Ευνοική ρύθμιση για εργαζόμενους πτωχευμένης εταιρείας

Τέλος στην ιδιότυπη ομηρία χιλιάδων εργαζομένων, στους οποίους οφείλονται δεδουλευμένα πολλών μηνών έρχεται να δώσει σχετική ρύθμιση που έγινε δεκτή από τους δανειστές.

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι που τους οφείλονται δεδουλευμένα ευνοούνται από την αναθεώρηση του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

Συγκεκριμένα επιχειρήσεις που τα περιουσιακά τους στοιχεία βγαίνουν σε πλειστηριασμό ή πάνε σε αναδιάρθρωση θα πρέπει πρώτα να πληρώσουν οφειλόμενα δεδουλευμένα μέχρι έξι μήνες στους εργαζόμενους τους και να εξοφλήσουν ή να ρυθμίσουν τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές από ΕΝΦΙΑ.

 

Ποια θα λαβαίνουν δάνεια

Ταυτόχρονα από την 1η Ιανουαρίου του 2018 οι επιχειρήσεις που οφείλουν δεδουλευμένα δεν θα μπορούν να δανειοδοτηθούν από τις τράπεζες, καθώς για να τους χορηγηθεί δάνειο θα πρέπει να έχουν εξοφλήσει του υπαλλήλους τους ή να έχουν καταθέσει συγκεκριμένο πλάνο αποπληρωμής των δεδουλευμένων.

Μέχρι σήμερα, όπως αναφέρει το Έθνος, οι εργαζόμενοι έρχονται τελευταίοι στη λίστα αποζημιώσεων στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις βγαίνουν σε πλειστηριασμό. Σύμφωνα με όσα προβλέπει ο ισχύων Κώδικας το 65% της πτωχευτικής περιουσίας πάει στις τράπεζες για εξασφαλισμένες απαιτήσεις και από το υπόλοιπο ποσοστό το 25% έρχεται να καλύψει τις απαιτήσεις προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους εργαζόμενους, ενώ το υπόλοιπο 10% κατανέμεται στους μη εξασφαλισμένους πιστωτές, δηλαδή σε προμηθευτές και σε τράπεζες για δάνεια χωρίς προσημείωση.

Να σημειωθεί ότι οι τράπεζες ζητούν να αυξηθεί το ποσοστό στο 65% για τους εξασφαλισμένους πιστωτές, για τα δάνεια δηλαδή που έχουν χορηγήσει με εξασφαλίσεις, στο 80% αφήνοντας τους υπόλοιπους, Δημόσιο, Ταμεία, εργαζόμενους και μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις το 20% .

 

Ο ΕΝΦΙΑ

Σε ευθυγράμμιση με ότι συμβαίνει σε άλλες χώρες αυτή τη ειδική μεταχείριση επεκτείνεται και σε φόρους που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία (ΕΝΦΙΑ) ενώ οι άλλες απαιτήσεις, όπως η καταβολή φόρων και εισφορών προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση σε σχέση με κανονικές μη εξασφαλισμένες απαιτήσεις (δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, προμηθευτές).

Να σημειωθεί ότι οι αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και στον Πτωχευτικό παρουσιάστηκαν προσφάτως από το κυβερνητικό επιτελείο στους δανειστές.

in.gr