ΤτΕ: Αύξηση 21,1% των ταξιδιωτικών εισπράξεων τον Φεβρουάριο

Πλεόνασμα 74 εκατ. ευρώ εμφάνισε τον Φεβρουάριο το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, έναντι πλεονάσματος 33 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019, με αύξηση κατά 21,1% των ταξιδιωτικών εισπράξεων. Πλεόνασμα 154 εκατ. ευρώ και για το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου με αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 22,9%.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κατέγραψαν αύξηση κατά 21,1% κατέγραψαν τον Φεβρουάριο του 2020, ανερχόμενες στα 240 εκατ. ευρώ, έναντι 199 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2019, ενώ αύξηση κατά 1,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Φεβρουάριος 2020: 167 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2019: 165 εκατ. ευρώ). Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 24,6%, καθώς η μέση δαπάνη ανά ταξίδι μειώθηκε κατά 2,5%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 4,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 18,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 154 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 97 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων κατά 98 εκατ. ευρώ ή 22,9%, οι οποίες μόνο εν μέρει αντισταθμίστηκαν από τις ταξιδιωτικές πληρωμές που αυξήθηκαν κατά 41 εκατ. ευρώ ή 12,3%. Η αύξηση των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται στην άνοδο της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 1,0%, καθώς και στην αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 21,8%. Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 4,1% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 19,9% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Ταξιδιωτικές εισπράξεις

Τον Φεβρουάριο του 2020, όπως προαναφέρθηκε, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 21,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Αναλυτικότερα, μείωση κατά 11,6% εμφάνισαν οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 82 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκαν κατά 50,6% (Φεβρουάριος 2020: 158 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2019: 105 εκατ. ευρώ). Η μείωση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 ήταν αποτέλεσμα της μείωσης των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της Ζώνης του Ευρώ κατά 6,1% (Φεβρουάριος 2020: 66 εκατ. ευρώ, Φεβρουάριος 2019: 70 εκατ. ευρώ), όπως επίσης και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της Ζώνης του Ευρώ κατά 29,4%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 16 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις σημαντικότερες χώρες προέλευσης ταξιδιωτών, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 21,3% και διαμορφώθηκαν στα 18 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 42,2% και διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, μείωση κατά 46,3% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 13 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 83,1% και διαμορφώθηκαν στα 28 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 14,2% και διαμορφώθηκαν στα 3 εκατ. ευρώ.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν αύξηση κατά 22,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 527 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην άνοδο κατά 43,3% των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 328 εκατ. ευρώ, καθώς οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 παρέμειναν σχετικά σταθερές και διαμορφώθηκαν στα 198 εκατ. ευρώ. Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 168 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 15,2%, ενώ αντίθετα οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκαν κατά 42,8% και διαμορφώθηκαν στα 30 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 8,1% και διαμορφώθηκαν στα 43 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά 44,6% και διαμορφώθηκαν στα 9 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, άνοδο κατά 12,8% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 47 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 86,9% και διαμορφώθηκαν στα 55 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 56,6% και διαμορφώθηκαν στα 5 εκατ. ευρώ.

Εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση το Φεβρουάριο του 2020 διαμορφώθηκε στις 627 χιλ. ταξιδιώτες, αυξημένη κατά 24,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 19,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 35,7%. Η άνοδος της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης ήταν αποτέλεσμα της αύξησης της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες της ΕΕ-27 κατά 27,5% και της ταξιδιωτικής κίνησης από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 κατά 22,2%. Αναλυτικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκε στις 163 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 22,9%, ενώ άνοδο κατά 34,2% εμφάνισε και η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ (Φεβρουάριος 2020: 125 χιλ., Φεβρουάριος 2019: 93 χιλ.). Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία αυξήθηκε κατά 15,1% και διαμορφώθηκε στις 46 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 36,3% και διαμορφώθηκε στις 9 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά 46,4% και διαμορφώθηκε στις 29 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 53,5% και διαμορφώθηκε στις 29 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία παρουσίασε πτώση κατά 42,5% και διαμορφώθηκε στις 5 χιλ. ταξιδιώτες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2020, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 21,8% και διαμορφώθηκε στις 1.417 χιλ. ταξιδιώτες, έναντι 1.164 χιλ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 25,0%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 19,6%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε στις 660 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 15,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 αυξήθηκε κατά 28,0% και διαμορφώθηκε στις 758 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 28,0%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 0,7%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε άνοδο κατά 4,9% και διαμορφώθηκε στις 113 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά 23,8% και διαμορφώθηκε στις 19 χιλ. ταξιδιώτες. Τέλος, αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 9,7% και διαμορφώθηκε στις 101 χιλ. ταξιδιώτες και αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 39,7% και διαμορφώθηκε στις 62 χιλ. ταξιδιώτες. Αντιθέτως, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά 5,2% και διαμορφώθηκε στις 18 χιλ. ταξιδιώτες.

naftemporiki.gr