Μέτρα ανακούφισης για τους συνεπείς οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη

«Ανάσα» για τους οφειλέτες που έχουν ενταχθεί και είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις χρεών αναζητά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της αρχής του κράτους δικαίου αλλά και του νέου σχεδίου που έχει στόχο τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των πολιτών.

Για να επιτευχθεί μάλιστα ο εν λόγω στόχος, ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής έχει ήδη δώσει εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες όπως επεξεργάζονται διάφορα «σενάρια» τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τους συνεπείς φορολογούμενους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι για τον σκοπό αυτό έχουν ήδη ξεκινήσει διερευνητικές συζητήσεις με τις τράπεζες, με μοναδικό στόχο αυτοί που σέβονται τις ρυθμίσεις τους να αποκτήσουν την ευχέρεια να λειτουργήσουν.

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι, με βάση το σχέδιο που επεξεργάζονται τα στελέχη της ΑΑΔΕ, σε όσους έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη στην εφορία και έχουν ενταχθεί σε κάποια ρύθμιση θα δοθεί η δυνατότητα άμεσης αποδέσμευσης του τραπεζικού τους λογαριασμού.

Για την υλοποίηση μάλιστα του εν λόγω σχεδίου, ΑΑΔΕ και τράπεζες αναζητούν «κοινό τόπο», ώστε να αρθούν οι σημερινές στρεβλώσεις του συστήματος και οι πολλές προϋποθέσεις που τίθενται για την αποδέσμευση τραπεζικού λογαριασμού.

 

Επισημαίνεται ότι με βάση το ισχύον καθεστώς, η άρση επιβληθεισών κατασχέσεων στα χέρια τρίτων είναι δυνατή μόνο υπό τις εξής προϋποθέσεις:

  1. Να έχει εξοφληθεί το ποσόν για το οποίο εκδόθηκε το κατασχετήριο στα χέρια τρίτου.
  2. Ο οφειλέτης να έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, το οποίο τηρείται και συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Έχει εξοφληθεί ποσοστό 50% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής,

β) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη,

γ) έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής, όπως ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4305/2014,

δ) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων της ρύθμισης του ν. 4305/2014 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί.

  1. Να έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης βάσει των διατάξεων των άρθρων 1-17 του ν. 4321/2015 «Ρυθμίσεις για την επανεκκίνηση της οικονομίας» και συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Έχει εξοφληθεί ποσοστό 25% της αρχικής βασικής ρυθμιζόμενης οφειλής πριν από οποιαδήποτε απαλλαγή, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνεται το ποσόν της προκαταβολής του άρθρου 15 του ν. 4321/2015,

β) έχει υποβληθεί σχετική αίτηση από τον οφειλέτη,

γ) έχει εξεταστεί κατά περίπτωση η συνδρομή των προϋποθέσεων υπαγωγής στη ρύθμιση και μη απώλειας αυτής,

δ) η επιβληθείσα κατάσχεση αφορά αποκλειστικά χρέη που έχουν υπαχθεί και εξοφληθεί στο πλαίσιο των διατάξεων του ν. 4321/2015 και δεν περιλαμβάνει άλλα χρέη που δεν έχουν εξοφληθεί. Άλλες επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων για τις οποίες δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν αίρονται.

Με βάση πάντως το νέο σχέδιο που προωθείται από την ΑΑΔΕ, το καθεστώς αναμένεται να αλλάξει σημαντικά.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στην περίπτωση που ένας φορολογούμενος έχει ληξιπρόθεσμο χρέος στην εφορία και δεν το εξυπηρετεί, θα επιδοθεί εντολή κατάσχεσης του τραπεζικού του λογαριασμού. Εάν στον λογαριασμό υπάρχει ποσό μικρότερο ή ίσο με αυτό που είναι το χρέος, τότε το ποσό αυτό θα αποδοθεί στην εφορία και ο λογαριασμός θα παραμείνει δεσμευμένος έως ότου αποπληρωθεί φυσικά το σύνολο του χρέους, εφόσον ο λογαριασμός περιλαμβάνει μικρότερο της οφειλής ποσό.

Με το νέο πλαίσιο όμως, εφόσον ο φορολογούμενος ενταχθεί σε ρύθμιση της οφειλής και είναι συνεπής ως προς την εξυπηρέτησή της, θα αποδεσμεύεται άμεσα κάθε μήνα ένα ποσό από τον τραπεζικό λογαριασμό του.

 

Υπερκαλύφθηκε ο στόχος των εσόδων

Τα νέα σχέδια της ΑΑΔΕ αποκάλυψε άλλωστε και διοικητής της, Γ. Πιτσιλής, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε, στη διάρκεια του Πάσχα, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, στον οποίο παρέδωσε αντίγραφο της απολογιστικής έκθεσης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2017.

Ειδικότερα, ο κ. Πιτσιλής υπογράμμισε ότι ήταν μία καλή χρονιά καθώς η Αρχή υπερκάλυψε τον στόχο των φορολογικών εσόδων, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι σχεδιάζει το αύριο της Φορολογικής Διοίκησης με στόχο τη διευκόλυνση της συμμόρφωσης των πολιτών στις υποχρεώσεις τους. Ειδικότερα, ο κ. Πιτσιλής ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δουλεύουμε εντατικά στο κομμάτι της φορολογικής συμμόρφωσης, στο να αποτυπώσουμε, αν θέλετε, τις συμπεριφορές των φορολογουμένων και πώς θα αντιμετωπίσουμε καθεμία απ’ αυτές με στόχο να ωθήσουμε τους πολίτες στην οικειοθελή συμμόρφωση. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε ευλαβικά την Αρχή του Κράτους Δικαίου της Φορολογικής Διοίκησης».

Ο κ. Πιτσιλής αναφέρθηκε ακόμη στον δικαιοδοτικό ρόλο της Φορολογικής Διοίκησης, στο πλαίσιο του οποίου έχει ήδη δώσει εντολή όπως όλες οι αποφάσεις της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπου ο καθένας μπορεί να δει ποιο είναι το σκεπτικό της Φορολογικής Διοίκησης.

 

Μήνυμα προς τα έσω και τα έξω

Ο Προκόπης Παυλόπουλος, κατά τη συνάντησή του με τον διοικητή της ΑΑΔΕ, έστειλε σαφές μήνυμα στους δανειστές της χώρας αναφερόμενος στο χρέος, καθώς υπογράμμισε την ανάγκη να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους έναντι του ελληνικού λαού και να προχωρήσουν σε ελάφρυνσή του, ώστε να γίνει διαχειρίσιμο και να συνδεθεί με την ανάπτυξη της οικονομίας.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εμφανίστηκε πάντως αισιόδοξος ότι θα υπάρξει βιώσιμη λύση, σε συνδυασμό με τους ρυθμούς ανάπτυξης, αφού, όπως ανέφερε, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος να μειωθεί το χρέος πέρα από τις βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις που αφορούν το ίδιο το χρέος.

Από την άλλη πλευρά, μήνυμα έστειλε και στο εσωτερικό, αφού επεσήμανε την ανάγκη να τηρηθεί η αρχή του Συντάγματος για αναλογική κατανομή των φορολογικών βαρών, καθώς και να επιταχυνθεί και να διευκολυνθεί η επίλυση των φορολογικών διαφορών των πολιτών με τις Αρχές χωρίς να φτάνουν απαραίτητα στα δικαστήρια.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε τα εξής: «Στο επίπεδο της φορολογίας οι Έλληνες συμμετέχουν στα φορολογικά βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους. Μην το ξεχνάμε αυτό.

Η αναλογική ισότητα είναι η κορωνίδα της δικαιοσύνης στον χώρο της φορολογίας. Είναι ανάγκη οι ρυθμοί της επίλυσης των διαφορών μέσω της ενδικοφανούς διαδικασίας να επιταχυνθούν, ώστε οι πολίτες να έχουν τη δυνατότητα να λύνουν αυτές τις διαφορές, ει δυνατόν πριν φτάσουν στα δικαστήρια. Γνωρίζουμε ότι πλέον η επίλυση των διαφορών στη διοικητική δικαιοσύνη είναι δυσχερής».

Ο Προκόπης Παυλόπουλος δεν παρέλειψε μάλιστα να τονίσει ότι «ένα από τα μειονεκτήματα της όλης μνημονιακής νομοθεσίας είναι και το γεγονός ότι η δικαστική προστασία, και ιδίως η προσωρινή δικαστική προστασία και στις φορολογικές διαφορές, έχει απομειωθεί σημαντικά. Σε βαθμό που είναι προβληματική ακόμα και με βάση τη ρύθμιση του άρθρου 20, παρ. 1 του Συντάγματος».

Πηγή: naftemporiki.gr