Δήμος Σιθωνίας : Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης για βελτίωση υποδομών προσβασιμότητας σε 4 παραλίες ατόμων με αναπηρίες προϋπολογισμού 289.000 ευρώ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ

 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΘΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ», ΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 280.000€

Η υλοποίηση της Πράξης στοχεύει στη βελτίωση της προσβασιμότητας στις παραλίες του Δήμου Σιθωνίας ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής και εύκολη πρόσβαση από όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του Δήμου μας.

Επιμέρους στόχοι της υλοποίησης της Πράξης αποτελούν:

• Η συμβολή στην ανάπτυξη τουρισμού ειδικών απαιτήσεων στις παραθαλάσσιες περιοχές του Δήμου Σιθωνίας.

• Η προσέλκυση επισκεπτών-ατόμων με αναπηρίες καθώς και άλλων κατηγοριών εμποδιζόμενων ατόμων.

• Η κατασκευή/ αναβάθμιση υφιστάμενων εγκαταστάσεων ώστε να είναι προσβάσιμες σε όλους τους επισκέπτες.

Ειδικότερα, με την υποβολή του Φακέλου Χρηματοδότησης ο Δήμος Σιθωνίας έχει στόχο την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού σε τέσσερις παραλίες του Δήμου Σιθωνίας και συγκεκριμένα:

παραλία Λιβροχιό

παραλία του Νέου Μαρμαρά

παραλία της Νικήτης

παραλία της Σάρτης.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στις ανωτέρω παραλίες περιλαμβάνουν υποδομές, όπως ακολούθως:

•​Μηχανισμός πρόσβασης στη θάλασσα για άτομα με κινητικά προβλήματα

•​Μη μόνιμο αποδυτήριο για ΑμεΑ με ντουζ και εγκατεστημένο φωτοβολταικό σύστημα

•​Σύστημα αντικλεπτικής προστασίας αποδυτηρίου

•​Σύστημα τηλεμετρίας

•​Ξύλινος διάδρομος παραλίας για πρόσβαση ΑμεΑ

•​Πολυεστερικός διάδρομος παραλίας για πρόσβαση ΑμεΑ

•​Χώροι σκίασης

•​Χώροι στάθμευσης ΑμεΑ

•​Κάδοι απορριμμάτων

•​Πινακίδες σήμανσης