Παρέμβαση του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής προς το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων για τον αποκλεισμό των επιχειρήσεων με υποκαταστήματα από προγράμματα ενίσχυσης

Αριθ. Πρωτ. :  137

Πολύγυρος, 25 Ιανουαρίου 2021

ΠΡΟΣ   : 1) Υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κο Άδωνι   Γεωργιάδη

2) Υφυπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κο Γιάννη Τσακίρη

3) Γενικό Γραμματέα Εμπορίου  & Προστασίας Καταναλωτή κο Παναγιώτη Σταμπουλίδη

ΚΟΙΝ.:   1) KEEE2) Επιμελητήρια Χώρας3) Βουλευτές Χαλκιδικής4) ΜΜΕ

ΘΕΜΑ : ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Αξιότιμοι Κύριοι ,

Υπάρχει μια συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν μείνει εντελώς εκτός μέτρων οικονομικής ενίσχυσης (Επιστρεπτέα προκαταβολή – προγράμματα ενίσχυσης των περιφερειών). Αναφερόμαστε σε επιχειρήσεις με έναν ΑΦΜ που ιδρύσαν νέα υποκαταστήματα, ξεκινώντας την επένδυσή τους το έτος 2019 (προ πανδημίας) και ολοκληρώνοντάς την εν μέσω πανδημίας το έτος 2020.

Οι επιχειρήσεις αυτές λειτούργησαν εντός του 2020 και συνεισέφεραν στην αύξηση της απασχόλησης, καθώς προσέλαβαν επιπλέον άτομα ως προσωπικό (βάσει της υποχρέωσης που είχαν για αύξηση ΕΜΕ βάσει ΕΣΠΑ – Αναπτυξιακού στον οποίον είχαν ενταχθεί), αλλά και στην ενίσχυση των δημοσίων εσόδων (φόροι, ΦΠΑ κλπ).

Ενώ όμως στην πραγματικότητα έχουν δραματική μείωση τζίρου ανά επιμέρους δραστηριότητα και βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής, λόγω της προσθήκης κατά τα ανωτέρω εντός του 2020 της νέας δραστηριότητας τους, εμφανίζουν μια «εικονική» αύξηση τζίρου ως ενιαία εταιρική οντότητα, με αποτέλεσμα να εξαιρούνται των παραπάνω μέτρων!

Στη κατηγορία αυτή εντάσσονται πολλές μικρές επιχειρήσεις, που παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, άνοιξαν εντός του 2020 για να στηρίξουν τους εργαζομένους τους, τις τοπικές οικονομίες και εξαιρούμενες από τις ανωτέρω ενισχύσεις, στην ουσία τιμωρούνται για την πρωτοβουλία τους αυτή.

Παρακαλούμε για τις ενέργειές σας ώστε να αποκατασταθεί η ανωτέρω αδικία.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Κουφίδης Ιωάννης

Επιμελητήριο Χαλκιδικής