ΠΝΟΗ: Εκπαιδευτικά σεμινάρια σε εσπερινό γυμνάσιο Πολυγύρου και γυμνάσιο Γαλάτιστας

To Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ»,  σε συνέχεια των παρεμβάσεων που πραγματοποιεί στους μαθητές των γυμνασίων του νομού, στα πλαίσια της θεματικής εβδομάδας, πραγματοποίησε δύο  παρεμβάσεις στο Εσπερινό Γυμνάσιο Πολυγύρου και στο Γυμνάσιο της Γαλάτιστας για την εβδομάδα από 8  έως 12 Μαϊου 2017.

Συγκεκριμένα:

Στο Εσπερινό Γυμνάσιο Πολυγύρου πραγματοποιήθηκε τριήμερο (8,9&10 Μαΐου) εκπαιδευτικό σεμινάριο σε μεικτή ομάδα μαθητών και εκπαιδευτικών με τίτλο” Μύθοι και πραγματικότητα σχετικά με τις εξαρτήσεις” .Το σεμινάριο διαπραγματεύτηκε το ζήτημα της εξάρτησης (ορισμός, είδη, αιτιολογία, στάδια της εξάρτησης) , τη διαχείριση συγκεκριμένων συμπεριφορών στο σχολείο από τους καθηγητές καθώς και την πρόληψη και τους προστατευτικούς παράγοντες με τους οποίους μπορούν να ‘θωρακιστούν’ οι μαθητές , προκειμένου να μην αναζητούν διέξοδο σε οποιαδήποτε εξαρτητική συμπεριφορά.

Στο Γυμνάσιο της Γαλάτιστας στις 11 Μαΐου στα τμήματα της Α’ και Β’ Γυμνασίου η θεματική αφορούσε τον εθισμό από την τεχνολογία(  Διαδίκτυο, κινητό,(κ.λ. π.).

Στόχος και μεθοδολογία παρέμβασης: Με τη χρήση  εγκεκριμένων εργαλείων(‘’Καμένο Ρούχο’’ ) του Κέντρου Πρόληψης ΠΝΟΗ , συζητήθηκαν  οι αιτίες ,τα συμπτώματα και οι συνέπειες των ‘’σύγχρονων’’ εθισμών αλλά και η κοινή αιτιολογία όλων των εξαρτητικών συμπεριφορών  γενικότερα.

Έμφαση δόθηκε στους προστατευτικούς παράγοντες και  στην Πρόληψη , δεδομένου ότι Πρόληψη σημαίνει εξάλειψη των αιτιών.

Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις παρεμβάσεις  ήταν ο βιωματικός. Επίσης οι μαθητές ενημερώθηκαν και για τις υπηρεσίες που μπορούν να  ζητήσουν περαιτέρω υποστήριξη.

Στην ανατροφοδότηση που δόθηκε από τους μαθητές -μέσω ερωτηματολογίου-φάνηκε η μεγάλη ανάγκη των εφήβων να συζητήσουν για αυτά τα θέματα- δεδομένου ότι οι γονείς αποφεύγουν σχετικές συζητήσεις- καθώς και η εσφαλμένη ενημέρωση που αποκομίζουν από τους συνομηλίκους ή από μη έγκυρες πηγές (ιστοσελίδες, κ. λ. π.).

Η θεματική εβδομάδα θα συνεχιστεί το υπόλοιπο μήνα Μάιο με αντίστοιχες παρεμβάσεις σε άλλα γυμνάσια του νομού.