Ο Γιάννης Μαγκριώτης επισκέφθηκε τις πληγείσες από τις πλημμύρες περιοχές στη Σιθωνία

Ο Γιάννης Μαγκριώτης επισκέφθηκε μαζί με τους Δημήτρη Ευαγγελινό, αντιπρόεδρο του ιατρικού συλλόγου Χαλκιδικής, και τον πρώην πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Χαλκιδικής, Δημήτρη Μπράτσα, τις περιοχές του Δήμου Σιθωνίας, που επίσης υπέστησαν μεγάλες καταστροφές από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, και στη συνέχεια συναντήθηκαν με τον δήμαρχο Σιθωνίας, Γιάννη Τζίτζιο.

Τα πλημμυρικά φαινόμενα στη Χαλκιδική είναι συνεχή και οι καταστροφές μεγάλες, ενώ η περιοχή ‒λόγω της οικιστικής υπερανάπτυξης και της τουριστικής μεγέθυνσης εδώ και χρόνια‒ στερείται των αναγκαίων υδάτινων πόρων για την ασφαλή υδροδότησή της και την άρδευση της σημαντικής και ποιοτικής αγροτικής παραγωγής της.

Στη Χαλκιδική ουσιαστικά σημαντικά έργα αντιπλημμυρικής προστασίας τόσο από την Περιφέρεια όσο και από τις κυβερνήσεις δεν έχουν γίνει.

Τα τρία φράγματα ‒Ολύνθιου, Χαβρία και Πετρένια‒ με τα δίκτυά τους χωροθετηθήκαν στις αρχές της δεκαετίας του 2000 και ταυτόχρονα έγιναν και οι προκαταρκτικές μελέτες τους.

Τα τρία φράγματα, εκτός του ότι θα λύσουν οριστικά τα προβλήματα υδροδότησης και άρδευσης συνολικά της Χαλκιδικής, θα αποτελέσουν και τη βασική αντιπλημμυρική ασπίδα της.

Οι οριστικές μελέτες τους δημοπρατηθήκαν την περίοδο 2010-2012, συνολικού κόστους περίπου 25 εκατ. ευρώ, και είχαν χρόνο ολοκλήρωσης το αργότερο το 2014.

Δυστυχώς, όμως, η μελέτη για το φράγμα στον Ολύνθιο εγκαταλείφθηκε∙ στα Πετρένια, που ολοκληρώθηκε πριν από περίπου δύο χρόνια, δεν έγινε καμία προσπάθεια εξεύρεσης των πόρων χρηματοδότησής του, περίπου 50 εκατ. ευρώ, ούτε από την Περιφέρεια ούτε από την κυβέρνηση∙ ενώ του Χαβρία, που η κατασκευή του φράγματος είχε ενταχθεί από την κυβέρνηση το 2014 στο ΕΣΠΑ, κατά παράδοξο τρόπο απεντάχθηκε από την επόμενη κυβέρνηση το 2016. Σήμερα που έχει τελειώσει και η μελέτη για την πρώτη φάση του δικτύου μεταφοράς του νερού, όχι μόνο δεν συζητεί η κυβέρνηση την ένταξή του, έστω στο επόμενο ΕΣΠΑ (2020-2027), αλλά σκέφτεται όλως περιέργως να αναζητήσει ιδιωτική χρηματοδότηση, που σημαίνει δεν σκέφτεται σοβαρά την κατασκευή του.

Δυστυχώς και τρία μικρά αντιπλημμυρικά έργα με προϋπολογισμούς συμβάσεων περίπου 4 εκατ. ευρώ το καθένα, στους Δήμους Σιθωνίας, Πολυγύρου και Αριστοτέλη, που εγκρίθηκαν το 2014 και ξεκίνησαν το 2016, ελάχιστους πόρους έχουν απορροφήσει, αφού η κυβέρνηση δεν τηρεί το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησής τους.

Η Χαλκιδική ‒με τα μοναδικά συγκριτικά της πλεονεκτήματα στον πρωτογενή, δευτερογενή και κυρίως στον τομέα του τουρισμού‒ πρέπει να υποστηριχθεί αποφασιστικά τόσο από την Περιφέρεια όσο και από την κυβέρνηση, γιατί μπορεί να προσφέρει, πέρα από την τοπική οικονομία και απασχόληση, πολύ περισσότερα στην οικονομία της χώρας και στην απασχόληση συνολικά της Μακεδονίας.

Το master plan των βασικών δημοσίων υποδομών της Χαλκιδικής υπάρχει από το 2011 και καλύπτει τους τρεις βασικούς πυλώνες της ανάπτυξής της που είναι οι συγκοινωνιακές υποδομές για τη γρήγορη και ασφαλή μετακίνηση ανθρώπων και εμπορευμάτων, τα τρία φράγματα με τα αντίστοιχα δίκτυα για την ύδρευση, την άρδευση και την αντιπλημμυρική προστασία της συνολικά και τις υποδομές για την αποτελεσματική διαχείριση των σκουπιδιών, των οικιακών αλλά και των βιομηχανικών απόβλητων.

Αποφασιστική και υπεύθυνη διεκδίκηση από τους τοπικούς φορείς και τους πολιτικούς εκπροσώπους της Χαλκιδικής χρειάζεται και σταθερή και ουσιαστική υποστήριξη από την Περιφέρεια και την κυβέρνηση

error: Content is protected !!