ΠΝΟΗ: Παρεμβάσεις σε μαθητές/τριες γυμνασίων του νομού μας

To Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής «ΠΝΟΗ», πραγματοποίησε το διάστημα Απρίλιος – Μάιος 2019 παρεμβάσεις, σε μαθητές/τριες Γυμνασίων του νομού μας. Οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της θεματικής εβδομάδας -η οποία έχει θεσπιστεί από το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα Γυμνάσια της χώρας- και μετά από σχετικό αίτημα των Συλλόγων Διδασκόντων.

Αφορούν τα ακόλουθα Γυμνάσια:

Με θεματική τις «Διαφυλικές Σχέσεις-Σεξουαλική Αγωγή» πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στα Γυμνάσια : Παλαιοχωρίου ( 17&18/4), Μεγάλης Παναγίας (15 &16/5) και Παλαιόχωρας (22&23/5), στα τμήματα της Γ΄ Γυμνασίου.

Στόχος και μεθοδολογία παρέμβασης: Η εφηβική ηλικία είναι μια όμορφη περίοδος και δημιουργική αλλά και πολύ φορτισμένη συναισθηματικά. Τόσο οι σωματικές αλλαγές, όσο και τα ερωτηματικά γύρω από τη σεξουαλικότητα προκαλούν αμηχανία και όχι μόνο, με αποτέλεσμα οι έφηβοι να δυσκολεύονται να μιλήσουν για αυτά που τους απασχολούν και οι πληροφορίες που δέχονται να είναι από πολλές πηγές και ενδέχεται να μην είναι έγκυρες.

Έτσι μέσα από τις συναντήσεις οι έφηβοι έχουν τη δυνατότητα να συζητήσουν τους προβληματισμούς τους.

Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε στις παρεμβάσεις ήταν ο βιωματικός. Στην ανατροφοδότηση που δόθηκε από τους μαθητές/τριες -μέσω ερωτηματολογίου-φάνηκε η μεγάλη ανάγκη των εφήβων να συζητήσουν για αυτά τα θέματα, δεδομένου ότι οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί αποφεύγουν σχετικές συζητήσεις, καθώς επίσης και η εσφαλμένη ενημέρωση που αποκομίζουν από τους συνομηλίκους ή από άλλες μη έγκυρες πηγές (ιστοσελίδες, κ. λ. π.).

Με θεματική την Πρόληψη όλων των εξαρτητικών συμπεριφορών πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις στα Γυμνάσια: Ν. Μαρμαρά (15&19/4), Πολυγύρου (13&15/5) , Συκιάς (17/5) και Παλαιόχωρας (22/5) στα τμήματα της Α’ και Β’ Γυμνασίου. Στόχος και μεθοδολογία παρέμβασης: Η ευαισθητοποίηση των μαθητών/τριών, στις

εξαρτητικές συμπεριφορές ,μέσω της κατανόησης των επιρροών, του τρόπου (βήματα) λήψης απόφασης και της ανάπτυξης κριτικής σκέψης.

Έγινε σύνδεση με την περίοδο της εφηβείας που διανύουν,τις αλλαγές που βιώνουν και τις επιρροές που δέχονται .Ακόμη συζητήθηκαν οι σχέσεις με τους γονείς ,τους συνομηλίκους και τους άλλους ενήλικες.

Έμφαση δόθηκε στους προστατευτικούς παράγοντες , δηλαδή στους παράγοντες που θα βοηθήσουν να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα και στην κάλυψη των φυσιολογικών αναγκών και αναζητήσεων της εφηβείας, με τρόπους που δεν βλάπτουν τον εαυτό. Ο τρόπος που χρησιμοποιήθηκε ήταν επίσης ο βιωματικός. Στην προφορική ανατροφοδότηση που δόθηκε από τους μαθητές, φάνηκε και εδώ η μεγάλη ανάγκη των εφήβων να συζητούν για αυτά τα θέματα, καθώς και η μεγάλη άγνοια για το ζήτημα του ηλεκτρονικού εκφοβισμού. Οι μαθητές ενημερώθηκαν και για τις υπηρεσίες που μπορούν να ζητούν περαιτέρω υποστήριξη.

Για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση των παρεμβάσεων χρησιμοποιήθηκαν εγκεκριμένα υλικά προγράμματα από το Ι.Ε.Π.

Αξιολογώντας συνολικά τη θεματική εβδομάδα ως δράση πρόληψης , τονίζουμε για μία ακόμη φορά ότι οι δράσεις αυτές θα πρέπει να υλοποιούνται καθ όλη τη διάρκεια του έτους – και όχι αποσπασματικά- γιατί η πρόληψη των εξαρτητικών συμπεριφορών και των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων γενικότερα είναι μια διαδικασία εκπαιδευτική , συνεπώς συστηματική, βιωματική και μακροχρόνια.

Συνεπώς βασικό στόχο πρέπει να αποτελεί η υλοποίηση προγραμμάτων καθ όλη τη διάρκεια του έτους -και όχι αποσπασματικά- από επιμορφωμένους εκπαιδευτικούς, με αντίστοιχη επιμόρφωση των γονιών, έτσι ώστε αμφότεροι να λειτουργούν μέσα από τον ρόλο τους ως ενήλικες υποστηρικτές .Το προαναφερθέν θεωρείται επιβεβλημένο, ειδικά στις σύγχρονες δυτικού τύπου κοινωνίες, που η συνεχώς αυξανόμενη εμφάνιση ψυχοκοινωνικών προβλημάτων στον χώρο του σχολείου σχετίζεται άμεσα με τα αδιέξοδα της κοινωνίας και με τη χαμένη ενότητα της σχολικής και κοινωνικής κοινότητας. Βασικός στόχος των παρεμβάσεων πρόληψης στα σχολεία είναι (και οφείλει να είναι) η επανασύσταση της σχολικής κοινότητας . Αυτός ο θεμελιώδης στόχος προϋποθέτει διάρκεια και βάθος, δηλαδή το ακριβώς αντίθετο των βραχέων ενημερωτικών δράσεων. ΟΚΑΝΑ Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)