Προς ένταξη στο ΕΣΠΑ το έργο “Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Ν. Πλαγίων”

Στις απαραίτητες ενέργειες για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της κατασκευής του έργου “Αποχέτευση ακαθάρτων περιοχής οικισμού Ν. Πλαγίων”, προϋπολογισμού 280.000 € έχει προχωρήσει ο Δήμος μας μέσω της τεχνικής υπηρεσίας.

Το έργο αφορά στο δίκτυο αποχέτευσης (με τις ιδιωτικές συνδέσεις) της ενδιάμεσης περιοχής που συνδέει το βόρειο τμήμα με το παραλιακό τμήμα του οικισμού των Ν. Πλαγίων.

Σε επόμενο στάδιο θα σταλεί στην αρμόδια διαχειριστική αρχή η μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης, προκειμένου να ληφθούν οι απαιτούμενες προεγκρίσεις. 

“Είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και σύντομα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση και κατασκευή του εν λόγω έργου, που θα ολοκληρώσει το αρχικά ενταγμένο έργο”, ανέφερε ο Δήμαρχος Μ. Καρράς.