Δημιουργία Κέντρου Κοινότητας Δήμου Νέας Προποντίδας

Χθες, Πέμπτη 2 Αυγούστου, υπογράφηκε μεταξύ του Δημάρχου Νέας Προποντίδας, Εμμανουήλ Καρρά και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «Τρίεδρος ΑΤΕ», η σύμβαση για την κατασκευή του έργου: «Εργασίες για τη διαμόρφωση μισθωμένων χώρων για τη λειτουργία υπηρεσιών του Δήμου (Κέντρο Κοινότητας – Κοινωνικό Παντοπωλείο)».

Το έργο αφορά τη διαμόρφωση ενός ισόγειου χώρου προκειμένου να στεγαστεί το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου. Ο χώρος θα περιλαμβάνει γραφείο γραμματείας καθώς και διακριτό χώρο για ατομικές συνεντεύξεις και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από την κοινωνική λειτουργό και την ψυχολόγο του Κέντρου.

Όσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει προβλεφθεί διαμόρφωση του χώρου προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις.

Το έργο αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.