Δήμος Ν.Προποντίδας Παρατηρούνται φαινόμενα καύσης κάδων απορριμμάτων από στάχτη

Τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται φαινόμενα καύσης κάδων απορριμμάτων από στάχτη που πετάχτηκε χωρίς αυτή να έχει προηγουμένως “κρυώσει-σβήσει”, από τζάκια, σόμπες και άλλα μέσα θέρμανσης.

Προσοχή! Μία κρυφή ενεργή εστία πυρκαγιάς μέσα σε κάδο, που στη συνέχεια θα καταλήξει στο απορριμματοφόρο, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη! Επιπλέον, οι κάδοι απορριμμάτων είτε καταστρέφονται ολοσχερώς είτε υπόκεινται σε σημαντικές φθορές που οδηγούν στην απόσυρσή τους.

Γι’ αυτό είναι αναγκαία η προσοχή όλων μας!

Δήμος Νέας Προποντίδας