ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΛΙΣΑΒΟΝΑ ME ΤΟ ERASMUS+

Σε μια εποχή που η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας της χώρας με κύριους άξονες την καινοτομία και την εξωστρέφεια είναι πρωταρχικός στόχος, το Επιμελητήριο Χαλκιδικής για άλλη μια φορά επιτελεί έναν από τους βασικούς του ρόλους.

Στην κατεύθυνση αυτή, μετά από την έγκριση συμμετοχής του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+  ως εταίρος στη Δράση ΚΑ2: Συνεργασία για την Καινοτομία και την Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών-Στρατηγικές Συμπράξεις (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices-Strategic Partnerships), συμμετείχε στην τέταρτη (4η)  συνάντηση των εταίρων του προγράμματος, από 19 έως 20 Οκτωβρίου 2017 στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας .  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην έδρα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης “Instituto de SOLDADURA Ε Qualidade ( ISQ )”.

Στη συνάντηση το Επιμελητήριο της Χαλκιδικής εκπροσώπησαν ο Ειδικός Επιστημονικός Συνεργάτης και υπεύθυνος των προγραμμάτων του Επιμελητηρίου, κος Μήντος Δημήτριος καθώς και οι εξωτερικοί συνεργάτες εξειδικευμένοι σύμβουλοι σε ευρωπαϊκά προγράμματα  Δρ. Ταμβακίδης Στέλιος, και Δημητριάδης Ξενοφώντας.

Στη τέταρτη συνάντηση – η πρώτη πραγματοποιήθηκε στη Ρώμη, η δεύτερη στην Ισπανία και ακολούθησε η επόμενη στην Γερμανία – παρουσιάστηκε στους εταίρους η εξέλιξη της πορείας του προγράμματος καθώς και οι υπολειπόμενες υποχρεώσεις τους μέχρι το τέλος του 2017 .  Επιπλέον συζητήθηκαν επισημάνσεις και διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος, οι οποίες προέκυψαν μετά από την εβδομαδιαία εκπαίδευση των εταίρων στην εφαρμογή, που πραγματοποιήθηκε από 11 έως 15 Σεπτεμβρίου στον χώρο του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής στον Πολύγυρο.

Οι δράσεις που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Επιμελητήριο Χαλκιδικής μέχρι το τέλος του 2017,  είναι η διοργάνωση σειράς ενημερωτικών ημερίδων που θα απευθύνονται προς τον τομέα του τουρισμού αλλά και της εκπαίδευσης, προκειμένου να δοθεί η απαραίτητα δημοσιότητα ώστε να δραστηριοποιηθούν οι τουριστικές επιχειρήσεις και τα ιδιωτικά και δημόσια εκπαιδευτικά κέντρα για τα οφέλη του προγράμματος.

Σκοπός των ημερίδων είναι η ενημέρωση για τον τρόπο λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος, μέσω της οποίας προβλέπεται, από την μια μεριά, το «ταίριασμα» των τυπικών προσόντων (σπουδές, προσόντα, αρχική επαγγελματική εμπειρία ) των σπουδαστών που θέλουν να κάνουν τη μαθητεία τους στο εξωτερικό, με τις «ανάγκες», από την άλλη μεριά, που έχουν οι εταιρείες (είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό) που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για απασχόληση ανειδίκευτου εργατικού δυναμικού σε θέσεις μαθητείας για απόκτηση εμπειρίας, η οποία μπορεί και να οδηγήσει στη συνέχεια και σε πρόσληψη.

Ενημερωτικά σχετικά με το πρόγραμμα πρέπει να επισημάνουμε ότι, ο σκοπός του είναι η διερεύνηση καλών πρακτικών και η ανταλλαγή εμπειριών σε συστήματα επαγγελματικής εκπαίδευσης/κατάρτισης στην “εκμάθηση στο χώρο εργασίας”  και ειδικότερα σε θέματα κινητικότητας σπουδαστών για Μαθητεία σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης (International work based learning – WBL). Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιείται μέσα από μια ηλεκτρονική πλατφόρμα που αναπτύσσεται για το σκοπό αυτό από τους εταίρους που συμμετέχουν στο έργο. Απευθύνεται σε εργοδότες και εταιρίες, που έχουν το υπόβαθρο και την υποδομή να μεταδώσουν τις γνώσεις τους και μπορούν να υποδεχτούν και να εκπαιδεύσουν σπουδαστές προερχόμενους από την τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και σε σπουδαστές της τεχνικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν και να κάνουν πρακτική εξάσκηση σε συνθήκες πραγματικής εργασίας στις χώρες – εταίρους του προγράμματος.

Η επόμενη συνάντηση των εταίρων ορίστηκε τον Φεβρουάριο του 2018 στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας. Ενημερωτικά αναφέρουμε ότι στο πρόγραμμα συμμετέχουν συνολικά έντεκα (11) φορείς από επτά (7) ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία (5) φορείς, Γερμανία, Λετονία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελλάδα). Τίτλος του έργου είναι “TRAM-WBL Engaging SMEs for Quality Transnational WBL experiences”. Η  διάρκεια του προγράμματος είναι 36 μήνες και ολοκληρώνεται στις 31/08/2018 .  Η επίσημη γλώσσα του προγράμματος είναι η αγγλική.