Δήμος Σιθωνίας Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Σιθωνίας, καλεί τα μέλη της, σε τακτική συνεδρίαση, την Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:30 μ.μ., στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ του Τεχνικού Δελτίου Έργου προς την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ), ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ«ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» για το έργο «Έργα Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμών Νικήτης και Νέου Μαρμαρά» ( αρ. μελέτης 2/2018 και α/α ΕΣΗΔΗΣ181493). Ανάδοχος : Κ/ξια Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ- Πολυζώης ΑΕ. (Εισηγ. καΠαπαϊωάννου Σταματία)

2. Σύσταση Επιτροπής Επιμετρήσεων για το έργο «Βελτίωση κυκλοφοριακών συνθηκών Δήμου Σιθωνίας» (Εισηγ. κα Παπαϊωάννου Σταματία)

3. Τροποποίηση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 169/2023 με αντικατάστασημελών Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής για την εκτέλεση της υπηρεσίας μ τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση-Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινόχρηστων Χώρων με Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δήμο Σιθωνίας» (Εισηγ. καΠαπαϊωάννου  Σταματία)

4. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών για την Επιχορήγηση του Δήμου Σιθωνίας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Κατασκευή κλειστού γυμναστηρίου στη Συκιά Χαλκιδικής» (Εισηγ. Δήμαρχος κ.Μαλλίνης Ιωάννης)

5. Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων της απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών γιατην Επιχορήγηση του Δήμου Σιθωνίας από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για την πράξη «Αποκατάσταση και ενίσχυση σχολικής αίθουσας δημοτικού σχολείου Αγίου Νικολάου,Δήμου Σιθωνίας» (Εισηγ. Δήμαρχος κ. Μαλλίνης Ιωάννης)

6. Έγκριση έκτακτης μετάβασης του κ. Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγ. Δήμαρχος κ.Μαλλίνης Ιωάννης)

7. Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα (Εισηγ. Δήμαρχος κ. Μαλλίνης Ιωάννης)

8. Έγκριση διεύρυνσης Μητρώου Εργοληπτών (εταιριών – φυσικών προσώπων) για τηνάμεση διαχείριση των συνεπειών από καταστροφές (φυσικές και τεχνολογικές), στην περιοχή του Δήμου Σιθωνίας. (Εισηγ. Κέντρος Γεώργιος).

9. Κλάδεμα δέντρων εντός ιστορικού οικισμού, σχεδίου Νικήτης (Εισηγ. κ. ΛηστήςΘεόδωρος)

10. Κλάδεμα δέντρου εντός του ρυμοτομικού Αγ. Βαρβάρας, Ο.Τ.35 (Εισηγ. κ. ΛηστήςΘεόδωρος)

11. Λήψη απόφασης επί των υπ’ αριθ. 17, 19, 31 και 36 αιτήσεων από το αριθ. 3/2024Πρακτικό της Επιτροπής Επίλυσης Οικονομικών Διαφορών (Εισηγ. κα ΠατσουράκουΌλγα)

12. Έγκριση της υπ’αριθ. πρωτ. 15150/10-06-2024 (ΑΔΑ:Ρ6ΜΤΩ1Φ-47Ν) απόφασηςαπευθείας ανάθεσης, λόγω του κατεπείγοντος (Εισηγ. κ. Ληστής Θεόδωρος)

Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής

Δήμαρχος

Μαλλίνης Ιωάννης

ΠΡΟΣ

ΤακτικάΜέλη

1. Γεωργιάδης Αναστάσιος

2. Γκιώτη Αφροδίτη

3. Ληστής Θεόδωρος

4. Μαλλίνης Αθανάσιος

5. Ζήσιος Βασίλειος

6. Συρδάρη Μαγδαληνή

 (Παρακαλούνται τα τακτικά μέλη σε

περίπτωση απουσίας τους, να ενημερώσουν

την γραμματεία της Δημοτικής Επιτροπής για

να καλέσει αναπληρωματικό μέλος )

ΑναπληρωματικάΜέλη

1. Πατσουράκου Όλγα

2. Ψηλογιάννης Αριστοτέλης

3. Δραγάνης Άγγελος

4. Ζαφείρης Δημήτριος

5. Λουκάκης Παναγιώτης

6. Καρανικόλας Νικόλαος