Δήμος Πολυγύρου: Δυνατότητα υποβολής γνώμης Δημοτικού Συμβουλίου επί αντικειμενικών αξιών Ακινήτων

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/82 (ΦΕΚ:226/A/09.12.2022), ειδικά για τις τιμές ζώνης του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αξιών ακινήτων, που ισχύουν από 01/01/2022 βάσει της απόφασης Υπ. Οικονομικών 57732ΕΞ2021 (Β΄ 2375), οι Δήμοι δύνανται από 10/12/2022 έως και τις 20/01/2023, να υποβάλουν τη γνώμη του δημοτικού συμβουλίου για τις τιμές ζώνης της χωρικής τους αρμοδιότητας.

Οι αιτιολογημένες γνώμες κατατίθενται ηλεκτρονικά στη βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συνοδεύονται από κάθε πραγματικό αποδεικτικό στοιχείο, που ανάγεται στο χρονικό διάστημα συλλογής στοιχείων, όπως ορίστηκε με την απόφαση 8843ΕΞ2020 (Β΄ 130) του Υπουργού Οικονομικών.

Όλες οι ζώνες του αντικειμενικού συστήματος με τη σχετική πληροφορία απεικονίζονται σε δορυφορικούς χάρτες στον ιστότοπο https://valuemaps.gov.gr των Υπουργείων Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Για τον λόγο αυτό ανακοινώνεται από την Αντιδημαρχία Οικονομικής Ανάπτυξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Διαφάνειας πως όσοι πολίτες επιθυμούν να εκφράσουν τη γνώμη τους επί του θέματος να αποστείλουν σχετικό e-mail στη διεύθυνση [email protected] ή [email protected] έως και τις 16 Ιανουαρίου 2023, προκειμένου να ληφθούν υπόψη στη σχετική εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Πολυγύρου.

blog.moudaniwn.gr