ΓΣΕΕ: Η Ελλάδα γυρίζει την πλάτη στα άτομα με αναπηρία

Ως παιδιά ενός κατώτερου θεού αντιμετωπίζονται στη χώρα μας τα άτομα με αναπηρία, καθώς όπως προκύπτει από τα συγκλονιστικά στοιχεία που έφερε σήμερα στο φως της δημοσιότητας η ετήσια έκθεση του Κέντρου Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ η ανεργία στις περιπτώσεις αυτές και ειδικότερα στις ηλικίες από 16 έως 64 ετών αγγίζει το 37,2%, δίνοντας στην Ελλάδα ένα αρνητικό προβάδισμα ανάμεσα στις υπόλοιπες 28 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επιπλέον στην συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα η Ελλάδα κατέχει τον 2ο χαμηλότερο δείκτη απασχόλησης στα άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 30,5%.

Το πλέον όμως δυσάρεστο είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι και με τη φτώχεια τους. Αξίζει να σημειωθεί ότι 6 στα 10 άτομα με αναπηρία, ηλικίας από 16 έως και 59 ετών, ποσοστό δηλαδή 61,7% δεν μπορούν να ανταποκριθούν ούτε στις βασικές τους ανάγκες, φέρνοντας την Ελλάδα στην πρώτη θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η τιμή του συνθετικού δείκτη που αφορά στον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό στα άτομα με αναπηρία στις ηλικίες 16 ετών έως και 59(51,9%) που τη κατατάσσει στη δεύτερη υψηλότερη θέση μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ.

Την περίοδο μάλιστα 2008-2013 στις περιπτώσεις αυτές ο δείκτης ανεργίας αυξήθηκε κατά 116,4% ενώ στον αντίποδα ο δείκτης απασχόλησης μειώθηκε κατά 15,9%.

Η χώρα μας όμως αδυνατεί να τα εκπαιδεύσει έστω και τυπικά με αποτέλεσμα να βρίσκεται στην 25η θέση μεταξύ των 28 χωρών της Ευρώπης.

Μια ακόμα μεγάλη πληγή όμως είναι η συμμετοχή αυτών των ατόμων στην εκπαίδευση, εμφανίζοντας τη χώρα μας στην 22ηθέση. Αντίθετα καταγράφονται ως στοιχεία η εγκατάλειψη από την εκπαίδευση και την κατάρτιση από τα άτομα με αναπηρία φέρνοντας μας στην 6η υψηλότερη θέση της Ευρώπης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσής του ΚΑΝΕΠ/ ΓΣΕΕ το 2016 η Ελλάδα παρουσίασε τις μεγαλύτερες ανισότητες ως προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ηλικίας από 16 ετών και πάνω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι μόλις το 42,8% των ατόμων στην Ελλάδα που έχουν ολοκληρώσει το πολύ έως και την κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση δηλώνουν περιορισμό δραστηριότητας/ αναπηρία.

Μόλις δε ένα 14,9% ανήκει στο λεγόμενο μεσαίο μορφωτικό επίπεδο, ενώ 1 στα 10 άτομα έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση.