Δήμος Πολυγύρου έργα ύδρευσης και παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες, 5.220.000 ευρώ.

‘Εργα ύδρευσης και αποχέτευσης και παρεμβάσεις σε σχολικές μονάδες συνολικού προϋπολογισμού 5.220.000 ευρώ υλοποιούνται στον δήμο Πολυγύρου

1) Στις 17-4-2019 η «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με συνολικό προϋπολογισμό 3.500.000 Ευρώ.

2) Στις 19-4-2019 «ΕΡΓΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ» και ειδικότερα δύο γεωτρήσεις στις Καλύβες καθώς και αντικατάσταση αγωγού αμιάντου στην εν λόγω περιοχή, με συνολικό προϋπολογισμό 1.032.362 Ευρώ.

3) Στις 22-4-2019 «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΜΥΛΙΑΣ» με συνολικό προϋπολογισμό 490.193,55 Ευρώ.

4) Στις 19-4-2019 «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ», με συνολικό προϋπολογισμό 219.579,09 Ευρώ.

Αστέριος Ζωγράφος: Θεωρούμε ότι τα παραπάνω έργα θα βοηθήσουν τα μέγιστα , ώστε να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών.