Έκκληση του δήμου Κασσάνδρας για σωστή διαχείριση μπαζών και άλλων ογκωδών απορριμμάτων από δημότες και επισκέπτες

Η Αντιδημαρχία Καθαριότητας του Δήμου Κασσάνδρας απευθύνει έκκληση στους δημότες και στους επισκέπτες να τηρούν τους κανονισμούς για την αποκομιδή και διαχείριση μπαζών, ογκωδών και πράσινων απορριμμάτων και τους ευχαριστεί εκ των προτέρων για τη συνεργασία  ώστε η Κασσάνδρα  να παραμείνει καθαρή και ευπρεπισμένη

Ενημερώνει δημότες και επισκέπτες που διαθέτουν ογκώδη απορρίμματα προερχόμενα από εκσκαφές, κατεδαφίσεις, ανακαινίσεις και γενικά οικοδομικές εργασίες (μπάζα),να μην τα απορρίπτουν σε ακάλυπτους χώρους δημιουργώντας ανεξέλεγκτες χωματερές και προκαλώντας σημαντική υποβάθμιση του Περιβάλλοντος.

– Τέτοιου είδους ενέργειες απαγορεύονται αυστηρά, και… επισύρουν σοβαρές κυρώσεις, και πρόστιμα σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Η αποκομιδή και η μεταφορά τέτοιων υλικών δεν είναι ευθύνη του δήμου (άρθρο 10-1 του Κανονισμού Καθαριότητας (Απόφαση ΔΣ 121/19-04-2011) και πραγματοποιείται αποκλειστικά από ιδιώτες που έχουν την υποχρέωση να μεταφέρουν τα υλικά σε κατάλληλα εγκεκριμένη μονάδα ανακύκλωσης.

Οι Μονάδες ανακύκλωσης αδρανών υλικών (ΑΕΚΚ) της περιοχής μας είναι οι εξής:

• 1ο χιλιόμετρο Κασσάνδρειας – Αθύτου, τηλ. 6987037165. • 3ο χιλιόμετρο Κασσανδρείας – Σίβηρης, τηλ. 2374025010.

 • Πλησίον Γηπέδου Πολυχρόνου, τηλ. 6944392241

Οι τρείς μονάδες αναλαμβάνουν την συλλογή αδρανών υλικών ( μέχρι 500 κιλά η μεταφορά μπορεί να γίνει με δικά σας μέσα) με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παρέχεται βεβαίωση παράδοσης και παραλαβής των υλικών. 

Για τα λοιπά ογκώδη αντικείμενα (έπιπλα, στρώματα κλπ) και τα απορρίμματα κηπευτικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα κλπ) είναι απαραίτητο να συλλέγονται στις ιδιοκτησίες και να τοποθετούνται σε σακούλες ώστε να διευκολύνεται η μεταφορά τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους επόπτες καθαριότητας στα εξής τηλέφωνα.

– Για τη Δ.Ε. Κασσάνδρας επόπτης καθαριότητας Αθανάσιος Αδάμ – 6970 088815.

Για τη Δ.Ε. Παλλήνης επόπτης καθαριότητας Πασχάλης Γεράκης – 6970 088816.

Ο όγκος πρέπει να είναι περιορισμένος όπως προβλέπεται από τον σχετικό κανονισμό (άρθρο 5-3 του Κανονισμού Καθαριότητας Απόφαση ΔΣ 121/19-04-2011) που αναφέρει ρητά ότι η μεταφορά και η διάθεση μεγάλων ποσοτήτων ογκωδών και πρασίνων υπολειμμάτων πραγματοποιείται από τους ίδιους τους ιδιώτες με δική τους ευθύνη και μεταφέρονται στις εγκεκριμένες μονάδες ανακύκλωσης

– Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνηση μπορείτε να επικοινωνείτε με τις παρακάτω υπηρεσίες.

 • Τμήμα Καθαριότητας Περιβάλλοντος & Πρασίνου Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας 2374351311 και Δημοτικής Ενότητας Παλλήνης 2374350210.

• Εταιρεία ENACT για τη συλλογή αστικών και ανακυκλώσιμων απορριμμάτων, ογκωδών και πρασίνων υπολειμμάτων 2374024254.