Τρία ρεπό σε όσους δουλέψουν τις 3 τελευταίες Κυριακές του 2023

Διευκρινίσεις δίνονται με εγκύκλιο που εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας

Διευκρινίσεις επί του άρθρου 16 του ν. 4177/2013, με τίτλο «εργασία και αναπληρωματική ανάπαυση κατά τις τρεις τελευταίες Κυριακές του έτους 2023», παρέχει εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, την οποία υπογράφει η γενική γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, Άννα Στρατινάκη.

Όσον αφορά τον τρόπο χορήγησης των εβδομαδιαίων αναπαύσεων (ρεπό) σε εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά τις τρεις τελευταίες Κυριακές του έτους 2023, ήτοι στις 17/12, στις 24/12 και στις 31/12/2023, αποσαφηνίζεται ότι, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις, η εβδομαδιαία ανάπαυση δέον είναι να χορηγείται σε μία άλλη μέρα της ίδιας εβδομάδας.

Ειδικά, για το έτος 2023 και προκειμένου να διευκολυνθεί η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς κατά την εορταστική περίοδο, είναι δυνατή, κατ’ εξαίρεση, η χορήγηση της αναπληρωματικής ανάπαυσης και κατά την εβδομάδα που ακολουθεί τις Κυριακές αυτές.

Κατά τα λοιπά, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του εργατικού δικαίου, που ορίζουν ότι η αναπληρωματική εβδομαδιαία ανάπαυση προϋποθέτει απασχόληση άνω των πέντε ωρών και ότι στους εργαζόμενους που θα απασχοληθούν κατά την Κυριακή πρέπει να εξασφαλίζεται ανά εβδομάδα ελάχιστη περίοδος συνεχούς ανάπαυσης 24 ωρών (αρ.5, Π.Δ. 88/1999).