«Φρένο» στα ανεξόφλητα τέλη των ΙΧ – Τι προβλέπει σχέδιο της ΑΑΔΕ

“Στενό” μαρκάρισμα σε όσους δεν έχουν εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας ετοιμάζει η ΑΑΔΕ. Πρόκειται για σημαντική πληγή στα φορολογικά έσοδα, καθώς εκτιμάται ότι σημαντικός αριθμός ιδιοκτητών οχημάτων δεν εκπληρώνει τη σχετική φορολογική υποχρέωση.

Σύμφωνα με όσα προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το τρέχον έτος, η φορολογική διοίκηση θα προχωρήσει σε μια σημαντική παρέμβαση στο συγκεκριμένο πεδίο απώλειας φορολογικών εσόδων. Θα προχωρήσει στη μείωση κατά 50% του χρόνου παραγραφής των τελών κυκλοφορίας. Σήμερα τα τέλη κυκλοφορίας παραγράφονται μετά την πάροδο 20 ετών από το τέλος του έτους στο οποίο αφορούν και έχει ληφθεί η απόφαση η σχετική περίοδος να μειωθεί στα 10 έτη. Με την παρέμβαση αυτή επιχειρείται διπλός στόχος:

– Πρώτον να απαλλαγούν από τέλη κυκλοφορίας παλαιών ετών χιλιάδες φορολογούμενοι οι οποίοι δεν μπορούν να αποδείξουν ότι τα έχουν εξοφλήσει. Σημειώνεται ότι πολλοί ιδιοκτήτες ΙΧ προσέφυγαν στον Συνήγορο του Πολίτη επειδή τους βεβαιώθηκαν από την εφορία τέλη κυκλοφορίας ακόμη και πριν από 20 έτη τα οποία υποστηρίζουν ότι είχαν εξοφλήσει αλλά είχαν χάσει τα σχετικά αποδεικτικά λόγω παρέλευσης μεγάλου χρονικού διαστήματος. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις οι φορολογούμενοι δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τα σχετικά αποδεικτικά ούτε από τη τράπεζα στη οποία είχαν εξοφλήσει τα τέλη επειδή δεν κρατούσε αρχείο. Ο Συνήγορος του Πολίτη είχε ζητήσει από τη φορολογική διοίκηση να συρρικνώσει τον χρόνο παραγραφής προκειμένου να μην επιβαρύνονται και να μην ταλαιπωρούνται οι φορολογούμενοι.

– Δεύτερον να κινητοποιηθούν οι εισπρακτικοί μηχανισμοί της φορολογικής διοίκησης, προκειμένου να “ στριμώξουν “ όσους φορολογούμενους δεν εξοφλούν τα τέλη κυκλοφορίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αρμόδιων στελεχών, περίπου ο ένας στους δέκα ιδιοκτήτες ΙΧ δεν εξοφλεί εγκαίρως τα τέλη κυκλοφορίας. Πρόκειται για τα τέλη κυκλοφορίας περίπου 500.000 οχημάτων, πολλά από τα οποία θα καταλήξουν στη “δεξαμενή” των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων προς το Δημόσιο. Κάθε χρόνο το Δημόσιο εισπράττει περίπου 1,3 δισ. ευρώ από τα τέλη κυκλοφορίας αλλά χάνονται έσοδα άνω των 50 εκατ. ευρώ.

Επιπτώσεις

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η φορολογική νομοθεσία, τα τέλη κυκλοφορίας δεν αντιμετωπίζονται όπως οι υπόλοιπες φορολογικές επιβαρύνσεις αναφορικά με τις επιπτώσεις για τους φορολογούμενους είναι φόρος εισοδήματος, επιβάλλεται ετήσιο επιτόκιο 8, 51% στην περίπτωση εκπρόθεσμης εξόφλησης των τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται πρόστιμο 100% των τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα. Για π.χ εάν φορολογούμενος έχει στην κατοχή του ένα όχημα 1.400 κυβικών, μοντέλο του 2009. Το συγκεκριμένο όχημα βαρύνει τον ιδιοκτήτη του με ετήσια τέλη κυκλοφορίας ύψους 255 ευρώ.

Τα τέλη εξοφλούνται υποχρεωτικά έως το τέλος του έτους πριν από το έτος αναφοράς. Αν δεν εξοφληθούν, τότε ο ιδιοκτήτης τους θα επιβαρυνθεί με πρόστιμο 1005 δηλαδή 255 ευρώ.

Για την είσπραξη των ανεξόφλητων τελών κυκλοφορίας πρόκειται να ενεργοποιηθούν μέτρα αναγκαστικής είσπραξης , με κυριότερο από αυτά τις κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών των οφειλετών.

ΠΗΓΗ: Έθνος