Επιστήμονες στο βυζαντινό ναό Αγίου Νικολάου στο Μεσοπόταμο για την συντήρησή του

Η μελέτη μετά την ολοκλήρωσή της θα υποβληθεί προς έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Αλβανίας

Λ.Β.

Επιτελείο ειδικών επιστημόνων με επικεφαλής τη διευθύντρια του ΕΚΒΜΜ δρ Φλώρα Καραγιάννη, αποτελούμενο από την αρχαιολόγο Χαρά Σαρρηγιαννίδου και συντηρητές του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελλάδας (Πάνος Αγγελίδης, Αλέξανδρος Λέκκας και Κατερίνα Φτίκου) υπό την επίβλεψη της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Συντήρησης Αρχαίων και Νεότερων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και μέλους του ΔΣ του ΕΚΒΜΜ δρ Μαρίας Μερτζάνη βρίσκεται στο βυζαντινό ναό του Αγίου Νικολάου στο Μεσοπόταμο  της Αλβανίας ο τοιχογραφικός διάκοσμος του οποίου πρόκειται να συντηρηθεί

Το επιτελείο των ειδικών, μετά από σχετική άδεια των αλβανικών αρχών, μετέβη στο μνημείο όπου πραγματοποιούνται εξειδικευμένες έρευνες (laiser scanning, λήψεις με θερμοκάμερα, επιτόπια δείγματα καθαρισμού, δειγματοληψίες χρωστικών, εξέταση επιφανειών με ψηφιακό μικροσκόπιο κ.α.), που θα αξιοποιηθούν άμεσα στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης συντήρησης. Η μελέτη μετά την ολοκλήρωσή της θα υποβληθεί προς έγκριση από το Υπουργείο Πολιτισμού της Αλβανίας και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου συντήρησης από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων με δαπάνες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας. Σε όλα τα στάδια οργάνωσης και σχεδιασμού του έργου υπήρξε εξαιρετική η στήριξη και συμβολή της Ελληνικής Πρεσβείας στα Τίρανα.

Να υπενθυμίσουμε όι ο ναός είναι το καθολικό ενός μοναστηριού του 13ου αιώνα, που αποτελεί πολύ σημαντικό παράδειγμα της αρχιτεκτονικής σχολής του Δεσποτάτου της Ηπείρου που αναπτύχθηκε στην ύστερη βυζαντινή περίοδο με έδρα την Άρτα.The Gorgeous Danube Delta in 4k – from Tulcea Romania00:47PreviousPauseNext00:03 / 03:07UnmuteFullscreenCopy video urlPlay / PauseMute / UnmuteReport a problemLanguageMox Player

Στο εσωτερικό του διασώζει αποσπασματικά τοιχογραφικό διάκοσμο, αλλά και πολύ σημαντικά μαρμάρινα μέλη και μαρμαροθετήματα στα δάπεδα. Το μνημείο έχει αναστηλωθεί πρόσφατα από το Υπουργείο Πολιτισμού της Αλβανίας και υπολείπεται η συντήρηση των τοιχογραφιών, των μαρμαροθετημένων δαπέδων και των μαρμάρινων μελών του, την οποία ανέλαβε να υλοποιήσει το ΕΚΒΜΜ με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας. 

typosthes.gr