Στο… περίμενε για έγκριση 1200 αιτήσεις για νέα φωτοβολταϊκά

Περισσότερες από 1200 αιτήσεις για νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς έχουν κατατεθεί στον ΔΕΔΔΗΕ Μακεδονίας-Θράκης και αναμένουν να τους χορηγηθούν Όροι Σύνδεσης. Μάλιστα η αναμονή είναι μεγαλύτερη των 6 μηνών. Η εύρεση διεξόδου στις σημαντικές καθυστερήσεις που διαπιστώνονται με βάση την αρχική αξιολόγηση των αιτήσεων για τους νέους φωτοβολταϊκούς σταθμούς στον ΔΕΔΔΗΕ καθώς και οι μετέπειτα αδειοδοτικές διαδικασίες, όπως η σύναψη συμβάσης σύνδεσης τους και ηλέκτρισης με τον ΔΕΔΔΗΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα. Στο πλαίσιο αυτής της συνάντησης, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (Π.Ο.Σ.Π.Η.Ε.Φ.) καθώς και μέλη του ΣΠΗΕΦ Θεσσαλονίκης έθεσαν στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ Μακεδονίας Θράκης το πάγιο αίτημά τους για άμεση ενίσχυση του τεχνικού προσωπικού του ΔΕΔΔΗΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΣΠΗΕΦ, όπως τους ανέλυσε στη συνάντηση ο Περιφερειακός Διευθυντής, το λιγοστό υπάρχον τεχνικό προσωπικό καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες “όπως όλοι εξάλλου είδαμε στην αποκατάσταση των ζημιών της πρόσφατης θεομηνίας στην Χαλκιδική”.

Η έλλειψη προσωπικού οφείλεται στο γεγονός ότι οι μηχανικοί συνταξιοδοτούνται και δεν αντικαθίστανται (τα τελευταία χρόνια), με αποτέλεσμα να μειώνεται συνεχώς ο αριθμός εργαζομένων και ειδικότερα του τεχνικού προσωπικού στις περιφερειακές διευθύνσεις. Το σύνολο των μηχανικών του ΔΕΔΔΗΕ, παρόλες τις προσπάθειες για την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε εύλογο χρονικό ορίζοντα, στον τεράστιο όγκο για νέες μελέτες οι οποίες αφορούν την εγκατάσταση αποκεντρωμένης παραγωγής των νέων σταθμών ΑΠΕ.

Η ΠΟΣΠΗΕΦ έθεσε, ως άμεση λύση, την δυνατότητα απόσπασης εξειδικευμένου προσωπικού από άλλες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ, ώστε να υπάρξει κάποια αποσυμφόρηση μέχρι να δοθεί λύση από τον ίδιο τον φορέα προσλαμβάνοντας επιπλέον προσωπικό. “Δυστυχώς με την υπάρχουσα κατάσταση θεωρήθηκε ανέφικτο ενώ χαρακτηριστικά τονίσθηκε πως στον προηγούμενο κύκλο ανάπτυξης των ΑΠΕ (περίοδο 2011-2013) είχαν αποσπαστεί 11 μηχανικοί για την εκπόνηση των εν λόγω μελετών, λύση η οποία στο παρόν δεν μπορεί να υλοποιηθεί”, τονίζεται στην ανακοίνωση.

“Η έγκαιρη πρόσληψη προσωπικού θεωρείται αναγκαία όχι μόνο για την ανάπτυξη των ΑΠΕ

αλλά για τη σωστή λειτουργία των Δικτύων και την διασφάλιση της αδιάληπτης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές. Ο Περιφερειακός Διευθυντής του ΔΕΔΔΗΕ μας επιβεβαίωσε ότι προχωρούν σε εσωτερικές μετακινήσεις προσωπικού αλλά τόνισε ότι η κατάσταση δεν πρόκειται να αποσυμφορηθεί καθώς ο ρυθμός κατάθεσης νέων αιτημάτων για ΑΠΕ είναι πολύ μεγαλύτερος των δυνατοτήτων, κατόπιν και των όποιων εσωτερικών μετατάξεων πραγματοποιηθούν”, σημειώνει ακόμη η Ομοσπονδία, η οποία ενημερώνει ότι θα μεταφέρει όπως εξάλλου έκανε στο παρελθόν, και στην νέα ηγεσία του ΥΠΕΝ “την ανωτέρω αποκαρδιωτική κατάσταση που διαπιστώνεται στον ΔΕΔΔΗΕ”, επαναλαμβάνοντας το πάγιο αίτημα “για την άμεση ενίσχυση του τεχνικού προσωπικού και την νομοθέτηση των αναγκαίων, εκ των συνθηκών, τροποποιήσεων στον τρόπο κατοχύρωσης τιμών αποζημίωσης των νέων φ/β σταθμών του ν.4414”.