Εργασίες ηλεκτροφωτισμού στην παραλία της Ν. Ποτίδαιας

Σε εξέλιξη βρίσκεται το έργο του ηλεκτροφωτισμού στην παραλία της Ν. Ποτίδαιας στο πλαίσιο του έργου: «Βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη αστικών περιοχών του Δήμου Νέας Προποντίδας» με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.

Ο δήμαρχος Ν. Προποντίδας, Μανώλης Καρράς επιθεώρησε τις εργασίες, οι οποίες μόλις ολοκληρωθούν θα δώσουν νέα όψη στην παραλία της Νέας Ποτίδαιας.