αλυσίδα εφοδιασμού μελιού που θα επιτρέπει τον έλεγχο της προέλευσης των προϊόντων. Το Κοινοβούλιο στηρίζει επίσης τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού «εργαστηρίου αναφοράς» για το μέλι με σκοπό τη βελτίωση των ελέγχων και την ανίχνευση νοθείας μέσω συστηματικών δοκιμών.

Οι ευρωβουλευτές προτείνουν να επιτρέπεται η σήμανση «περιέχει μόνο φυσικά σάκχαρα» για τους χυμούς φρούτων. Για να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα χαμηλής περιεκτικότητας σε ζάχαρη, οι «ανασυσταθέντες» χυμοί φρούτων μπορούν να φέρουν την ένδειξη «χυμός φρούτων μειωμένης περιεκτικότητας σε σάκχαρα».

Οι νέες τεχνικές που αφαιρούν τα φυσικά σάκχαρα από χυμούς φρούτων, μαρμελάδες, ζελέ ή γάλα δεν θα πρέπει να οδηγούν στη χρήση γλυκαντικών για την αντιστάθμιση της επίδρασης της μείωσης της ζάχαρης στη γεύση, την υφή και την ποιότητα του τελικού προϊόντος. Επίσης, οι ετικέτες τροφίμων με μειωμένη περιεκτικότητα σε ζάχαρη δεν πρέπει να περιέχουν ισχυρισμούς σχετικά με θετικές ιδιότητες όπως οφέλη για την υγεία.

Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει συνομιλίες με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας.  Η αναθεώρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών εμπορίας για τις σχετικές «οδηγίες για το πρωινό» προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 21 Απριλίου 2023 με σκοπό την επικαιροποίηση των υφιστάμενων προδιαγραφών που βρίσκονται σε ισχύ εδώ για πάνω από 20 χρόνια. Το Κοινοβούλιο είναι πλέον έτοιμο να ξεκινήσει συνομιλίες με τις κυβερνήσεις των κρατών μελών σχετικά με την τελική μορφή της νομοθεσίας.

Αίτημα για παροχή βοήθειας προς τους πληγέντες Θεσσαλούς μελισσοκόμους της Καρδίτσας

Ο Σύλλογος Μελισσοκόμων Καρδίτσας με σχετική επιστολή του απευθύνεται στον επιχειρηματικό κόσμο, προκειμένου να παρουσιάσει το τεράστιο μέγεθος της καταστροφής, οικολογικής κυρίως και κατόπιν οικονομικής, που έχουν υποστεί οι μελισσοκόμοι μετά την πρωτοφανή πλημμύρα Ντάνιελ.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τεράστια αυτή καταστροφή, ζητείται η στήριξη των μελισσοκόμων είτε σε μελισσοκομικά είδη (κυψέλες, μελισσοσμήνη, τροφές μελισσών κ.λπ.) είτε σε χρήματα, με τα οποία θα αγοραστεί μελισσοκομικός εξοπλισμός, ο οποίος θα διανεμηθεί διαφανώς στα μέλη του Συλλόγου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο email: [email protected].

Επικαιροποιημένη έρευνα αγοράς για τον κλάδο ελαιολάδου στην Ισπανία

Επικαιροποιημένη μελέτη Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης με στοιχεία του ισπανικού κλάδου ελαιολάδου, της παραγωγής, του εξωτερικού εμπορίου και του διμερούς εμπορίου Ελλάδος-Ισπανίας είναι αναρτημένη στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο https://epihal.gr/erevna-agoras-elaioladou-stin-ispania/ .  Εν θέματι έρευνα έχει αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη ΑGORA.

Επιχειρηματικός Οδηγός Σερβίας για το 2023

Ο Οδηγός έχει αναρτηθεί και στη διαδικτυακή πύλη εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας μας  www.agora.mfa.gr στον σύνδεσμο:  https://agora.mfa.gr/infofiles-menu/infofile/86068

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   αριθμ. 72/2023

Tο  Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, βάσει της υπ΄αριθμ.21ης/4-12-2023  (θέμα:1ο) ( ΑΔΑ:9ΡΩΤ46907Υ-0ΒΛ  .) έκτακτης συνεδρίασης  του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χαλκιδικής

Επαναπροκηρύσσει

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό άνω των ορίων, για την Παροχή  «Υπηρεσιών  Καθαρισμού Κτιρίων» ( CPV:90911200-8), για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής, Συνολικού Προϋπολογισμού 282.258,07€ πλέον ΦΠΑ 24% Ή 350.000,00  € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% ,για ένα έτος με δικαίωμα προαίρεσης για ένα έτος ακόμη με τους ίδιους όρους και την ίδια τιμή  και κριτήριο αξιολόγησης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  μόνο βάσει τιμής. 

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί στις 12-1-2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 11:00 πμ. στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου  ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης WWW.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον τριάντα πέντε (35) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης..

Ο Συστημικός Αριθμός του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι  :281197

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: στις 11-12-2023          ημέρα   Δευτέρα   ώρα:15:00μμ

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα:  στις 9-1-2024 ημέρα  Τρίτη  στις 15:00μμ .

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης  χωρίς Φ.Π.Α..

Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε  δώδεκα μήνες  (άρθρο 97, παρ. 4 του Ν. 4412/2016), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη  της διενέργειας του διαγωνισμού.

Πληροφορίες από το γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Χαλκιδικής, αρμόδια υπάλληλος: Καμήλαλη Κωνσταντινιά   Tηλ.23713-50207.

To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (www.hospitalchalkidiki.gr ).

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ : ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αριθμ. 73ης/2023

Το  Γενικό Νοσοκομείο Χαλκιδικής, βάσει της υπ΄αριθμ. 20η/29-11-2023 ( Θέμα 26ο ) ΑΔΑ: ΨΙΛ946907Υ-Λ0Γ Απόφασης του  Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν. Χαλκιδικής

                                                                                           Προκηρύσσει

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοικτό Διαγωνισμό κάτω των ορίων, για την Προμήθεια « Αναλώσιμων Υλικών Αποστείρωσης» (CPV:33695000-8), για την κάλυψη των αναγκών του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκιδικής,  Συνολικού Προϋπολογισμού 63.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά ( χαμηλότερη προσφορά) .

Ο Διαγωνισμός θα διενεργηθεί την 09-01-2024 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στο γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου  ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής.

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον είκοσι δύο (22) ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Ο Συστημικός Αριθμός του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού της Διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι :198143

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 12-12-2023 στις 15:00 μ.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών στην ηλεκτρονική πλατφόρμα: 04-01-2024 στις 16:00 μ.μ.

Ο διαγωνισμός εμπίπτει στις διατάξεις του Ν.4412/2016 ( Α΄147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις /κοινοπραξίες αυτών ή συνεταιρισμοί που δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.

Οι προσφέροντες οφείλουν με ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν Εγγύηση Συμμετοχής στο διαγωνισμό, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει το 2% της προϋπολογιζόμενης δαπάνης για το είδος για το οποίο κατατίθεται η προσφορά, χωρίς Φ.Π.Α. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών ανέρχεται σε εκατόν ογδόντα (180) ημέρες (άρθρο 97, παρ. 4 του Ν. 4412/2016), προθεσμία που αρχίζει από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών. Πληροφορίες από το γραφείο Προμηθειών του Γ.Ν. Χαλκιδικής, αρμόδιος υπάλληλος : Αυγέρος Αναστάσιος  Tηλ.23713-50363, E-mail: [email protected]

To πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ( www.hospitalchalkidiki.gr ).

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 07/2023 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 79 ΑΔΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

Η 79 ΑΝΩΤΕΡΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ 4ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ, στη Σάμο

Διακηρύσσουμε

δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με προσφυγή σε ανοιχτή διαδικασία και κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, που προσδιορίζεται αποκλειστικά βάσει τιμής, για την προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιόλαδου, για κάλυψη αναγκών κατανάλωσης της 79 ΑΔΤΕ.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια εξαιρετικά παρθένου ελαιολάδου, για κάλυψη των αναγκών του συσσιτίου των Μονάδων- Ανεξ. Υπομονάδων της ΠΕ της 79 ΑΔΤΕ, για 12 μήνες, με δικαίωμα παράτασης της σύμβασης για έξι (6) [από ένα (1) έως έξι (6)] μήνες, μονομερώς από την ΑΔΤΕ με ανάλογο δικαίωμα προαίρεσης 50%. Η ΑΔΤΕ διατηρεί το δικαίωμα για επιπλέον παράταση με τη σύμφωνη γνώμη του προμηθευτή, από ένα (1) έως έξι (6) μήνες, με την προϋπόθεση ότι οι τελικά αγορασθείσες ποσότητες δεν θα υπερβούν τις αξίες που περιγράφονται στην παρούσα. Διευκρινίζεται ότι οι τελικά αγορασθείσες ποσότητες, δεν μπορούν να προβλεφθούν με ακρίβεια, καθώς εξαρτώνται άμεσα από το ποσοστό επάνδρωσης των Μονάδων του Στρατού Ξηράς. Η εκτιμώμενη έναρξη της/των σύμβασης/εων, θα είναι όχι νωρίτερα από 01 Φεβρουαρίου 2024.

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εκατόν πέντε χιλιάδων και τριακοσίων ευρώ (105.300,00€) για 12μήνες, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 9 %.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει προσφερόμενη τιμής. Πιο συγκεκριμένα η κατακύρωση της προμήθειας και η τελική επιλογή του προμηθευτή θα γίνει με βάση το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης λιανικής τιμής του Δελτίου Πιστοποίησης Τιμών της Περιφέρειας Αττικής.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Κυριακή 07 Ιανουαρίου 2024, ώρα 23:59:59 .

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)

Αιτήματα για την παροχή πληροφοριών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από αυτούς που τους έχουν χορηγηθεί σχετικά διαπιστευτήρια (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης). Τα υπόψη αιτήματα/ερωτήματα υποβάλλονται αποκλειστικά στην ελληνική γλώσσα, εντός των προθεσμιών που καθορίζονται παραπάνω. Η 79 ΑΔΤΕ θα απαντήσει σε ερωτήματα – αιτήματα που θα υποβληθούν μόνο με την παραπάνω διαδικασία.

Χειριστής θέματος: Υπλγός (ΕΜ) Νικόλαος Δελλής Επιτελής 79 ΑΔΤΕ/4ο ΕΓ/ΙΙ, τηλέφ.: ΕΨΑΔ 863-3621, ΟΤΕ 2273083621.

ΕΕ-Κομισιόν: Στήριξη 43,1 εκατ. ευρώ για τους Έλληνες αγρότες που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές

Χρηματοδότηση 43,1 εκατ. ευρώ για στήριξη των Ελλήνων αγροτών που επλήγησαν από τις φυσικές καταστροφές προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ειδικότερα, η Κομισιόν παρουσίασε την πρότασή της για μέτρο στήριξης ύψους 51,7 εκατ. ευρώ για την άμεση στήριξη Ελλήνων και Σλοβένων αγροτών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές. Προερχόμενα από το αγροτικό αποθεματικό 2024, 43,1 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην Ελλάδα και 8,6 εκατ. ευρώ στη Σλοβενία. Τα ποσά που παρουσιάστηκαν λαμβάνουν υπόψη τις εκτιμήσεις των γεωργικών ζημιών από τη Σλοβενία και την Ελλάδα, μαζί με την αντίστοιχη βαρύτητα αυτών των δύο χωρών στον αγροτικό τομέα τής ΕΕ, με βάση τα μερίδιά τους στις άμεσες πληρωμές της ΚAΠ. Επιπλέον, εξετάστηκε η ανάγκη διατήρησης επαρκών πόρων στο γεωργικό αποθεματικό για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων κατά τους υπόλοιπους μήνες του 2023 και το 2024. Το σχέδιο της Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και της μεθοδολογίας για τη χορήγηση στήριξης, θα συζητηθεί με διαφανή τρόπο με τα κράτη μέλη, τα οποία θα ψηφίσουν για τον εκτελεστικό κανονισμό σε συνεδρίαση της Επιτροπής για την Κοινή Οργάνωση Γεωργικών Αγορών στις 30 Νοεμβρίου. Οι εθνικές αρχές της Ελλάδας και της Σλοβενίας θα διανείμουν απευθείας τη βοήθεια στους αγρότες για να αντισταθμίσουν τις οικονομικές απώλειες, ενώ οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Μαΐου 2024.

Eurostat: Δαπανήσαμε περισσότερα από το διαθέσιμο εισόδημα το 2022

Σε αρνητικό έδαφος κινήθηκε η αποταμίευση στην Ελλάδα το 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Eurostat, αναδεικνύοντας ένα από τα προβλήματα που αποτελούν κατάλοιπο της πιστωτικής κρίσης, αφού τότε ξεκίνησε το σερί των αρνητικών προσήμων στα ποσοστά της αποταμίευσης στη χώρα.

Μόνο το 2020 και το 2021 η αποταμίευση έγινε ελαφρώς θετική, καθώς η πανδημία συνέβαλε στην αναβολή της ικανοποίησης των καταναλωτικών αναγκών μας, ενώ παράλληλα η κυβέρνηση στήριξε γενναιόδωρα τα εισοδήματα. Στη συνέχεια, όμως, το 2022, επέστρεψε πάλι σε αρνητικό πρόσημο.

Σύμφωνα με τη Eurostat, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το μέσο νοικοκυριό αποταμίευσε το 12,7% του διαθέσιμου εισοδήματός του, στην Ελλάδα, το ποσοστό ήταν αρνητικό, -4%. Αυτό σημαίνει, όπως επισημαίνει και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, ότι τα νοικοκυριά ξόδεψαν περισσότερο από το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημά τους και συνεπώς είτε χρησιμοποίησαν συσσωρευμένες αποταμιεύσεις από προηγούμενες περιόδους είτε δανείστηκαν για να χρηματοδοτήσουν τις δαπάνες τους.

Μόνο η Ελλάδα και η Πολωνία είχαν τέτοιες αρνητικές επιδόσεις το 2022. Ωστόσο, η τάση της μείωσης ήταν γενική, καθώς και οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν ανάλογες καταναλωτικές αντιδράσεις την περίοδο της πανδημίας και μετά. Ετσι, κατά μέσον όρο, το ποσοστό της αποταμίευσης μειώθηκε από 16,4% που είχε ανέβει το 2021 στο 12,4% το 2022, πλησιάζοντας τις προπανδημικές επιδόσεις. Τα υψηλότερα ποσοστά αποταμίευσης μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. σημειώθηκαν στη Γερμανία (19,9%), στην Ολλανδία (19,4%) και στο Λουξεμβούργο (18,1%).

Eurostat : Αρνητική πρωτιά για την Ελλάδα- Πρωταθλήτρια στην υποκειμενική φτώχεια

Ένας στους τρεις Ευρωπαίους με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο θεωρείται υποκειμενικά φτωχός, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στις 20/11 στη δημοσιότητα. Τέσσερις στους πέντε Έλληνες, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία.

Το 2022, το 29,5% του πληθυσμού της ΕΕ με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (με απολυτήριο γυμνασίου και όχι λυκείου), θεωρείται υποκειμενικά φτωχό. Το ποσοστό αυτό είναι πάνω από τρεις φορές χαμηλότερο (9,2%) για τα άτομα με υψηλή εκπαίδευση (τριτοβάθμια εκπαίδευση) ενώ για τα άτομα με μέσο μορφωτικό επίπεδο (απολυτήριο λυκείου χωρίς τριτοβάθμια εκπαίδευση) ήταν 18%.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η Ελλάδα έχει το υψηλότερο ποσοστό ατόμων με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο (81,6%) που θεωρούνταν φτωχά. Ακολουθούν η Βουλγαρία (67,9%) και η Σλοβακία (53,3%). Τα χαμηλότερα νούμερα καταγράφονται στη Φινλανδία (7,3%), στο Λουξεμβούργο (10,0%) και στη Σουηδία (11,3%).

Επίσης, στην Ελλάδα καταγράφονται τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, ατόμων με μεσαίο και υψηλό μορφωτικό επίπεδο που θεωρούνται υποκειμενικά φτωχά, με ποσοστά 70% και 49% αντιστοίχως. Τα περισσότερα από τα κράτη-μέλη της ΕΕ ανέφεραν σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων πληθυσμού με υψηλή και χαμηλή εκπαίδευση. Η διαφορά ήταν τουλάχιστον 20 ποσοστιαίες μονάδες (π.μ.) σε 12 χώρες. Οι πιο αξιοσημείωτες διαφορές ήταν στη Βουλγαρία (47,7 π.μ.), την Ουγγαρία (41,5 π.μ.) και τη Σλοβακία (39,5 π.μ.) και οι χαμηλότερες στη Φινλανδία (4,5 π.μ.), τη Δανία (5,9 π.μ.) και τη Σουηδία (7,1 π.μ.).

Σημειώνεται ότι «υποκειμενική φτώχεια» είναι η αντίληψη του ατόμου για την οικονομική και υλική του κατάσταση. Είναι μια αντίληψη που βασίζεται σε αποτελέσματα από τις στατιστικές της ΕΕ για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU-SILC) και σε συλλογή δεδομένων από όλα τα μέλη της ΕΕ, καθώς και από τις περισσότερες χώρες της ΕΖΕΣ (Ευρωπαϊκή Ζώνη Ελευθέρων Συναλλαγών) και τις υποψήφιες χώρες. Ο δείκτης αυτός αξιολογεί την αντίληψη των ερωτηθέντων για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το νοικοκυριό του να ανταπεξέλθει στις οικονομικές υποχρεώσεις. Η αξιολόγηση λαμβάνει υπόψη την κατάσταση της υλικής ευημερίας των νοικοκυριών, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων, των δαπανών, του χρέους και του πλούτου.

Η ΕΕ παραπέμπει τη χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα ληξιπρόθεσμα χρέη

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο οδηγείται τελικά η Ελλάδα για το θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Μετά την πειθαρχία που επέβαλαν τα μνημόνια και η ενισχυμένη μεταμνημονιακή εποπτεία, οδηγώντας σε μείωση του συνολικού ποσού των οφειλών και εξαφάνιση σχεδόν της καθυστέρησης απονομής συντάξεων, η πρόοδος ανακόπηκε και σημειώθηκε μάλιστα και αύξηση των μεγεθών.

Τον Ιούλιο, σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ήταν 2,099 δισ. ευρώ, έναντι 1,712 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2022, 1,302 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2021, αλλά και 4,696 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2015.

Ο μεγάλος αρνητικός πρωταγωνιστής εδώ είναι τα νοσοκομεία, όπως προκύπτει και από την προσφυγή της Κομισιόν, η οποία σημειώνει ότι η παραπομπή για μη ορθή εφαρμογή της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών γίνεται «λόγω υπερβολικών καθυστερήσεων στις πληρωμές των δημόσιων νοσοκομείων (πολιτικών και στρατιωτικών) προς τους προμηθευτές τους». Από τα 2,099 δισ. ευρώ των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου τον Ιούλιο, το 1,114 δισ. ευρώ αφορά τα νοσοκομεία. Να σημειωθεί ότι η διαδικασία για την παράβαση είχε κινηθεί από το 2019, με κατάληξη την πρόσφατη προσφυγή. Εκτός από την Ελλάδα, για μη ορθή εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας παρέπεμψε η Κομισιόν και το Βέλγιο και την Ιταλία.

ΟΟΣΑ : Προτελευταία η χώρας μας στo βδομαδιάτικο για πολλές ώρες εργασίας

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 34η θέση, μεταξύ 35 χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), δηλαδή είναι προτελευταία, στη σύγκριση του μέσου όρου μισθών που χορηγούνται στη χώρα, σε εβδομαδιαία βάση, συνδυαστικά με τις ώρες εργασίας. Ουσιαστικά οι Έλληνες εργαζόμενοι δουλεύουν πολύ και αμείβονται πολύ λιγότερο από όσο θα μπορούσαν. Μόνο το Μεξικό βρίσκεται σε χειρότερη θέση από την Ελλάδα, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης που βιώνει η εργασία στην Ευρώπη, είναι ότι από την 30η θέση και κάτω, εκτός από τη χώρα της Λατινικής Αμερικής, όλες οι υπόλοιπες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, προέρχονται από τη Γηραιά Ήπειρο (Πορτογαλία, Ουγγαρία και Σλοβακία). Ειδικότερα, η Ελλάδα βρίσκεται προτελευταία στην κατάταξη του ΟΟΣΑ με μισθό κατά μέσο όρο 499,60 δολάρια την εβδομάδα, 36,27 ώρες εργασία και 13,77 δολάρια ωρομίσθιο. Το Μεξικό, η μοναδική χώρα που υπολείπεται της Ελλάδας, προσφέρει 320,87 δολάρια μισθό την εβδομάδα,  42,81 ώρες εργασία εβδομαδιαίως και μόλις 7,49 δολάρια ωρομίσθιο. Η πρωτιά ανήκει στην Ισλανδία, που για μόλις 27,87 ώρες εργασία την εβδομάδα, οι εργαζόμενοι εκεί αμείβονται κατά μέσο όρο με 1.528,33 δολάρια, δηλαδή για 54,84 δολάρια ωρομίσθιο! Ακολουθούν το Λουξεμβούργο με 1.505,96 δολάρια βδομαδιάτικο, 53,15 δολάρια ωρομίσθιο και 28,33 ευρώ εβδομαδιαία εργασία. Η τρίτη θέση ανήκει στις ΗΠΑ με 1.489,68 δολάρια την εβδομάδα, 42,78 δολάρια την ώρα, αλλά και εργασία 34,83 ώρες σε εβδομαδιαία βάση. Τέταρτη στη λίστα είναι η Ελβετία με 1.403,71 δολάρια βδομαδιάτικο, 47,75 δολάρια ωρομίσθιο για 29,40 ώρες εβδομαδιαίως και την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει το Βέλγιο με 1.247,07 δολάρια την εβδομάδα, 42,50 δολάρια ωρομίσθιο και εβδομαδιαία εργασία 29,35 ωρών. Γίνεται αντιληπτό ότι  οι τέσσερις από τις πέντε χώρες με τις υψηλότερες αμοιβές σε εβδομαδιαία βάση (Ισλανδία, Λουξεμβούργο, Ελβετία και Βέλγιο) προέρχονται από την Ευρώπη, άρα φαίνονται ολοκάθαρα οι πολλές «μισθολογικές ταχύτητες» που υπάρχουν. 

Σχέδιο ανάκαμψης: «Πράσινο φως» από την Κομισιόν για το αναθεωρημένο «Ελλάδα 2.0»

Στην συνεδρίαση του Ecofin στις 8 Δεκεμβρίου αναμένεται η τελική έγκριση του αναθεωρημένου Σχεδίου Ανάκαμψης της χώρας μας «Ελλάδα 2.0». Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε θετικά το ελληνικό σχέδιο, το οποίο εκτός από την ανακατεύθυνση πόρων σε έργα αποκατάστασης των ζημιών στις πληγείσες περιοχές Θεσσαλίας – Έβρου και Ροδόπης λόγω φυσικών καταστροφών, ενσωματώνει και μία νέα δέσμη μεταρρυθμίσεων και επενδύσεων μέσω του REPowerEU. Το αναθεωρημένο Ελλάδα 2.0 ανέρχεται πλέον σε 36 δισ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 17,43 δισ. ευρώ αποτελούν επιχορηγήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης και άνω των 18 δισ. ευρώ δάνεια. Περιλαμβάνει 76 μεταρρυθμίσεις και 103 επενδύσεις. Με την έγκριση στο επόμενο ΕΚΟΦΙΝ στις 8 Δεκεμβρίου, η χώρα μας θα λάβει προκαταβολή 158,7 εκατ. ευρώ από το σκέλος των επιδοτήσεων μέσω του REpowerEU. Μέσω του REpowerEU η Ελλάδα θα λάβει δάνεια ύψους 5 δισ. ευρώ και επιδοτήσεις ύψους 795 εκατ. ευρώ.

Δωρεάν διάθεση της ψηφιακής υπογραφής εξασφαλίζει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για τα μέλη του!

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του, διευρύνει τις υπηρεσίες του και διαθέτει δωρεάν για τα μέλη του την ψηφιακή υπογραφή, μια σύγχρονη υπηρεσία, που επικυρώνει την αυθεντικότητα του αποστολέα και την εγκυρότητα ενός ηλεκτρονικού εγγράφου.

Τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής υπογραφής μεταξύ άλλων είναι, η νομική της ισχύ, που είναι ισοδύναμη με την ιδιόχειρη υπογραφή, η μείωση του κόστους, η εξοικονόμηση χρόνου, η κατάργηση της “φυσικής αρχειοθέτησης”, η διασυνοριακή της ισχύ για επιχειρήσεις με εξωστρέφεια, η δυνατότητα συμμετοχής σε διαγωνισμούς του ελληνικού Δημοσίου και πολλά άλλα.

Οι προϋποθέσεις για την απόκτηση ψηφιακής υπογραφής των επιχειρήσεων – μέλος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής είναι:

• Να είναι εγγεγραμμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.ΜΗ.

• Να είναι κεφαλαιουχική, δηλαδή η νομική της μορφή να είναι Ανώνυμη Εταιρία (Α.Ε.), Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  και Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ).

Η ψηφιακή υπογραφή που παρέχεται από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και άλλα Επιμελητήρια της χώρας, είναι  Remote Signing (απομακρυσμένης διαχείρισης – άυλη) και η απόκτησή της γίνεται απλά με αίτηση μέσω του κεντρικού ιστοτόπου του Γ.Ε.ΜΗ.

Μετά την ταυτοποίηση του χρήστη, (ψηφιακά ή απομακρυσμένα), η ολοκλήρωση της έκδοσης είναι άμεση.

Διάθεση Ψηφιακής Υπογραφής Εγγράφου εδώ: services.businessportal.gr

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής ήταν από τα πρώτα της χώρας που ολοκλήρωσαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ για την νέα αυτή υπηρεσία ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης δήλωσε :”Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής αποδεικνύει καθημερινά και έμπρακτα την προσήλωσή του στην πρόοδο και την υιοθέτηση πρακτικών και εργαλείων που διευκολύνουν τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις επιτρέπουν να αναπτύσσονται απερίσπαστες από πρακτικά εμπόδια.  Χτίζουμε μαζί και με όραμα το μέλλον όλων των επιχειρήσεων της Χαλκιδικής.”  

Σε λειτουργία η πλατφόρμα e-Επιμελητήριο (Επιμελητήριο Χαλκιδικής)

Κάπως έτσι ξεκινάει το δικό μας e-chamber και οι ψηφιακές υπηρεσίες μας γίνονται προσβάσιμες στα μέλη μας από την οθόνη του υπολογιστή τους! Εξοικονόμηση σε χρόνο, χρήμα και προσπάθεια. Οι υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες και μπορούν να ζητήσουν τα μέλη μας με σύνδεση με κωδικούς ΓΕΜΗ είναι:

– Πιστοποιητικό Εγγραφής

– Πιστοποιητικό Διαγραφής

– Έκδοση Πιστοποιητικού Καταγωγής

– Θεώρηση εξαγωγικών εγγράφων

– Μπορούν επίσης να πληρώσουν την ετήσια συνδρομή του Επιμελητηρίου

Επίσης με σύνδεση με προσωπικούς κωδικούς TAXIS μπορούν να ζητήσουν:

Πιστοποιητικό ιστορικού μέλους

Όπως δήλωσε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννης Κουφίδης “Το e-Επιμελητήριο είναι μια σύγχρονη διαδικτυακή υπηρεσία του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής, που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη του να πραγματοποιούν σε ελάχιστο χρόνο όλες τις απαραίτητες διαδικασίες από το χώρο εργασίας τους. Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι σήμερα δείχνουν ότι έχει μειωθεί κατά 90% η προσέλευση στο Επιμελητήριο”

Συνδεθείτε για τις υπηρεσίες του e-chamber εδώ: https://epihal.echamber.gr/welcome/index

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής προστατεύει τα μέλη του

Συμφωνία με εταιρία που δραστηριοποιείται στο χώρο των Συμβούλων Επιχειρήσεων υπέγραψε το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, για την παροχή εμπορικών και οικονομικών πληροφοριών στα μέλη του, που σχετίζονται με την συναλλακτική συμπεριφορά (π.χ. ακάλυπτες επιταγές, συναλλαγματικές, διαταγές πληρωμής, κατασχέσεις). Στην ανωτέρω συμφωνία προχώρησε το Επιμελητήριο, στα πλαίσια της συνεχούς ενημέρωσης των μελών του και στην προσπάθειά του να προστατέψει και να προασπίσει τις επιχειρήσεις – μέλη του από κινδύνους εμπορικού ρίσκου.

Τα οικονομικά ενήμερα μέλη του Επιμελητηρίου θα μπορούν εντελώς δωρεάν, συμπληρώνοντας μια φόρμα εντύπου, να ζητάνε πληροφορίες αναγράφοντας την επωνυμία, τη διεύθυνση και το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου πελάτη τους. Το συμπληρωμένο  έντυπο θα το μεταβιβάζουν στη συνέχεια στο Επιμελητήριο μέσω e mail , και το Επιμελητήριο, από τη στιγμή που θα μεταβιβάσει το αίτημά του μέλους του στην εταιρία, θα απαντάει σε αυτά, άμεσα, με e mail. Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι πληροφορίες που θα  λαμβάνουν τα μέλη από το Επιμελητήριο, είναι εμπιστευτικές και θα χρησιμοποιούνται μόνο για ενδοεπιχειρησιακή χρήση. Το έντυπο (Εντολή Ζήτησης) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου στο παρακάτω link :

Ψηφιακές υπηρεσίες

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις έχει αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες με σύγχρονες υψηλής προστιθέμενης αξίας, τις οποίες παρέχει δωρεάν σε όλα τα μέλη του, με στόχο την αύξηση της εξωστρέφειας και των πωλήσεων των τοπικών επιχειρήσεων. 

Συνολικά προσφέρονται 4 νέες υπηρεσίες:

1. Ιστοσελίδα προβολής των Τουριστικών Επιχειρήσεων Χαλκιδικής σε Πανελλαδική Τουριστική Πύλη (www.filoxeno.com) που υποστηρίζεται από τα Ελληνικά Επιμελητήρια, αλλά και στην Τοπική Τουριστική Πύλη που ετοιμάζεται. Αφορά καταλύματα ή ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφέ, επιχειρήσεις διασκέδασης, τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις δραστηριοτήτων, τοπικών προϊόντων κ.ά.  Ειδικά στις Επιχειρήσεις Διαμονής προσφέρεται δωρεάν πλήρες και αυτοδιαχειριζόμενο σύγχρονο Σύστημα Ηλεκτρονικών Κρατήσεων (e-booking) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης, αλλά μπορεί να δέχεται και κατευθείαν κρατήσεις από την Τουριστική πύλη.

2. Ηλεκτρονικό Κατάστημα (e-shop) που ενσωματώνεται και στην ιστοσελίδα της κάθε επιχείρησης με ταυτόχρονη προβολή προϊόντων και στην Πανελλαδική Επιμελητηριακή Αγορά Προϊόντων: www.directmarket.gr .

3. Υπηρεσία Online Συμβούλου με ενημερωμένο περιεχόμενο που συνοδεύεται και από Υπηρεσία Online Συμβουλευτικής, όπου οι επιχειρήσεις μπορούν να θέτουν ερωτήματα και να λάβουν εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες για φορολογικά, χρηματοδοτικά, εργασιακά και άλλα επιχειρηματικά θέματα δωρεάν. 

4. Ιστοσελίδα προβολής της επιχείρησης στον Πανελλήνιο Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Οδηγό που συμμετέχει και το Επιμελητηρίου Χαλκιδικής σε δύο γλώσσες Ελληνικά και Αγγλικά και σε έκδοση για mobile, tablet με ταυτόχρονη απεικόνιση των επιχειρήσεων βάση γεωγραφικής θέσης του χρήστη και πολλά ακόμη σύγχρονα χαρακτηριστικά.

Όλες οι εφαρμογές είναι πλήρως αυτοδιαχειριζόμενες αποκλειστικά από τις επιχειρήσεις.

Για να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας συμπληρώστε απλά την παρακάτω φόρμα: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpv67i80cLDycq21aBSzV3aTMefjOvf3C_RoUbXzVxt2XNkQ/viewform.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, τηλ.: 2371024200 – 24300, e-mail: [email protected].

Νέα ψηφιακή υπηρεσία : Ζήτηση & προσφορά εργασίας

To Επιμελητήριο Χαλκιδικής αξιοποιώντας τα αποτελέσματα του Βαρόμετρου της Οικονομίας, αναγνωρίζει τη μεγάλη ανάγκη και αδυναμία των επαγγελματιών στην εξεύρεση προσωπικού. Εγκαινιάζει λοιπόν, στην επίσημη ιστοσελίδα του την προσφορά και ζήτηση εργασίας.

Σε ένα περιβάλλον απλό στη χρήση, όσοι αναζητούν ή προσφέρουν εργασία μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους και να αναρτήσουν την αγγελία τους.

Μπορείτε να κάνετε τις καταχωρήσεις σας εδώ: https://career.epihal.gr/job-listing

Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής στέκεται δίπλα στους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους, αλλά και σε αυτούς που αναζητούν εργασία, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ των επιχειρήσεων και της αγοράς προσφοράς εργασίας.

Ενημέρωση μελών για την επεξεργασία των στοιχείων επικοινωνίας, την ανάρτηση αυτών στην ιστοσελίδα και την τυχόν διαβίβαση προς τρίτους

Ενημερώνουμε τα μέλη μας ότι ενόψει της νέας ψηφιακής αναβάθμισης για τον εκσυγχρονισμό του Επιμελητηρίου μας, πραγματοποιούνται αρκετές αλλαγές και βελτιώσεις που αφορούν στις παροχές προς τα μέλη μας και στην επικοινωνία μας με αυτά, όπως επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των επιχειρήσεων στο ΓΕΜΗ, στο Μητρώο Μελών του Επιμελητηρίου μας, καθώς και ανασχεδιασμός του «Επιχειρηματικού Οδηγού» και του «Taste Halkidiki»  του Επιμελητηρίου μας. Στα πλαίσια αυτά επεξεργαζόμαστε στοιχεία της επιχείρησής σας και δεδομένα επικοινωνίας με αυτή. Το Επιμελητήριο Χαλκιδικής είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας κατά το νόμο (Γενικός Κανονισμός ΕΕ 2016/679, Ν. 4624/2019) και έχει την έδρα του στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, οδός Πολυτεχνείου 58, ΤΚ 63100, τηλ. 2371024200, 24300.

Τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση στο μητρώο μελών και για τη γενικότερη διάρθρωση και λειτουργία του Μητρώου του Επιμελητηρίου για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σκοπούς αρχειοθέτησης και εκπλήρωσης νομίμων καθηκόντων.

Σας ενημερώνουμε ότι στα πλαίσια αυτά, στοιχεία επικοινωνίας των μελών μας αναρτώνται στην Ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου μας, https://epihal.gr (στον Επιχειρηματικό Οδηγό) και στην Ιστοσελίδα μας https://tastehalkidiki.gr/ (Taste Halkidiki)  προκειμένου να διαφημιστείτε και προβάλετε την επιχείρησή σας μέσω των on line υπηρεσιών μας αλλά και για την επικοινωνία τρίτων ενδιαφερομένων με εσάς για σκοπούς εμπορικής συνεργασίας.

Επίσης, στοιχεία επικοινωνίας των μελών μας ή αντίγραφα καταστάσεων από το Μητρώο, μπορεί να διαβιβαστούν σε τρίτους που δικαιολογούν τεκμηριωμένο εύλογο ενδιαφέρον κατόπιν αίτησής τους, όπως σε άλλες επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου ή σε μη μέλη αυτού, σε άλλα Επιμελητήρια, σε τρίτους ιδιώτες για σκοπούς προώθησης της επιχειρηματικότητας και σύναψης συνεργασιών ή σε δημόσιους φορείς για σκοπούς ελέγχου ή έρευνας και εξαγωγής στατιστικών στοιχείων για βελτίωση της επιχειρηματικότητας (σχετικά υπ’ αρ. 337/2010 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους).

Ακόμη, σας ενημερώνουμε ότι τα στοιχεία επικοινωνίας χρησιμοποιούνται για την επικοινωνία του Επιμελητηρίου μας με τα μέλη του μέσω e-mail ή δωρεάν SMS.

Στα δεδομένα αυτά περιλαμβάνονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία της επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος, το αντικείμενο δραστηριότητας, η διεύθυνσή της, ο αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) και η ιστοσελίδα.

Σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα εάν δεν συμφωνείτε με τη συλλογή και επεξεργασία των στοιχείων της επιχείρησής σας για τους ανωτέρω σκοπούς προβολής και επικοινωνίας, να μας δηλώσετε την άρνησή σας και εμείς θα προχωρήσουμε στην αφαίρεση των στοιχείων σας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου στο Link : https://epihal.gr/enhmerwtiko-shmeiwma/

Οι διευθύνσεις e-mail του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής άλλαξαν.

Στόχος μας είναι η καλύτερη και πιο άμεση εξυπηρέτηση των μελών. Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής διαχωρίστηκαν ανά υπηρεσία, ενώ έχει προστεθεί σε αυτά και η νέα κατάληξη -epihal.gr.

Η αλλαγή των ηλεκτρονικών διευθύνσεων αποτελεί μέρος από μια σειρά ενεργειών, που στόχο έχουν την ανανέωση της εταιρικής εικόνας και την αναβάθμιση της επικοινωνίας με το Επιμελητήριο.

Βρείτε παρακάτω όλα τα νέα e-mail που μπορείτε να χρησιμοποιείτε από εδώ και στο εξής.

• Συναλλαγές για Ατομικές Επιχειρήσεις, Πιστοποιητικά Επιμελητηρίου, Συνδρομές, Πιστοποιητικά Καταγωγής: [email protected]

• Συναλλαγές  για ΟΕ – ΕΕ – ΥΜΣ : [email protected]

• Συναλλαγές  για ΑΕ – ΕΠΕ – ΙΚΕ : [email protected]

• Συναλλαγές για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές: [email protected]

• Δημόσιες σχέσεις & Γραφείο Προέδρου: [email protected]

• Ενημέρωση & πληροφόρηση από τον Ειδικό Σύμβουλο: [email protected]

• Συναλλαγές που αφορούν τις προμήθειες του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής: [email protected]

• Διοικητικός Προϊστάμενος: [email protected]

• Οποιαδήποτε άλλο ζήτημα ή συναλλαγή: [email protected]

Μείνετε συνδεδεμένοι με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και στα social networks: facebook | linkedin| instagram

Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις από το Επιμελητήριο Χαλκιδικής, πατήστε στον παρακάτω σύνδεσμο για διαγραφή από την λίστα ενημέρωσης μας ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΑΠΟ ΤΗ ΛΙΣΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ή στείλτε απαντητικό e-mail στο [email protected] με το παραπάνω κείμενο ως θέμα.