Όλγα Γεροβασίλη: Αρχίζει η διαδικασία επιλογής διευθυντών στο Δημόσιο

To πράσινο φως για την εκκίνηση της διαδικασίας επιλογής διευθυντών στη Δημόσια Διοίκηση, έδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, εν όψει της επικείμενης ολοκλήρωσης της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης γενικών διευθύνσεων στα υπουργεία.

Με εγκύκλιο της υπουργού Όλγας Γεροβασίλη καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού/Διοικητικού των υπουργείων να προβούν στην προκήρυξη πλήρωσης θέσεων προϊσταμένων Διευθύνσεων ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου, μεταξύ Διεύθυνσης και Τμήματος, επιπέδου οργανικής μονάδας – συμπεριλαμβάνεται και η Υποδιεύθυνση.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στο φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα, καθώς και οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για πέντε θέσεις κατ’ ανώτατο όριο ανά προκήρυξη, ενώ η θητεία όσων επιλεγούν θα είναι τριετής.

Οι υποψήφιοι θα κριθούν με βάση τα τυπικά προσόντα και την εργασιακή εμπειρία τους, ενώ θα ακολουθήσει η διεξαγωγή δομημένης συνέντευξης. Με βάση την πρόσφατη συμφωνία της κυβέρνησης με τους θεσμούς, οι νέοι διευθυντές θα πρέπει να έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους έως τα τέλη του έτους.

Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι για τις επιλογές των νέων Διευθυντών θα ληφθεί υπόψη η πιο πρόσφατη αξιολόγηση, αυτή του αξιολογικού έτους 2017, που αναμένεται να αρχίσει στις 4 Ιουνίου και να ολοκληρωθεί στις 13 Ιουλίου 2018. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης προτίθεται να καταθέσει άμεσα στη Βουλή διάταξη, η οποία θα προβλέπει ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση συμμετοχής θα εξεταστεί κατά το στάδιο διαπίστωσης του παραδεκτού των αιτήσεων υποψηφιότητας από τα αρμόδια συμβούλια επιλογής των νέων Διευθυντών (Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων/ ΣΕΠ) και όχι κατά το στάδιο της αίτησης.

Παράλληλα, υπάλληλοι ή προϊστάμενοι που δεν είχαν στο παρελθόν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους ως αξιολογητές ή αξιολογούμενοι θα μπορούν να το πράξουν κατά την τρέχουσα αξιολόγηση για το 2017, ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο μία από τις προϋποθέσεις συμμετοχής.