Εσωτερική οδοποιία τμημάτων οδών στον οικισμό Ν. Μουδανιών.”

Συνεχίζονται οι εργασίες που αφορούν το έργο “Εσωτερική οδοποιία τμημάτων οδών στον οικισμό Ν. Μουδανιών”, προϋπολογισμού  5.600.000€. Σε φάση κατασκευής οδοστρωσίας βρίσκονται  οι δρόμοι του οικισμού “Ελαιώνες” και συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής σωληνωτών δικτύων αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή, σύμφωνα με τη μελέτη και τις ιδιαιτερότητες των υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης. Παράλληλα εργασίες κατασκευής οδοποιίας πραγματοποιούνται στην Αγ.Γεωργίου καθώς γίνεται η πλήρη ανακατασκευή του δρόμου.

Συνολικά το έργο  περιλαμβάνει:

-Τη βελτίωση των συνθηκών κυκλοφορίας και την ασφαλτόστρωση όλων των δημοτικών οδών εντός του οικισμού, που στην παρούσα φάση είναι χωματόδρομοι.

-Την αντιμετώπιση του προβλήματος αποχέτευσης των όμβριων υδάτων της περιοχής «Ελαιώνας» του οικισμού και

-Την ολοκλήρωση της ανάπλασης της οδού Τζαβούρα στο κέντρο του οικισμού.