Ένα νέο απορριμματοφόρο για τις ανάγκες των κοινοτήτων της ΔΕ Παναγίας του Δήμου Αριστοτέλη

Ένα νέο απορριμματοφόρο για τις ανάγκες των κοινοτήτων της ΔΕ Παναγίας παρέλαβε ο  Δήμος  Αριστοτέλη

Η χρηματοδότηση είναι από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” και από μεταλλευτικά τέλη!