Έργα οδοποιίας επέκτασης παραλίας Διονυσίου

????????????????????????????????????

Ολοκληρώθηκε η κατάθεση των προσφορών από τους ενδιαφερομένους, προκειμένου να προκύψει ο ανάδοχος του έργου “Εσωτερική Οδοποιία περιοχής επέκτασης παραλίας Διονυσίου”. Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού δημοπράτησης 724. 000 € και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

Το έργο θα  πραγματοποιηθεί στην περιοχή της επέκτασης παραλίας Διονυσίου και στο δρόμο παραλίας Διονυσίου – Ν. Μουδανιών από την είσοδο του οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο του οικισμού.

Αφορά σε εργασίες :

• Επέκτασης του πλάτους του υφισταμένου πεζοδρομίου στο δρόμο παραλίας Διονυσίου – Ν. Μουδανιών.

• Κατασκευής οδοποιίας εντός της περιοχής επέκτασης σε συγκεκριμένους δρόμους, που περιλαμβάνει χωματουργικές εργασίες, κατασκευή οδοστρωσίας και κατασκευή ασφαλτικών (ασφαλτική προεπάλειψη και ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας).

• Επέκτασης οδοφωτισμού με τις σύνοδες εργασίες στο δρόμο παραλίας Διονυσίου – Ν. Μουδανιών, από την είσοδο του οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο του οικισμού.

• Δενδροφυτεύσεων και άρδευσης στους παρόδιους του δρόμου παραλίας Διονυσίου – Ν. Μουδανιών κοινόχρηστους χώρους από την είσοδο του οικισμού παραλίας Διονυσίου έως την έξοδο του οικισμού.

• Τοποθέτησης  κράσπεδων στις προσαρμογές των δρόμων και στα τμήματα των δρόμων που δεν υπάρχουν.

“Με την κατασκευή του έργου θα αλλάξει η όψη της επέκτασης της παραλίας Διονυσίου, καθώς θα ασφαλτοστρωθούν δρόμοι, θα τοποθετηθεί ηλεκτροφωτισμός, θα τοποθετηθούν κράσπεδα και θα γίνουν πεζοδρομήσεις. Έτσι θα ικανοποιηθεί ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων αλλά θα εκπληρωθεί κι ακόμη ένας δικός μας στόχος” ανέφερε ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.