Ως τις 31 Οκτωβρίου οι δεσμευτικές προσφορές για το Φράγμα του Χαβρία

Λίγες ημέρες… υπομονή πρέπει να κάνουν οι 3 υποψήφιες κοινοπραξίες αν θέλουν να διεκδικήσουν μέχρι τέλους της σύμβασης Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του έργου «Υλοποίηση Φράγματος Χαβρία Χαλκιδικής, Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Δικτύων», ύψους σχεδόν 106 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Τα γκρουπ των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – ΧΡ. Δ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ, INTRAKAT – SUEZ ΕAU FRANCE S.A.S. – ΕΥΑΘ και ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ καλούνται πλέον να υποβάλουν δεσμευτικές οικονομικές προσφορές έως τις 31 Οκτωβρίου, έναντι 17 του μήνα που προβλέπονταν αρχικά, καθώς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έδωσε μια μικρή παράταση στο χρονοδιάγραμμα.

Η παράταση

Επισήμως, αυτό συνέβη καθώς έχουν υποβληθεί (από τις 20-9-2022 έως και 10-10-2022) αιτήματα από μέρους και των τριών Υποψηφίων, μέσω του συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για χορήγηση παράτασης της καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών, ενώ απαιτείται και η υποβολή σημαντικού όγκου δικαιολογητικών, υποβλήθηκαν διευκρινιστικά ερωτήματα ή/και ζητήθηκαν πρόσθετα στοιχεία, τα οποία και χορηγήθηκαν από την Αναθέτουσα Αρχή στους Υποψηφίους. Έτσι, κατά το υπουργείο, «δεδομένων των υφιστάμενων συγκυριών στην παγκόσμια οικονομία κατά τους τελευταίους μήνες κρίνεται εύλογη η χορήγηση παράτασης της καταληκτικής προθεσμίας Υποβολής των Προσφορών». Βέβαια, έχουμε να κάνουμε με μια χρονική παράταση δύο εβδομάδων.

Ποιο είναι το ΣΔΙΤ έργο

Το Φράγμα Χαβρία είναι ένα project το οποίο οι κάτοικοι της Χαλκιδικής το ακούνε για τουλάχιστον 20 χρόνια. Πρόκειται για ένα έργο αυξημένης σημασίας για την περιοχή το οποίο δίνει λύσεις στο πρόβλημα της λειψυδρίας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, που η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα.

Υπενθυμίζεται ότι η διάρκεια του έργου ΣΔΙΤ είναι 30 χρόνια (360 μήνες) εκ των οποίων τα τρία χρόνια θα αφορούν στην κατασκευή του Φράγματος, των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και των απαραίτητων δικτύων και ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 85,4 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ στα 105,9 εκατ. ευρώ). Το αντικείμενο της Σύμπραξης αφορά στην Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Συντήρηση και Λειτουργία του προτεινόμενου έργου και περιλαμβάνει την υλοποίηση των εξής υποδομών: του Φράγματος Χαβρία και των συνοδών τεχνικών έργων και τα έργα μεταφοράς από το Φράγμα Χαβρία στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ), των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού (ΕΕΝ, των εξωτερικών δικτύων.

Η σκοπιμότητα του Έργου αφορά στην ύδρευση των Δημοτικών Ενοτήτων Πολυγύρου και Ορμύλιας του Δήμου Πολυγύρου, Κασσάνδρας και Παλλήνης του Δήμου Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Τορώνης του Δήμου Σιθωνίας, καθώς και στις Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες Αγ. Μάμαντα και Νέας Ποτίδαιας της Δημοτικής Ενότητας Μουδανιών του Δήμου Νέας Προποντίδας και την Τοπική Κοινότητα Πυργαδικίων της Δημοτικής Ενότητας Παναγιάς του Δήμου Αριστοτέλη.

Με το έργο θα καλυφθούν οι υδρευτικές ανάγκες του 33% του συνόλου των υδατικών αναγκών της Χαλκιδικής, θα αντιμετωπιστεί το μεγάλο πρόβλημα της λειψυδρίας στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής και θα εξασφαλιστεί η άρδευση 24.000 στρεμμάτων. Η υλοποίηση του έργου θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση του χρονίζοντος προβλήματος της περιοχής της Χαλκιδικής σε πρόσβαση σε επαρκείς ποσότητες και καλής ποιοτικής κατάστασης πόσιμου νερού και στη βελτιστοποίηση των υφιστάμενων μεθόδων αποθήκευσης νερού και δημιουργία νέων.

Το τεύχος προκήρυξης του διαγωνισμού προέβλεπε πως ο ιδιώτης επενδυτής θα υλοποιήσει τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση, λειτουργία και συντήρηση του φράγματος, των εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού και των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης, ενώ θα επιστρέψει το έργο στο ελληνικό Δημόσιο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση, στο τέλος της συμβατικής περιόδου, με αντάλλαγμα την καταβολή πληρωμών διαθεσιμότητας, κατά την περίοδο λειτουργίας.

insider.gr

www.xalkidikipolitiki.com