Επιμελητήριο Χαλκιδικής: Συνάντηση με το προεδρείο του νεοσύστατου σωματείου επαγγελματιών Νέων Ρόδων

Οι εκπρόσωποι του νεοσύστατου Σωματείου Επαγγελματιών Νέων Ρόδων, Σοφία  Ισαακίδου και Λευτέρης Βαλσάμης, επισκέφθηκαν τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής Γιάννη Κουφίδη προκειμένου να αναζητήσουν τρόπους συνεργασίας για την ενίσχυση της τοπικής αγοράς και των επαγγελματιών της περιοχής τους.

Κατά τη συνάντησή τους αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τις δράσεις, που σκοπεύουν να κάνουν ως σωματείο και ζήτησαν τη συνδρομή του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής.

Η συνεργασία και οι συνέργειες με τους Συλλόγους και τα Σωματεία επαγγελματιών της Χαλκιδικής αποτελεί μια από τις σοβαρότερες δεσμεύσεις της παρούσας Διοίκησης, καθώς μέσα από αυτές έχουν αφενός ενεργοποιηθεί οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών και αφετέρου έχουν προβεί σε δράσεις, που προσφέρουν σημαντική στήριξη και βοήθεια στους επιχειρηματίες της Χαλκιδικής.