Πρ. Παυλόπουλος: Τέσσερις άξονες προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση

Την ανάγκη να υπερασπιστούμε όλοι οι συνειδητοποιημένοι Ευρωπαίοι την πορεία προς την ευρωπαϊκή ενοποίηση και, άρα, προς την ολοκλήρωση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, υπογραμμίζει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, στο μήνυμά του, με την ευκαιρία του σημερινού εορτασμού τής «Ημέρας της Ευρώπης».

Όπως σημειώνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, οι κύριες προτεραιότητες, και λόγω των σημερινών ταραγμένων διεθνών συνθηκών, πρέπει να κινούνται, κατά βάση, πάνω στους εξής άξονες:

Ο πρώτος άξονας αφορά την κοινή εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενόψει των συνεχώς εντεινόμενων παγκόσμιων προκλήσεων -δείγμα γραφής των οποίων αποτελούν τα τεκταινόμενα σήμερα στη Μέση Ανατολή και στη βόρεια Αφρική- πρέπει αμέσως να ενεργοποιήσει τους μηχανισμούς διαμόρφωσης αποτελεσματικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας.

Ο δεύτερος άξονας αφορά την ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ευρωζώνη, η οποία πρέπει να καταστεί επαρκής και βιώσιμη. Τούτο προϋποθέτει ενεργοποίηση κατ’ εξοχήν των θεσμικών πυλώνων, των σχετικών με την συλλογική λειτουργία του Eurogroup, την πλήρη αξιοποίηση του ρόλου του ESM και, πρωτίστως, τη θωράκιση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έτσι ώστε αυτή αφενός να εποπτεύει καταλλήλως το σύνολο του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος και, αφετέρου, ν’ αντιμετωπίσει τα ζέοντα ζητήματα ρευστότητας και δημόσιου χρέους στο σύνολο της ευρωζώνης.

Ο τρίτος άξονας αφορά την υπεράσπιση του ευρωπαϊκού κοινωνικού κράτους δικαίου. Έτσι ώστε ν’ αντιμετωπισθούν, στο πλαίσιο των κρατών-μελών, η επικίνδυνη διεύρυνση των ανισοτήτων και οι κίνδυνοι ρήξης του κοινωνικού ιστού, που δυστυχώς ευνοούν την εμφάνιση λαϊκιστικών ή ακόμη και νεοναζιστικών μορφωμάτων, τα οποία έχουν ως στόχο την κατεδάφιση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος.

Και ο τέταρτος άξονας αφορά την αντιμετώπιση του μείζονος -ουσιαστικώς υπαρξιακού για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον πολιτισμό της- μεταναστευτικού και πρωτίστως του προσφυγικού ζητήματος, υπό όρους ανθρωπισμού και αλληλεγγύης, όπως αρμόζει στις αρχές και τις αξίες της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Καταλήγοντας, ο κ. Παυλόπουλος σημειώνει: «Μόνον υπό τις προϋποθέσεις αυτές η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να φέρει σε πέρας την ιστορική της αποστολή, τόσον έναντι των κρατών – μελών της όσο και έναντι της ανθρωπότητας εν γένει».