Έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής

Έργα ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού στο Νοσοκομείο Χαλκιδικής θα υλοποιηθούν το προσεχές διάστημα, καθώς η Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας (PPF) του ΤΑΙΠΕΔ ορίστηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή του ν. 4799/2021 ως αρμόδια για την ωρίμανση και την υλοποίηση της δράσης «Ανακαινίσεις και Εκσυγχρονισμός Νοσοκομείων σε Ολόκληρη την Ελλάδα» RRF 16795, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.

Το Ταμείο θα διενεργήσει το διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ», με αναθέτουσα αρχή τη Διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 16/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00.

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης του έργου ανέρχεται σε 1.509.677,42 ευρώ.

Νέο κτίριο για τη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού

Όπως αποκαλύπτει σήμερα το halkidikinews.gr αντικείμενο του έργου είναι η μελέτη και η κατασκευή όλων των εργασιών που απαιτούνται για την ανακαίνιση της υφισταμένης Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, την κτιριολογική επέκτασή του Ισογείου αυτής, καθώς και την ανακαίνιση – αναδιαρρύθμιση των Χειρουργείων και Κεντρικής Αποστείρωσης του νοσοκομείου με στόχο την ποιοτική και ασφαλή παροχή υπηρεσιών υγείας.

Η κτιριολογική επέκταση της υφιστάμενης μονάδας τεχνητού νεφρού, θα είναι ισόγειο κτίριο με υπόγειο, επιφάνειας 55,00-60,00 m2 εκάστου επιπέδου. Το νέο κτίριο που θα αναγερθεί θα εναρμονίζεται αισθητικά με τις υφιστάμενες κτιριακές υποδομές του Νοσοκομείου, σύμφωνα με τον κτιριοδομικό κανονισμό και τις τοπικές κτιριοδομικές δεσμεύσεις. Θα έχει την δυνατότητα εξυπηρέτησης τουλάχιστον 6 θέσεων αιμοκάθαρσης. Το υπόγειο ίσης περίπου επιφάνειας, θα επικοινωνεί εσωτερικά με το επίπεδο του ισογείου με αναβατόριο φορτίων και εξωτερικά άμεσα με ράμπα κλίσης και ηλεκτρική γκαραζόπορτα. Θα λειτουργεί δε ως αποθηκευτικός χώρος.

Στην υφιστάμενη μονάδα τεχνητού νεφρού, θα πραγματοποιηθεί μικρή αναδιαρρύθμιση των υφιστάμενων χώρων σύμφωνα με τον νέο σχεδιασμό για την ρύθμιση της κυκλοφορίας και την σύνδεση της υφισταμένης ΜΤΝ και της νέας επέκτασης της. Θα δημιουργηθεί νέο στέγαστρο, έξω από την κεντρική είσοδο του κτιρίου, ώστε να προστατεύονται από τις καιρικές συνθήκες οι ασθενείς κατά την αποβίβαση και επιβίβαση από τα οχήματα που τους μεταφέρουν.

Ριζική ανακαίνιση στα Χειρουργεία

Οι χώροι των Χειρουργείων του νοσοκομείου, επιφανείας 490,00 m2. (1ος όροφος κτιρίου Β’), θα ανακαινισθούν ριζικώς. Θα αποξηλωθούν όλες οι παλιές Η/Μ εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές (ασθενή, ισχυρά), ύδρευσης, αποχέτευσης, ιατρικών αερίων, κλιματισμού, αεραγωγών, κ.λ.π. και θα αντικατασταθούν με νέες. Θα γίνει αναδιαρρύθμιση των χώρων σύμφωνα με την μελέτη που θα εκπονηθεί. Επίσης θα αντικατασταθούν τα οικοδομικά τελειώματα (δάπεδα, εσωτερικά κουφώματα, ψευδοροφές, σε όλους τους χώρους (χειρουργικές αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, scrub-up δύο θέσεων κ.λ.π.) και θα γίνει χρωματισμός των επιφανειών με κατάλληλα χρώματα ανάλογα με τον χώρο (π.χ. αντιμικροβιακές βαφές στα χειρουργεία). Στις τρεις χειρουργικές Αίθουσες που ανακαινίζονται, θα τοποθετηθούν αυτόματες συρόμενες θύρες

Ο χώρος της Κεντρικής αποστείρωσης, επιφανείας 75,00 m2 θα ανακαινισθεί πλήρως. Θα αντικατασταθούν όλες οι Η/Μ εγκαταστάσεις, ηλεκτρολογικές (ασθενή, ισχυρά), ύδρευσης, αποχέτευσης, κλιματισμού, αεραγωγών, κ.λ.π. Θα αντικατασταθούν τα οικοδομικά τελειώματα, (δάπεδα, εσωτερικά κουφώματα, θα επισκευαστούν οι τοίχοι, θα επικαλυφθούν με ειδικά υλικά και θα χρωματιστούν με κατάλληλα χρώματα (αντιμικροβιακά).

Η σύνδεση του χώρου των Χειρουργείων και του χώρου της Αποστείρωσης για την μεταφορά των εργαλείων από και προς την αποστείρωση θα επιτευχθεί με την εγκατάσταση ανελκυστήρα φορτίων.

Το έργο περιλαμβάνει τα παρακάτω:

• Εκσκαφές

• Ανέγερση ισογείου κτιρίου με υπόγειο για την επέκταση της μονάδας τεχνητού νεφρού

• Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου μονάδας τεχνητού νεφρού

• Εργασίες ανακαίνισης χώρων χειρουργείων νοσοκομείου

• Εργασίες ανακαίνισης χώρων κεντρικής αποστείρωσης.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης.

www.halkidikinews.gr