Ξεκινά η επέκταση και ανακατασκευή του κοιμητηρίου Βαρβάρας Χαλκιδικής

Ξεκινά η επέκταση και ανακατασκευή του κοιμητηρίου Βαρβάρας με όλες τις απαραίτητες οικοδομικές εργασίες, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με την ανάδοχο εργολαβική εταιρεία. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και μέρος των μεταλλευτικών τελών.

aetoshal.blogspot.com