Η Διοίκηση του Γ. Ν. Χαλκιδικής ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ ΑΜΚΕ»

Η Διοίκηση του Γ. Ν. Χαλκιδικής ευχαριστεί θερμά την εταιρεία «ΑΙΓΕΑΣ

ΑΜΚΕ» για την ευγενική χορηγία – δωρεά προς το Γεν Νοσοκομείο Χαλκιδικής για

την ενίσχυση του έργου του προσωπικού.

Η δωρεά περιλαμβάνει:

Πέντε ηλεκτρονικούς υπολογιστές με (οθόνη, ηχεία, πληκτρολόγιο και

ποντίκι)

Τρείς Εκτυπωτές (Laser HP M203DW)

Ένα φορητό υπολογιστή (HP 15-rb003nv), για την κάλυψη των αναγκών του

νέου Τμήματος conid-19.

Τέτοιες πρωτοβουλίες στους δύσκολους καιρούς που βιώνουμε είναι

σημαντικές, γιατί στηρίζουν την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου μας και την

Εθνική μάχη ενάντια στον κορωνοϊό.