Συμμετοχή του Δήμου Ν. Προποντίδας στην ΕΕΚ 2019

Ο Δήμος Ν Προποντίδας μετά την συμμετοχή του με πρόγραμμα 2 εβδομάδων στην ΕΕΚ 2019 (9-22/9/2019)και την τήρηση όλων των όρων του συμφωνητικού με την αρμόδια Γενική Διεύθυνση της Ε.Ε. , επιλέχτηκε στους Δήμους που διεκδικούν βραβείο και συμμετέχουν στην τελική αξιολόγηση από την αρμόδια Γενική Δνση της Ε.Ε.

Προϋπόθεση για αυτό είναι η πλήρης αποδοχή των όρων συμμετοχής που τίθενται, η διοργάνωση και συμμετοχή σε όλες τις προκαθορισμένες δράσεις και τα πεδία αυτών και η πραγματοποίηση του ΄΄CAR FREE DAY΄΄. Ο Φάκελος Αξιολόγησης του Δήμου Ν Προποντίδας σαν υποψήφιας πόλης υποβλήθηκε στις 24/10/2019 με καταληκτική ημερομηνία την 25/10. Περιλαμβάνει 32 link, 22 video, 6 παρουσιάσεις power point , 100 φωτογραφίες, το πρόγραμμα των δράσεων-εκδηλώσεων- έργων- παρεμβάσεων , η τελική φόρμα παρουσίασης συμπληρωμένη στα 72 πεδία της στα Αγγλικά, 20 έγγραφα με προβολή παρεμβάσεων- παρουσίαση έργων- εξοπλισμού  και 8 επιστολές στα αγγλικά από τον Δήμαρχο και τον Ειδικό Συντονιστή Κινητικότητας & ΕΕΚ του Δήμου μας. Επίσης περιλαμβάνει προβολή και ανάπτυξη όλων των παρεμβάσεων που έγιναν στο Δήμο μας σε μόνιμα μέτρα ( πεζοδρομήσεις, ποδηλατοδρόμοι, μπάρες κίνησης τυφλών και μπάρες πρόσβασης ΑΜΕΑ κλπ), τα έργα σε εξέλιξη στο εμπορικό κέντρο της πόλης των Μουδανιών αλλά και όλες οι δράσεις και παρεμβάσεις που έγιναν κατά την ΕΕΚ 2019 ( τοποθέτηση εξοπλισμού για στάθμευση ποδηλάτων, σήμανση ποδηλατικών διαδρομών, πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, ποδηλατάδες, διαμόρφωση αστικών  χώρων πρασίνου, εκθέσεις ιστορίας ποδηλάτου, κλείσιμο οδών στις 22/9/2019 ΄΄car free day΄΄ και εκδηλώσεις στο κέντρο της πόλης , επιδείξεις πολεμικών τεχνών κλπ, graffiti στο

Επίσης προβλήθηκε το ειδικό συγκριτικό πλεονέκτημα του Δήμου μας, ο οποίος έχει τοποθετήσει μέχρι σήμερα 460 πάρκινγκ – σταντ- σταθμούς ποδηλάτων, τα περισσότερα από οποιονδήποτε Δήμο στην Ελλάδα στην κατηγορία του βάσει πληθυσμού , αλλά και στο σύνολο των ΟΤΑ της χώρας μας.  Μέχρι το 2020 θα τοποθετηθούν και άλλα 180 πάρκινγκ. 

Η προσπάθεια που έγινε είναι πολύ μεγάλη, συστηματική, επίπονη και απαιτήθηκε εξειδικευμένη αντιμετώπιση όλων των πεδίων του φακέλου και διαχείριση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και εργαλείων που προβάλλονται στον φάκελό μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα που συμμετείχε και διαχειρίστηκε όλο αυτό το απαιτητικό project , που προβάλει το Δήμο Ν Προποντίδας και την ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα κινητικότητας, ποδηλάτου, βιώσιμων πρακτικών και δράσεων.

Στο τέλος Δεκεμβρίου 2019 μέχρι μέσα Ιανουαρίου 2020 θα ανακοινωθούν οι Δήμοι που επικράτησαν και οι θέσεις της κατάταξης στην τελική Αξιολόγηση.

Ο Δήμος μας πραγματοποίησε δεκάδες εκδηλώσεις – δράσεις και πραγματοποίησε μία πολύ απαιτητική – σοβαρή -καινοτόμα –εξαιρετική Ευρωπαϊκή Εβδομάδα και ελπίζει σε μία πολύ καλή κατάταξη.