Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Ν. Προποντίδας

Στην πρώτη ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που συνεδρίασε για την εκλογή προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νέας Προποντίδας, ομόφωνα Πρόεδρος -μετά από πρόταση του Δημάρχου Μ. Καρρά- επανεξελέγη η Δημοτική Σύμβουλος Δέσποινα Ραμανδάνη.

Ομόφωνα, επίσης, εξελέγησαν για τη θέση του αντιπροέδρου ο Επικεφαλής της Μειοψηφίας Νίκος Παπαλάγκας και γραμματέας η Δημοτική Σύμβουλος της πλειοψηφούσας παράταξης Κόκαλη Σταματία.

Ακολούθησε η εκλογή των μελών της Δημοτικής επιτροπής, που αντικατέστησε τις καταργηθείσες επιτροπές: οικονομική, ποιότητας ζωής και εκτελεστικής, και στην οποία προΐσταται ο Δήμαρχος.

Μέλη εξελέγησαν:

Τακτικά μέλη παράταξης δημάρχου:

1. Καραπανταζής Ιωάννης

2. Κοκκινίδης Κωνσταντίνος

3. Μπολάκη Παρασκευή

4. Χατζηαλέξης Δημήτριος

Τακτικά μέλη από την παράταξη της μειοψηφίας:

1. Παπαλάγκας Νικόλαος

2. Παπαλάγκα Μαρία

Με δεδομένο ότι τα εκλεγέντα μέλη της μειοψηφίας είναι δύο και ορίζονται ως τακτικά μέλη, τα αναπληρωματικά προέρχονται από την παράταξη του Δημάρχου και είναι τα εξής:

1. Μηκέ Χριστίνα

2. Τσικαρίδης Παναγιώτης

3. Σαρόγλου Χαράλαμπος

4. Εμμανουηλίδου Αθανασία

5. Καλύβα Ελένη

6. Μετζίκη Καλλιόπη